PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

Dobra praksa Evrope – Heritage Community Parnas

Dediščinska skupnost Parnas je prepoznana kot  primer dobre prakse v Evropski dediščinski strategiji za 21. stoletje pri Svetu Evrope – Council of Europe.

Področje: S9 – Podpora medgeneracijskih in medkulturnih projektov za promocijo dediščine

Naši DRUŽBENI izzivi

Živeti v miru. Izboljšati kakovost življenja. Doprinos k dobremu počutju in dobremu zdravju. Ohranjanje kolektivnega spomina. Vzpostavitev dobrega upravljanja. Spodbujanje participativnega upravljanja. Optimizirano izvajanje konvencij. Spodbujanje vključujočega pristopa k dediščini.

Naši RAZVOJNI izzivi

Oblikovanje bolj vključujoče in povezane družbe. Zagotavljanje, da Evropejci uživajo visoko kakovost življenja, v skladu s svojim kulturnim in naravnim okoljem. Izzivi znanja. Prepoznavanje, ohranjanje, posredovanje in izmenjava znanja in veščin o dediščini. Zagotavljanje dostopa do vseživljenjskega učenja na področju dediščine zainteresiranim stranem.

Glej tudi:

KDO SMO?

Delovanje v JAVNEM INTERESU na področju KULTURE – kulturne dediščine.