PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Vse ilustracije na strani: Marija Prelog©

Več o Mišji dolini

Mišja dolina je varovana kot Natura 2000 območje (SI3000297) in kot Kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline (EŠD 18465).

Mišja dolina* je območje, ki obsega dolino Kozmanjke, ki priteka izpod Blok, teče skozi Mišjo dolino kot Veliki graben oz. Kovparica in nato po izlivu v Robarico v Velikih logih teče kot Rašica. Večji del doline pokriva mozaik travnikov, predvsem v Velikih logih se pojavljajo tudi močvirni travniki, trstičja, jelševja in fragmenti nizkih barij. Potoki so habitat raka koščaka in potočnih piškurjev.
(Vir: www.naravovarstveni-atlas.si)
*Ko v Parnasu interpretiramo Mišjo dolino, govorimo o Mišji dolini kot celotnem območju Natura 2000, Mišja dolina je pri domačinih v rabi predvsem kot ledinsko ime za dolino od Kneja do Karlovice.

Velika je 6 km2 oz. natančneje 637 hektarov (kar pomeni, da bi pokrila približno četrtino Cerkniškega jezera in je za tretjino večja od Radenskega polja.)

Dolina z okolico se ponaša z izredno biotsko pestrostjo – na mokrih travnikih in nizkih barjih pa tudi na suhih travnikih, gozdnih robovih in v gozdu. Ustrezno gospodarjenje na kmetijskih površinah omogoča, da tu uspeva skoraj 40 vrst divjih orhidej, največ jih cveti v maju in juniju.

Izhodišče za obisk Mišje doline je na Trubarjevi domačiji, kjer od leta 2019 deluje tudi info točka za Mišjo dolino preko projekta Mala barja Marja (po predhodnem dogovoru). INFO SREDIŠČE MIŠJA DOLINA pa odpiramo 24. 3. 2022!!

Info točka Mišje doline od leta 2019 deluje v sprejemnici na Trubarjevi domačiji. 24.3. bomo odprli INFORMACIJSKO SREDIŠČE MIŠJA DOLINA v prenovljenem kozolcu, v katerem Občina Velike Lašče ureja sodoben turistično-informacijski in interpretacijski center. Aktivnosti Zavod Parnas pripravlja preko kohezijskega projekta Mala barja Marja.

Kaj je dobro vedeti pred obiskom Mišje doline?

Orhideje ne rastejo na vsakem travniku, po Mišji dolini pa ni označenih poti, zato vam v Parnasu lahko zagotovimo spremstvo VODNIKA.

Za sprehod bodimo primerno obuti – škornji ali druga nepremočjiva obutev, zaščitimo se pred klopi.

Tudi kadar je travnik pokošen, ne vozimo ali parkiramo na njem. Kmetu morda travnik pomeni podobno kot vam dnevna soba ali vrtiček, na katerem pridelujete hrano. Parkiramo le na dogovorjenih površinah ob cesti in tako, da kmetje lahko dostopajo do svojih obdelovalnih površin.

Predlagamo vam obisk Mišje doline s KOLESI. Skupaj lahko izberemo primerne poti po Mišji dolini, v TIC Turjak pa so na voljo tudi električna kolesa za izposojo.

Še to: podprimo lokalne gostinske ponudnike: Trubarjevo krčmo na Rašici, bife Janez na Karlovici, gostilno Pri Kropcu na Mali Slevici, Okrepčevalnico Škrabec v Robu …, saj tako spodbujamo lokalno gospodarstvo in s tem direktno prispevamo k izboljšani ponudbi v Mišji dolini.


Dogovor za obisk:
INFO TOČKA Mišje doline
GSM +386 41 833 456 e-pošta: info@zavod-parnas.org
Trubarjeva domačija, Rašica 69, 1315 Velike Lašče (po dogovoru)
Fb: @misjadolina IG: misjadolina

Delovanje INFO TOČKE Mišja dolina Natura 2000 v obdobju 2019-2023 zagotavlja kohezijski projekt Mala barja Marja (2017-2023). Notranja ureditev objekta z interpretacijo Mišje doline kot območja Natura 2000 je tudi prvi del izobraževalne poti ob Rašici (v nastajanju).

Projekt je financiran iz projekta Mala barja Marja (2017-2023), ki ga vodi Zavod RS za varstvo narave in kjer Zavod Parnas sodeluje kot projektni partner. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Na lokaciji Trubarjeve domačije aktivnosti potekajo v soglasju in ob sodelovanju z Občino Velike Lašče in Javnim zavodom Trubarjevi kraji.

Več o projektu na: https://www.malabarja-marja.si/ in http://zavod-parnas.org/w/mala-barja-marja/ .