Zavod PARNAS Gornje Retje 3 1315 Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče

Zavod PARNAS je zasebni zavod, nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje od leta 2000, od leta 2009 pa v javnem interesu na področju kulture (kulturne dediščine).

POSLANSTVO: S sodelovanjem v dediščinski skupnosti, s strokovnjaki različnih strok in z medgeneracijskim povezovanjem vnašamo dediščino v naše življenje kot živo dediščino. Oblikujemo tržno zanimive proizvode s področja interpretacije dediščine z namenom trajnostnega razvoja podeželja.

VIZIJA: Postati vodilni zasebni zavod s področja interpretacije kulturne in naravne dediščine na območju od Turjaka do Kolpe.

PARNAS je registrirana blagovna znamka, ki označuje kvalitetne in avtorsko zasnovane vsebine interpretacije kulturne dediščine. Avtorske programe knjigoveških delavnic poiščite med PROGRAMI ZA ŠOLE, ostale rokodelske delavnice so med PROGRAMI ZA ODRASLE
Ponudbo Parnasovih knjig in DVD-jev  najdete v naši ZALOŽBI.
O dosedanjih dejavnosti pa je na spletu voljo bogat ARHIV (od leta 2005 dalje) in med PROJEKTI 2000-2016.

MLADI PARNAS

Organizacijska enota Mladi Parnas povezuje mlade, ki se prostovoljsko, preko pogodb oz. projektno z lastnimi pobudami in aktivnostmi vključujejo v aktivnosti zavoda pri ohranjanju kulturne dediščine ali varstva narave.  V Svetu zavoda skupino MLADI PARNAS zastopa Tine Starič.

PRIPRAVA POPRTNIKOV

Dediščinsko skupnost priprave poprtnikov sestavljamo vsi, ki želimo aktivno ohranjati nesnovno dediščino priprave poprtnikov v Sloveniji in tudi po drugih slovanskih deželah.

Skupino koordinira  Metka Starič ob strokovni podpori Parnasove ekipe strokovnih sodelavcev (dipl. etnologi in kulturni antropologi: Klara Debeljak, Alenka Škamperle, Sabina Zgonec in Miha Mulh ter akad. restavratorka Martina Tekavec) ter predstavnic nosilcev nesnovne dediščine Priprave poprtnikov, ki delujejo kot Parnasove prostovoljke. Skrbnica FB strani Poprtnik je Parnasova prostovoljka Beti Lunder.

MALA BARJA – MARJA

 

OBVEŠČANJE IN VAŠA VPRAŠANJA 

O naših dejavnostih redno obveščamo v NOVICAH na spletni strani, lahko pa se naročite tudi na spletni časopis NOVICE S PARNASA (nekajkrat letno prejmete obvestilo o novostih – okno za prijavo je na desni strani).

Če vas zanima karkoli drugega, uporabite ISKALNIK na naši spletni strani (na desni strani), komentirajte naše članke, (poiščite našo FACEBOOK stran), lahko se povežete z nami preko telefona +386 41 833 456 (Metka Starič) ali e-pošte info@zavod-parnas.org. Veseli bomo vsakega odziva.

ZAPOSLENI:

Metka Starič, direktorica zavoda
vodja projektov, zaposlena v zavodu
metka@zavod-parnas.org   +386 41 833 456

PROSTOVOLJCI in PROJEKTNI SODELAVCI:

Jože Starič, predsednik Sveta zavoda
prostovoljec – vodja pogovornih večerov in kolesarskih aktivnosti, kulinarična dediščina
joze@staric.net  +386 31 361 564

Tine Starič, član Sveta Zavoda
prostovoljec – Mladi Parnas, kulturna dediščina

Lili Mahne 
prostovoljka – kulturna dediščina
projektna sodelavka (Uživam tradicijo – Interreg V-A Slo-Hrv)

Lucija Griz
animatorka v izobr. programih,
projektna sodelavka (MALA BARJA – MARJA)
prostovoljka – kulinarična dediščina

Brina Puntar
projektna sodelavka (MALA BARJA – MARJA)

Milena Vintar 
pogodbena sodelavka – animatorka v izobraževalnih programih

Beti Lunder 
prostovoljka – nesnovna dediščina priprave poprtnikov

Tončka Uhan 
prostovoljka – kulinarična dediščina, turizem

Branko Dolinar
prostovoljec – varstvo narave, naravna dediščina

Majda Jakše Ujčič 
prostovoljka – kulturna dediščina in varstvo narave

Vladimir Peček 
prostovoljec – naravna dediščina, fotografija

 

SKUPINA MLADI PARNAS:

Martina Tekavec, 
univ. dipl. restavrator-konservator
animatorka, kulturna dediščina, varstvo narave
projektna sodelavka (Priprava poprtnikov)

Sabina Zgonec, univ. dipl. etnologinja  in kult. antr.
projektna sodelavka (ŽUZ), prostovoljka (KFD)

Boštjan Podlogar, dijak
projektni sodelavec (ŽUZ), prostovoljec (fotografija)

Tadej Bavdek, študent
projektni sodelavec (ŽUZ)

Tine Starič, študent
projektni sodelavec (ŽUZ), prostovoljec

Teja Hočevar, uni.dipl.zgod.
prostovoljka – kulturna dediščina

Anže Starič
prostovoljec – spletna stran

Ostali občasno aktivni člani skupine Mladi Parnas so še: Nastja Rupar, Tanja Gruden, Mia Starc, Urban Gruden, Jure Starič

Priprava poprtnikov – predstavniki nosilcev in ostali prostovoljci:
Majda Tekavec, Rob (Skupina gospodinj velikolaških krajev in Dobrepolja)
Zofija Grčar -Dednik, Iva Jakič – Golo, Milka Debeljak – Gornje Retje, Nada Lunder – Dobrepolje, Beti Lunder – Dobrepolje, Jožica Grandovec- Dobrepolje.
Ana Zakrajšek, Loška Dolina (Skupina gospodinj  iz Loške doline in Babnega Polja Društvo Ostrnice)
Marija Turk, Loški Potok (Skupina gospodinj iz Loškega Potoka, DU Loški Potok)
Anica Car -Retje, Tanja Lavrič – Loški Potok,
Dora Škafar, Dolsko (Skupina gospodinj iz Dolskega, Aktiv žena Plamen – TD Dolsko)
Nataša Rotar, Dolsko
Marjana Dolinšek, Svibno (Skupina gospodinj  s Svibnega in okolice Radeč, DPŽ Arnika)
Nada Brvar, Svibno
Marinka Vesel, Ribnica (Skupina gospodinj iz Ribniške doline, DPŽ Ribnica)
Martina Pirnat, Sodražica (Skupina gospodinj iz Sodražice)
Majda Debevc, Cerknica (Skupina gospodinj iz Cerknice)
Ana Ivančič, Cerknica
Slavka Legan, Žužemberk (Skupina gospodinj iz Žužemberka)
Vlado Kostevc, Žužemberk
Nada Seliškar, Znojile (Skupina gospodinj iz Ivančne Gorice, DPŽ Ivanjščice)
Vida Končina, Okrog (Skupina gospodinj iz Šentruperta)
Ana Pakiž (Matej Pakiž), Nova vas