PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Zavod Parnas – kdo smo?

Dediščina kot navdih …

Zavod PARNAS je zasebni zavod, nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju kulture – varstva kulturne dediščine. Delujemo na področjih  varovanja kulturne dediščine, varstva narave ter razvoja podeželja.

POSLANSTVO

S sodelovanjem v dediščinski skupnosti oblikujemo tržno zanimive storitve interpretacije dediščine, dediščino prepoznavamo kot razvojno priložnost.

VIZIJA

Postali bomo prepoznavna dediščinska skupnost na evropskem nivoju.

BLAGOVNA ZNAMKA PARNAS

Številka registracije pri Uradu za intelektualno lastnino: 202170163

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: 

Za delovanje zavoda je odgovoren direktor. Zavod Parnas upravlja Svet zavoda, ki deluje tudi kot strokovni organ, vodi ga predsednik in ima še dva člana. Eden je zastopnik zaposlenih, drugi zastopa OE Mladi Parnas. Zavod ima eno redno zaposleno osebo na del. mestu vodje projektov. Poslanstvo uresničujemo s pomočjo zunanjih sodelavcev na projektih in v sodelovanju z našimi prostovoljci.

PROSTOVOLJSKA ORGANIZACIJA

Parnasovi prostovoljci (40-60) aktivno sodelujejo pri ohranjaju kulturne dediščine in se vključujejo v medgeneracijske projekte.
OE Priprava poprtnikov povezuje prostovoljce / kontaktne osebe večine nosilcev izročila priprave poprtnika, ki so evidentirane pri Ministrstvu za kulturo. Poveže nas (čezmejni) Festival božičnega kruha.
OE Mladi Parnas združuje mlade iz lokalnega okolja kot  prostovoljce ali zunanje sodelavce pri Parnasovih projektih.

DEDIŠČINSKA SKUPNOST

Dediščinska skupnost priprave poprtnikov skrbi za ohranjanje  nesnovne dediščine priprave poprtnikov v Sloveniji. Sodelujemo s Koordinatorjem nesnovne kulturne dediščine (SEM), s predstavniki nosilcev dediščine priprave poprtnikov, ki delujejo kot naši prostovoljci in z drugimi deležniki: izobraževlne organizacije (BIC Ljubljana, Grm Novo mesto), Občina Velike Lašče (Festival božičnega kruha) idr.

KJE NAS NAJDETE?

Sedež zavoda: Gornje Retje 3, 1315 Velike Lašče 

Prostori delovanja – po predhodnem dogovoru:
Trubarjeva domačija, Rašica 69, 1315 Velike Lašče (po pogodbi in dogovoru z Občino Velike Lašče):
– Knjigoveške delavnice (galerija Skedenj, Trubarjeva čitalnica)
– Info točka Mišja dolina (sprejemnica, po obnovi v TIC pod kozolcem)

Vaška knjižnica v Krvavi Peči (vsak 3. petek v mesecu ob 17h)
Upravljamo z Geološko potjo v Kobilji curek v Robu.

O naših dejavnostih vas obveščamo  na spletni strani, FB in IG Zavod Parnas  (ureja Metka Starič), FB Poprtnik (ureja Beti Lunder), IG Poprtnik (ureja Metka Starič), FB in IG Mišja dolina (ureja Urška Hren).

Lahko se povežete z nami preko telefona, navadne ali e-pošte. 

KAKO NAS LAHKO PODPRETE?

Lahko sodelujete pri projektih, se udeležujete naših aktivnosti in širite dober glas – oglasite se nam!

Naše aktivnosti lahko podpirate preko sponzorstva ali donacij,
lahko nam namenite 1 % dohodnine.