PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

Založba PARNAS

KNJIGE  /  VIDEO ARHIV  /  AVDIO ARHIV / ZLOŽENKE

Sredstva, ki jih zberemo s prodajo publikacij, so namenjamo našim akcijam ohranjanja kulturne in naravne dediščine, delujemo kot nevladna in neprofitna organizacija v javnem interesu na področju kulture – varovanja kulturne dediščine.

POPRTNIK priročnik za pripravo božičnega kruha (Zavod PARNAS, 2023)

Priročnik prinaša recepte in nazorne opise in fotografije postopkov priprave posameznih vrst okrasja za na poprtnik in drobnega peciva iz različnih koncev Slovenije. Pri nastanku priročnika je sodelovalo vseh 15 nosilcev dediščine priprave poprtnika iz Slovenije. Trda vezava, 160 strani, 21×21 cm. Zbrala in uredila: Metka Starič, Ilustracije: Mateja Lunder. Oblikoval: Jure Knafelc, Moj Repro d.o.o. Tisk: Kenig d.o.o. Izdal: Zavod Parnas, december 2023.
Podprlo Ministrstvo za kulturo na JPR NKD 2023 v projektu Kdo še peče poprtnik. S prodajo priročnika pomagamo pokrivati sofinancerski delež projekta (15%).

Cena: 20 EUR (vključen 5% DDV) – pri pošiljanju po pošti vam zaračunamo še stroške pošiljanja v višini 5 EUR.
Naročila sprejemamo na e-mail: info@zavod-parnas.org

Velikolaške vode
(Zavod PARNAS, 2023)

Enajsti vodnik za odkrivanje naše dediščine se loteva velikolaških voda – skozi zgodbe, fotografije, napotke za obiskovanje v naravi, tudi ob pomoči aplikacije Mišja dolina 2GO. Predstavi nam nekaj živali, ki jih lahko srečamo ob vodi – belouško, močerada, malega podkovnjaka, navadnega koščaka in druge.
Vodnik je nastal kot rezultat projekta Metulji in kačji pastirji – LAS PPD, vsebina: Metka Starič, ilustracije: Marija Prelog, Petra Muhič, Liliyana Gostej. Zavod Parnas, 2023. Mehka vezava, 44 strani, 15×15 cm, vezano z žico.

Na zalogi.

Skrivnosti Mišje doline
(Zavod Parnas, 2010, 2016)

O vrednotah in delovanju mokrišč Mišje doline, njenih naravnih vrednotah (ogrožene rastlinske vrste širšega območja Mišje doline, najvišji dolenjski slap Kobilji curek), o njeni kulturni dediščini (najstarejši datiran kozolec na Slovenskem, Stritarjeva Podsmreka, Temkova mlin in žaga, šmirarji, rimski zaporni zid …), o kolesarski Poti modrega bleščalca in Geološki poti v Kobilji curek. (Mišja dolina je bila kasneje razglašena za območje Natura 2000.) SLO/ANG

 Tretji vodnik je nastal v projektu Rdeči seznam Mišje doline, sofinancirala sta ga Ministrstvo za okolje in prostor in Urad Vlade za komuniciranje. Avtorici: Metka Starič, Ivanka Peterlin. Strokovni sodelavki: Marjeta Cvetko, Karin Gabrovšek, ZRSVN. Vodja popisa: Branko Dolinar. Fotografije: B. Dolinar, M. Starič. Prevod: Andrej Lovšin. 36 strani, 15×15 cm, mehka vezava, speto z žico. Cena z DDV: 3 EUR.

Kuharske dobrote iz Roba
(Zavod Parnas, 2016)

Kulinarična dediščina robarskih vasi je  prepletena z današnjimi recepti iz lokalno pridelane hrane.  57 zanimivih receptov je razporejenih po letnih časih, dopolnjujejo jih zgodbe in stare fotografije Roba z okolico ter priročen slovarček narečnih in pogovornih besed.

Šesti vodnik je rezultat dela Študijskega krožka Parnas ki je deloval v Robu v šol. letu 2013/14 pod mentorstvom Metke Starič. Vodnik je izšel brez javnih finančnih sredstev, s prostovoljskim delom, stroške smo pokrili s prodajo knjižic. Uredniški odbor: Majda Jakše Ujčič, Majda Tekavec, Jožica Bizjak, Metka Starič. Uredila: Metka Starič. 52 strani, 15×15 cm, mehka vezava, speto z žico. Cena z DDV: 3 EUR.

S kolesom po vzpetinah okrog Mišje doline 
(Zavod Parnas, 2011)

V vodniku je avtor Jože Starič trasiral in opisal 7 kolesarskih smeri  okrog Mišje doline – po velikolaški občini in delno po sosednjih občinah.  V vodniku so opisane naravne zanimivosti, ki so prosto dostopne. 

Drugi vodnik je nastal kot rezultat  sodelovanja zavoda Parnas v LAS projektu  “Od nature do kulture 2010 in 2011 s sofinanciranjem LAS PPD od Idrijce do Kolpe (vodilni partner Miklova hiša-TIC Ribnica v sodelovanju z občinami Kočevje, Kostel, Ribnica, Sodražica, Dobrepolje in Zavodom Parnas).  Avtor: Jože Starič. Fotografije: Metka Starič. 11×15 cm, 32 strani,  mehka vezava, speto z žico – brezplačno.

Božični kruh ali poprtnik
na Slovenskem

O pomenu božičnega kruha v preteklosti in danes. Lokalne zanimivosti z recepti in načini krašenja, o nosilcih dediščine. Pa še o aktivnostih, ki so privedle do vpisa priprave poprtnikov v Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije. V  ponatisu je posodobljen zemljevid vseh skupin, ki so bile v decembru 2017 vpisane v Register.

Osmi vodnik je nastal v projektu Priprava poprtnikov s podporo Ministrstva za kulturo (JPR-KD 2016). Avtorska skupina: Martina Tekavec, Sabina Zgonec, Alenka Škamperle, Metka Starič, uredila Martina Tekavec. Strokovni sodelavci: Marjeta Cevc, Marjeta Keršič Svetel, dr. Boris Kuhar.  44 strani,  15×15 cm, mehka vezava, speto z žico. Cena z DDV: 5 EUR.
(Razprodano)

Cobiss

Trubarjevi krovaški malarji

Z vodnikom želimo spodbuditi k odkrivanju drobnih biserov slovenske kulturne dediščine in vam pomagati pri razumevanju sporočil, ki so zapisana v freskah “Trubarjevih krovaških malarjev” in njihovega širšega pomena za naš kulturni prostor. Vodnik predstavi  skupino freskantov in njihove freske iz 16. st.,  nastajanje fresk, njihovo restavriranje ter lokacije, kjer so še ohranjene freske Hrvaške skupine, vlogo stenskih poslikav idr.

Četrti vodnik je nastal v projektu Tu malajne ni vse proč palu, ki ga je sofinanciralo Ministrstvo za kulturo (JPR KD 2011). Avtorici: Marjana Dolšina, Martina Tekavec. Uredila: Metka Starič.  36 strani, 15×15 cm, mehka vezava, speto z žico. Cena z DDV: 3 EUR.

Ptiček z božičnega kruha

Prelepa božična pravljica Janje Sivec je prepletena s čudovitimi ilustracijami ilustratorke Marije Prelog – tudi z navodili za pripravo božičnega kruha poprtnika, ki je zaščitena kot slovenska nesnovna dediščina pri Ministrstvu za kulturo. Cena z DDV: 5 EUR.


Pet stebrov / Pet stupova / Five Pillars

Povezava na e-priročnik

Priročnik za aktiviranje dediščinske skupnosti s prevodi v hrvaškem in angleškem jeziku je nastal kot rezultat dvajsetletnih izkušenj spremljanja dediščinskih skupnosti v Sloveniji skozi delovanje Zavoda Parnas.

Deseti vodnik iz zbirke Vodnik za ohranjanje naše dediščine je nastal kot del projekta Uživam tradicijo – Interreg V-A Slovenija-Hrvaška. Popelje vas preko petih področij in prvih korakov, ko želite kulinarično (ali katero drugo) dediščino aktivirati v svoji dediščinski skupnosti. (72 strani, 21 x 21, mehka vezava. Uredila: Metka Starič. Ilustracije: Marija Prelog. Fotografije: Metka Starič, Iztok Ilich, Alenka Škamperle Bozja in arhiv zavoda Parnas. Prevodi: Aleš Lampe (ang), Robert Suša (hrv). Jezikovni pregled: Aleš Lampe. Oblikovanje in tisk: Kenig d.o.o., Grosuplje. Zavod Parnas, 2019. Brezplačno.

Življenje ustvarja zgodbe

Kako mladi pristopajo k ohranjanju nesnovne dediščine – zgodb, ljudskih pesmi in pripovedi območja od Turjaka do Kolpe (Velike Lašče, Ribnica, Sodražica, Loški Potok). Številne zgodbe in pesmi naših informatorjev so bile tokrat prvič zapisane. Vodnik spremlja arhivski DVD s posnetki zapetih ljudskih pesmi v izvirni izvedbi ter 5 kratkimi filmi Tadeja Bavdka in ekipe Mladi Parnas.

AVDIO arhiv 

VIDEO arhiv

Deveti vodnik zbirke Vodnik za odkrivanje naše dediščine je nastal v projektu Življenje ustvarja zgodbe – LAS PPD, s podporo Evropskega sklada za razvoj podeželja.  Avtorji: Matija Perovšek, Boštjan Podlogar, Sanja Zgonec, uredila Sanja Zgonec.  Spremna beseda: Metka Starič, dr. Nena Židov. Oblikovanje Jure Knafelc – Moj Repro d.o.o., tisk: Kamitex, Žimarice.  80 strani,  21×15 cm, mehka vezava, broširano. Priloga DVD.  

stran1Poslušaj narod, kako govori …
o hišnih in ledinskih imenih 

V desetih poglavjih so v zanimivih zgodbah predstavljena hišna in ledinska imena velikolaške dežele (Prilesje, Gornje in Dolnje Retje,  Gospostvo Ortnek, Rob z okolico, Uzmani, Krvava Peč, Javorje …).

Sedmi vodnik je rezultat dela Študijskega krožka Parnas – UTŽO Velike Lašče v šolskem letu 2015/16 pod mentorstvom Metke Starič. Vodnik je bil izdan v Zavodu Parnas brez javne finančne podpore,  s prostovoljskim delom, z akcijo botrstva in s podporo sponzorjev. Avtorice: Marinka Dernovšek, Vera Gorjup, Teja Hočevar, Iva Jakič, Majda Jakše Ujčič, Lili Mahne, Metka Starič idr. Uredila: Metka Starič. 108 strani, 15×15 cm, mehka vezava, speto z žico. Razprodano.

Po čem hodimo v Robu
– What are we walking on in Rob spletna verzija

Vodnik (SLO/ANG) je namenjen samostojnim obiskom Geološke poti v Kobilji curek, saj v sliki in besedi opiše pot in njene kontrolne točke. Ob poti spoznamo 6 različnih kamnin, meander, gozdni rezervat in najvišji dolenjski slap Kobilji curek in ostanke rimskih zapornih zidov Claustra Alpium Iuliarum.  Predstavi tudi aktiviranje dediščinskih skupnosti, kjer je bil eden od rezultatov tudi vzpostavitev nove tematske poti v Robu na Dolenjskem.

Peti vodnik je nastal kot rezultat aktiviranja dediščinske skupnosti v Robu v projektu Dediščinske skupnosti za danes (pobuda Leader LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe). Avtorji: dr. Tomaž Verbič, mag. Ana Plestenjak, Metka Starič. Ilustracije: Marija Prelog. Prevod: Andrej Lovšin. 40 strani, 15×15 cm, mehka vezava, speto z žico.

Andrej Turjaški in bitka pri Sisku 

V vodniku so predstavljene lokacije v Sloveniji in na Hrvaškem, ki jih lahko povežemo v zanimivo pot Po sledovih Andreja Turjaškega, ki je v bitki pri Sisku zadal odločilen udarec otomanskemu imperiju.

Prvi vodnik je nastal v projektu Andrej Turjaški in bitka pri Sisku s sofinanciranjem Ministrstva za kulturo.  Avtorici: Barbara Žnidaršič, Metka Starič. 36 strani, 15×15 cm, mehka vezava, speto z žico.
– brezplačno (podatki o nekaterih upravljavcih lokacij niso več aktualni)

Področje KULTURNE DEDIŠČINE – ostale publikacije:

 • Po sledovih Andreja Turjaškega (2008)
  slo/ang/hrv, avtorica Barbara Žnidaršič:
  na zalogi, cena z DDV: 5 EUR
 • Trubarjeva Rašica (dopolnjen ponatis 2008) – spletna verzija
  avtor: Janez Debeljak
  – samo še nekaj izvodov, cena z DDV: 10 EUR
 • Vsem Slovencem  (2007)
  slo/hrv/ang/nem/ita, avtorica: Barbara Pečnik,
  na zalogi, cena z DDV: 5 EUR
 • 20 let Trubarjeve domačije – Od dekleta v rdeči jopici  do Drnovška in Mesiča (2006)
  Avtorji:  Barbara Pečnik, Andrej Perhaj, Metka Starič
  še nekaj izvodov, cena z DDV: 5 EUR
 • Od prvih zapisov do miniaturne knjige (2005)
  Avtorica: Barbara Pečnik
  – na zalogi, cena z DDV: 3 EUR
 • Velikolaški kozolci (2005)
  na zalogi, cena z DDV: 1 EUR

FILMI v spletni verziji

Tu malajne ni vse proč palu (Zavod Parnas, 2011)

Dokumentarni film o hrvaški skupini slikarjev iz 16. stoletja, ki jih omenja Primož Trubar kot “krovaške malarje”. Poslikali so cerkev v Krvavi Peči, na Rašici, na Maršičih, pri sv. Tomažu na Velikih Poljanah, v Nadlesku pri Ložu pa se je mojster Tomaž iz Senja tudi podpisal. Avtorji istoimenskega projekta v Zavodu Parnas: Marjana Dolšina, Martina Tekavec in Rok Borštnik, sofinanciralo Ministrstvo za kulturo (2011). Ob pripravi filma je sodelovalo 40 prostovoljcev. (21 min)

Rdeči seznam (Zavod Parnas, 2010)

Kratki igrani film (19 min) o pomenu varovanja ogroženih rastlinskih vrst z Rdečega seznama. Kaj pomenijo Jernejeve ponavljajoče sanje o menihu, ki piše čuden seznam? Skupaj s prijateljico Saro se odločita priti sanjam do dna. Pot ju pripelje v Rob, kjer počasi začneta sestavljati sporočilo iz sanj … Zgodba se dogaja na območju Mišje doline in okolice in opozarja na varovanje ogroženih rastlinskih vrst, še posebej mesojedih rastlin v Mišji dolini.  Nastal je v okviru projekta Rdeči seznam Mišje doline, ki sta ga sofinancirala Ministrstvo za okolje in prostor in Urad Vlade za komuniciranje. Scenarij, režija, kamera in montaža: Rok Borštnik. Produkcija: Rok Borštnik in Zavod Parnas.   Igrajo: Jernej – Jernej Tekavec, Sara – Sara Uhan, menih – Stane Osolnik, vodja Parnasa – Metka Starič, voznik – Bernard Tekavec, prostovoljka v centru – Martina Tekavec ostali dve prostovoljki: Rebeka Grčar in Metka Štrukelj, kmet na mokrišču – Vladimir Tekavec, fant na konju – Miha Juvanec, dekle na konju – Anja Juvanec.

FILMI na DVD 

Dokumentarni film (59 min) prikaže velikolaško župnijsko in 7 podružničnih cerkva skozi oči ljudi, ki skrbijo za cerkev in dogajanje  – župnika Andreja Ojstreža, ključarjev, mežnarjev in drugih sodelavcev. Film odlikujejo tudi čudoviti posnetki velikolaških krajev in številnih detajlih notranjosti cerkva pod taktirko preizkušenega scenarista, režiserja, kamermana in montažerja Roka Borštnika. Film smo v Zavodu Parnas posneli ob sodelovanju in podpori Župnije Velike Lašče – brez javnih sredstev, samo ob podpori botrov, ki so z nakupom filma po izidu pokrili stroške njegovega nastanka.

 • Poprtnik iz okolice Velikih Lašč in Dobrepolja (2013), le še verzija z angl. podnapisi
 • Tu malajne ni vse proč palu (2011) slo, ang/nem
 • Po sledovih Andreja Turjaškega (2010)
 • Rdeči seznam (2010) slo, ang
 • Trubarjevi kraji (2007)

RAZGLEDNICE

Dolgolistna rosika (ilustracija: Marija Prelog)
Alpska mastnica  (ilustracija: Marija Prelog)
Mala mešinka  (ilustracija: Marija Prelog)
Kranjski jeglič  (ilustracija: Marija Prelog)

Razglednice v triptihu – 3 razglednice se držijo skupaj s perforiranim rezom, tvorijo celoto, lahko se jih uporablja tudi posamezno (0,50 EUR):
Modri bleščavec  (ilustracije: Marija Prelog)
Repaljščica (ilustracije: Marija Prelog)
Mali podkovnjak (ilustracije: Marija Prelog)

Razprodano:

 • Suzana Kranjec: Življenje brez glutena (2013)  (ponatis Eko 365)
 • Marija Gorše: Usode (2004)
 • Najdihojca – zbornik petih dramskih besedil (2004)
 • Turjak (prvi izid 1944 – reprint 2000) –  spletna verzija originala