PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče

Zavod PARNAS je zasebni zavod, nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje od leta 2000, od leta 2009 pa v javnem interesu na področju kulture (kulturne dediščine).

POSLANSTVO: S sodelovanjem v dediščinski skupnosti, s strokovnjaki različnih strok in z medgeneracijskim povezovanjem vnašamo dediščino v naše življenje kot živo dediščino. Oblikujemo tržno zanimive proizvode s področja interpretacije dediščine z namenom trajnostnega razvoja podeželja.

VIZIJA: Postati vodilni zasebni zavod s področja interpretacije kulturne in naravne dediščine na območju od Turjaka do Kolpe.

PARNAS je registrirana blagovna znamka, ki označuje kvalitetne in avtorsko zasnovane vsebine interpretacije kulturne dediščine. Avtorske programe knjigoveških delavnic poiščite med PROGRAMI ZA ŠOLE, ostale rokodelske delavnice so med PROGRAMI ZA ODRASLE
Ponudbo Parnasovih knjig in DVD-jev  najdete v naši ZALOŽBI.
O dosedanjih dejavnosti pa je na spletu voljo bogat ARHIV (od leta 2005 dalje) in med PROJEKTI 2000-2016.

VABIMO VAS K SODELOVANJU

MLADI PARNAS povezuje prostovoljce različnih starosti, še zlasti pa mlade, da se aktivirajo na področju ohranjanja dediščine, fotografije, vzpostavljanja ekoturistične ponudbe – skupino vodi Martina Tekavec.

Posebno pozornost od leta 2011 dalje namenjamo nesnovni dediščini PRIPRAVA POPRTNIKOV.
Skupino sestavljajo predstavnice nosilcev dediščine Priprava poprtnikov, koordinira jo Metka Starič ob strokovni podpori ekipe strokovnjakov iz skupine Mladi Parnas (dipl. etnologi in kulturni antropologi: Klara Debeljak, Alenka Škamperle, Sabina Zgonec in Miha Mulh ter akad. restavratorka Martina Tekavec).

Dediščino raziskujemo tudi v okviru ŠTUDIJSKEGA KROŽKA PARNAS, ki je namenjen predvsem starejšim odraslim (starostne omejitve ni). Mentorica krožka je Metka Starič.

OBVEŠČANJE IN VAŠA VPRAŠANJA 

O naših dejavnostih redno obveščamo v NOVICAH na spletni strani, lahko pa se naročite tudi na spletni časopis NOVICE S PARNASA (enkrat mesečno prejmete obvestilo o mesečnih novostih – prijava je na desni strani).

Če vas zanima karkoli drugega, uporabite ISKALNIK na naši spletni strani (na desni strani), komentirajte naše članke, (poiščite našo FACEBOOK stran – začasno ukinjena), lahko se povežete z nami preko telefona +386 41 833 456 (Metka Starič) ali e-pošte info@zavod-parnas.org. Veseli bomo vsakega odziva.

ZAPOSLENI:

Metka Starič, direktorica zavoda
vodja projektov, zaposlena v zavodu
metka@zavod-parnas.org   +386 41 833 456

PROSTOVOLJCI in PROJEKTNI SODELAVCI:

Jože Starič, predsednik Sveta zavoda
prostovoljec – vodja pogovornih večerov in kolesarskih aktivnosti, kulinarična dediščina
joze@staric.net  +386 31 361 564

Tine Starič, član Sveta Zavoda
prostovoljec – Mladi Parnas, kulturna dediščina

Lili Mahne 
prostovoljka – kulturna dediščina
projektna sodelavka (Uživam tradicijo)

Lucija Griz
prostovoljka – kulinarična dediščina,
animatorka v izobr. programih, projektna sodelavka (MARJA)

Petra Draškovič Pelc
prostovoljka – varstvo narave, fotografija
projektna sodelavka (MARJA)

Majda Jakše Ujčič 
prostovoljka – kulturna dediščina in varstvo narave

Majda Tekavec,
prostovoljka – kulinarična dediščina

Tončka Uhan 
prostovoljka – kulinarična dediščina, turizem

Branko Dolinar
prostovoljec – varstvo narave, naravna dediščina

Vladimir Peček, 
prostovoljec – naravna dediščina, fotografija

 

SKUPINA MLADI PARNAS:

Martina Tekavec, 
univ. dipl. restavrator-konservator – vodja skupine
animatorka, kulturna dediščina, varstvo narave
projektna sodelavka (Priprava poprtnikov, MARJA)

Sabina Zgonec, univ. dipl. etnologinja  in kult. antr.
projektna sodelavka (ŽUZ), prostovoljka (KFD)

Boštjan Podlogar, dijak
projektni sodelavec (ŽUZ), prostovoljec (fotografija)

Tadej Bavdek, študent
projektni sodelavec (ŽUZ)

Tine Starič, študent
projektni sodelavec (ŽUZ), prostovoljec

Tomaž Lenič
prostovoljec (ŽUZ)

Teja Hočevar, uni.dipl.zgod.
prostovoljka – kulturna dediščina

Miha Mulh, uni.dipl.etnol. in kult. antropolog
prostovoljec – kulturna dediščina

Klemen Fele, 

prostovoljec – kulturna dediščina

Anže Starič
prostovoljec – spletna stran

Ostali občasno aktivni člani skupine Mladi Parnas so še:

Nastja Rupar,
Tanja Gruden
Mia Starc
Urban Gruden
Jure Starič

Priprava poprtnikov – predstavniki nosilcev in ostali prostovoljci:
Majda Tekavec, Rob (Skupina gospodinj velikolaških krajev in Dobrepolja)
Zofija Grčar, Dednik
Jožica Bizjak, Rob
Iva Jakič, Golo
Milka Debeljak, Gornje Retje
Nada Lunder, Dobrepolje
Beti Lunder, Dobrepolje
Jožica Grandovec, Dobrepolje
Ana Zakrajšek, Loška Dolina (Skupina gospodinj  iz Loške doline in Babnega Polja Društvo Ostrnice)
Marija Turk, Loški Potok (Skupina gospodinj iz Loškega Potoka, DU Loški Potok)
Tanja Lavrič, Loški Potok
Anica Car, Retje
Dora Škafar, Dolsko (Skupina gospodinj iz Dolskega, Aktiv žena Plamen – TD Dolsko)
Nataša Rotar, Dolsko
Marjana Dolinšek, Svibno (Skupina gospodinj  s Svibnega in okolice Radeč, DPŽ Arnika)
Nada Brvar, Svibno
Marinka Vesel, Ribnica (Skupina gospodinj iz Ribniške doline, DPŽ Ribnica)
Martina Pirnat, Sodražica (Skupina gospodinj iz Sodražice)
Majda Debevc, Cerknica (Skupina gospodinj iz Cerknice)
Ana Ivančič, Cerknica
Slavka Legan, Žužemberk (Skupina gospodinj iz Žužemberka)
Vlado Kostevc, Žužemberk
Nada Seliškar, Znojile (Skupina gospodinj iz Ivančne Gorice, DPŽ Ivanjščice)
Vida Končina, Okrog (Skupina gospodinj iz Šentruperta)
Matej Pakiž (Ana Pakiž), Nova vas