PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Zavod Parnas – kdo smo?

Dediščina kot navdih …

Zavod PARNAS je zasebni zavod, nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju kulture. Delujemo na področjih  varovanja kulturne dediščine in narave ter razvoja podeželja.

POSLANSTVO

S sodelovanjem v dediščinski skupnosti oblikujemo tržno zanimive storitve interpretacije dediščine, dediščino prepoznavamo kot razvojno priložnost.

VIZIJA

Postali bomo prepoznavna dediščinska skupnost na evropskem nivoju.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: 

Za delovanje zavoda je odgovoren direktor. Zavod Parnas upravlja Svet zavoda, ki deluje tudi kot strokovni organ, vodi ga predsednik in ima še dva člana. Eden je zastopnik zaposlenih, drugi zastopa OE Mladi Parnas. Zavod ima eno redno zaposleno osebo na del. mestu vodje projektov. Poslanstvo uresničujemo s pomočjo številnih prostovoljcev in zunanjih sodelavcev.

PROSTOVOLJSKA ORGANIZACIJA:

Parnasovi prostovoljci aktivno sodelujejo pri ohranjaju kulturne dediščine in se vključujejo v medgeneracijske projekte. OE Mladi Parnas združuje mlade iz lokalnega okolja kot  prostovoljce ali zunanje sodelavce pri številnih projektih.

Dediščinska skupnost priprave poprtnikov skrbi za ohranjanje  nesnovne dediščine priprave poprtnikov v Sloveniji. V sodelovanju s predstavniki nosilcev dediščine (naši prostovoljci) in ostalimi deležniki v ded. skupnosti povezujemo (čezmejni) festival božičnega kruha.

KJE NAS NAJDETE?

Na Trubarjevi domačiji na Rašici kot zunanji sodelavci od leta 2000 izvajamo knjigoveške delavnice za šolske skupine in ostale obiskovalce, od 2019 tu vodimo INFO točko za Mišjo dolino (projekt Mala barja Marja). Zagotavljamo delovanje vaške knjižnice v Krvavi Peči (vsak 3. petek v mesecu). Upravljamo z Geološko potjo v Kobilji curek v Robu in (nastajajočo) tematsko potjo Modri bleščavec ob Rašici.

O naših dejavnostih vas obveščamo  na spletni strani in FB Zavod Parnas.  in FB Poprtnik, FB Mišja dolina. Lahko se povežete z nami preko telefona, navadne ali e-pošte. 

KAKO NAS LAHKO PODPRETE?

Lahko sodelujete pri projektih, se udeležujete naših aktivnosti in širite dober glas.

Naše aktivnosti lahko podpirate preko sponzorstva ali donacij,
lahko nam namenite 0,5 % dohodnine

Na sliki: Parnassia palustris – močvirska samoperka – poleti zacveti tudi na  travnikih Mišje doline.