PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

INTERPRETACIJSKI CENTER MIŠJA DOLINA NATURA 2000

Vse ilustracije v interpretacijskem centru Mišje doline in na Poti modrega bleščavca so delo ilustratorke Marije Prelog.

Interpretacijski center Mišja dolina NATURA 2000 omogoča izkustveno doživljanje največjega Natura 2000 območja v občini Velike Lašče in njegovih posebnosti, kot so mokrišča, bogat vodni svet, raznolikost živalskih in rastlinskih vrst ter ekstenzivno kmetijstvo, vse pa se prepleta z vodo, ki močno zaznamuje življenje v Mišji dolini in njeni okolici.

Obiskovalcem ponuja vpogled v bogato naravno in kulturno dediščino Mišje doline z okolico v obliki interpretacijskih vsebin, ki so zasnovane za različne starostne skupine.

Občina Velike Lašče je 24. 3. 2022 v prenovljenem kozolcu na Trubarjevi domačiji vzpostavila turistično-informacijski center – TIC KOZOLEC. Del kozolca predstavlja interpretacijski center MIŠJA DOLINA – NATURA 2000, ki je rezultat kohezijskega projekta Mala barja Marja (2017-2023), vodilni partner ZRSVN, odgovorni partner: Zavod Parnas, naložbo pa sta sofinancirala Republika Slovenije in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
S TIC Kozolec upravlja Javni zavod Trubarjevi kraji, pri interpretaciji Mišje doline (interpretacijski center, Pot modrega bleščavca) pa sodeluje Zavod Parnas, ki deluje v javnem interesu na področju varovanja kulturne dediščine.

TIC Kozolec je za nenajavljene obiskovalce odprt od maja do septembra:
– pon-pet (samo ob predhodni najavi)
sobota od 10h do 17h,
– nedelja od 10h do 17h
.
Vstop je prost.
Več na spletnih straneh Trubarjeva domačija in Velikolaška.

Pot modrega bleščavca

Tematska pot je dobila ime po vrsti kačjega pastirja s temnomodro kovinskimi barvnimi krili, ki ga lahko pogosto srečate ob vodotokih Mišje doline. Pot modrega bleščavca je lahka, kilometer dolga tematska pot, ki je označena vzdolž reke Rašice in primerna za vse starosti. Urejena je z namenom usmerjenega obiska po območju NATURA 2000 – Mišja dolina in omogoča raziskovanje. Za pot potrebujete primerno obutev (pohodne čevlje oz. škornje), lahko jo prehodite tudi z aplikacijo Mišja dolina 2GO.


Pot je nastala kot rezultat kohezijskega projekta Mala barja Marja, projektiral jo je Kolektiv Tektonika, za infrastrukturo je poskrbel vodilni partner projekta ZRSVN. Interpretacijo na poti je pripravil Zavod Parnas s sodelavci – Urška Hren, Brina Puntar, Metka Starič; izvedlo podjetje GeaArt, table je oblikovala Špela Andolšek Jakše, avtorica ilustracij pa je Marija Prelog.

Začetek Poti modrega bleščavca z uvodno infotablo je pri TIC Kozolec na Trubarjevi domačiji, v katerem je tudi interpretacijski center Mišja dolina. (Lokacija je hkrati tudi izhodišče kolesarske poti modrega bleščavca.)

Pomen piktogramov:
1. QR koda usmerja na aplikacijo za pametni telefon ali tablico Mišja dolina 2GO – v kateri je na voljo več virtualnih poti. Med njimi sta tudi Pot modrega bleščavca in Kolesarska pot modrega bleščavca.
2. Izberi primerno obutev – kot za na planinsko pot (pohodne čevlje ali škornje). Po večjih deževjih so deli poti lahko neprehodni.
3. Pot je primerna za raziskovanje – vendar pri tem ne poškoduj drugih živih bitij. Raziskovalni nahrbtnik si v sezoni lahko tudi izposodite.
4. Psi naj bodo na vrvici, da ne plašijo živali.
5. Za hojo uporabljajte označeno pot.

Pot modrega bleščavca vas vodi skozi Trubarjevo domačijo in vzdolž reke Rašice mimo mokrotnih travnikov in nizkih barij Velikega loga (severovzhodni del območja Natura 2000 Mišja dolina). Vaš položaj na poti lahko preverite na vsaki postaji – poglejte, kje se nahaja modri bleščavec.

Označena je z lesenimi smerokazi s puščicami. Ima štiri postaje:
1. Vse se vrti, vse je povezano;
2. Ko človek prisluhne naravi;
3. Mokrotni travnik je moj dom;
4. Kje se skriva nizko barje.

Na vsaki postaji stojita hrastov steber z interpretacijskimi tablami in namigi za raziskovanje ter lesena klop.

Za prehod čez večje odvodne jarke sta urejena dva pregaza. Pot se zaključi in obrne nazaj pod pečinami pod vasjo Grm. Zemljevid, ki ga najdemo na vseh točkah, prikaže tudi možen prehod čez log z izhodom na glavno cesto Rašica-Rob pri odcepu za Veliki Osolnik Pot na terenu je shojena/košena v ozkem pasu, drugače pa ni utrjena, zato za na pot potrebujemo vremenu primerno obutev (pohodni čevlji ali škornji). Pri točki 4 se lahko po košenem pasu sprehodimo po celotni širini Velikega loga in nazaj – (z Velikega loga je na grad Turjak vodila t.i. senena pot).
Povratek je priporočljiv po isti trasi (lahko sicer tudi ob glavni cesti Rob-Rašica, a previdno, ker ni urejenega pločnika za pešce).

POZOR – po večjih deževjih so deli poti lahko poplavljeni.

Izhodiščna točka Poti modrega bleščavca
je interpretacijski center Mišje doline, kjer:

  • raziščemo vodotoke, ki so oblikovali Mišjo dolino in razumemo povezanost naravnih danosti in kulturne dediščine v dolini,
  • spoznamo, kaj trenutno cveti v Mišji dolini in si v nenavadnem herbariju ogledamo zavarovane rastline, ki jih kmetje ohranjajo s pozno košnjo mokrotnih travnikov,
  • spoznamo vidro Arturja, polha, navade netopirjev, ptic in ostalih živali v dolini
  • raziskujemo sledove, zvoke in žive slike iz življenja, povezavo narave in človeka v dolini,
  • najmlajši v temi raziskujejo po lovski preži, ustvarjajo z miško Marjo in kačjim pastirjem in pustijo svoje vtise na tabli Kaj je novega v Mišji dolini;

Za raziskovanje širše Mišje doline lahko izberite tudi Kolesarsko pot modrega bleščavca. Že doma lahko naštudirate svoj obisk in se po lokalnih cestah v Mišjo dolino odpeljete s kolesom – 12 km). E-kolesa izposojajo v TIC Kozolec.

Aktualnim dogodkom lahko sledite na FB strani Zavoda Parnas in Mišje doline.

Kako postanem VARUH Mišje doline?

Varuhi Mišje doline delujejo kot PARNASOVI PROSTOVOLJCI, to so lahko vsi, ki:

  • redno poročajo o novostih in spremembah na Poti modrega bleščavca in Mišje doline Natura 2000 nasploh,
  • sodelujejo pri različnih akcijah, opozarjajo na vse, kar jih ob poti pritegne ali vznemiri,
  • se občasno pridružijo rednim pregledom območja Mišja dolina in različnim akcijam (npr. vzdrževalne akcije na poti – ročna košnja, odstranjevanje tujerodnih rastlinskih vrst, pregled prisotnosti zavarovanih vrst, popisi rastlin, …).

Bi bili tudi vi med njimi? Oglasite se nam preko e-maila, FB ali IG Mišja dolina, predstavite svojo pobudo! VEČ INFO: 041 833 456 (Metka Starič), info(@)zavod-parnas.org.

NASLOV:
TIC KOZOLEC Trubarjeva domačija Rašica 69, 1315 Velike Lašče

Animator Zavoda Parnas je za nenapovedane obiskovalce v TIC Kozolec prisoten ob odprtih dnevih Trubarjeve domačije:
– SVETOVNI DAN MOKRIŠČ,
– SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK,
– MEDNARODNI MUZEJSKI DAN,
– POLETNA MUZEJSKA NOČ,
– DAN REFORMACIJE …

NAJAVITE SVOJ OBISK: Zavod Parnas, 041 833 456 (Metka Starič) ali info(@)zavod-parnas.org.


Spremljajte VABILA ZAVODA PARNAS na:
sprehode do cvetočih zavarovanih rastlin po Mišji dolini in okolici, (maj, junij – do 10 oseb),
izobraževalne programe (knjigoveške delavnice),
lokalno ali interpretacijsko vodenje za posameznike in manjše skupine po občini Velike Lašče (do 10 oseb).


Spremljajte tudi naše dogodke na FB, IG Zavoda Parnas in spletnih straneh:
PONUDBA MIŠJE DOLINE
PROGRAMI ZA ŠOLSKE SKUPINE
GEOLOŠKA POT V KOBILJI CUREK

IZ ARHIVA

Kako smo ustvarjali
INFORMACIJSKO SREDIŠČE Mišja dolina Natura 2000?

Zavod Parnas že od leta 2010 izvaja akcije za ohranitev mokrišč Mišje doline, saj so mokrišča eden najbolj ogroženih habitatov na Zemlji. Po uspešnih projektih Na podeželju je priložnost zame (2009) in Mokrišče – izziv za podeželje (2010) ter številnih akcijah ohranjanja in promoviranja Mišje doline kot EPO in kasneje območja Natura 2000, je ZRSVN v Parnasu prepoznal primernega projektnega partnerja za kohezijski projekt Mala barja Marja (2017-2023). Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Eden od rezultatov projekta Mala barja Marja (2017-2023) je tudi INFO TOČKA za Mišjo dolino, ki smo jo v Parnasu uspešno izpeljali z ekipo strokovnih sodelavcev iz vrst mladih iz lokalnega okolja in drugimi izvajalci. V sodelovanju z Občino Velike Lašče smo vsebine umestili v prenovljeni kozolec na Trubarjevi domačiji, v katerem je Občina Velike Lašče uredila sodoben turistično-informacijski in interpretacijski center – TIC Kozolec. TIC KOZOLEC upravlja Javni zavod za kulturo in turizem Trubarjevi kraji, odprt je od spomladi do jeseni po dogovorjenem odpiralnem času. Zavod Parnas je skozi projekt Mala barja Marja zagotovil vsebine za interpretacijski del in bo zagotavljal aktivnosti INFO TOČKE za Mišjo dolino Natura 2000 še naprej.

Kdo je ustvarjal info središče NATURA 2000?

Priprava interpretacije: Urška Hren, Sara Gačnik, Eva Indihar, Brina Puntar, Metka Starič.
Ilustracije: Marija Prelog, akad. slik.
Oblikovanje: UNA K RIŠE, PA UN K PIŠE, Špela Andolšek, s. p.
Tisk: GEA ART, d. o. o. Vojko Strahovnik s sodelavci
Projektiranje: Starim, d.o.o. – Maja Starič in Nadja Krašovec (preko Občine Velike Lašče)
Mizarska dela: Stritar, Mizarstvo, d. o. o. in Jaka Gašper Pečnik
Videorazglednice: Marjan Artnak, Lesart, d. o. o.
Filmi: Different Angles, Tadej Bavdek, s. p.
Fotografije: Marjan Artnak, Metka Starič
Zvoki živali: Tomi Trilar, Prirodoslovni muzej Slovenije
Aplikacija Mišja dolina 2GO: Nexto, Krpanove novice, Zavod Parnas
Lektura: Urša Fujs, s.p.
Prevodi: ALAM Aleš Lampe, s. p.
Izvedba: Zavod PARNAS

Nastalo v projektu Mala barja Marja (2017–2023). Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Vodilni partner: Zavod RS za varstvo narave. Odgovorni partner: Zavod PARNAS.

INFO središče Mišja dolina – Natura 2000 je del turistično–informacijskega centra Velike Lašče, ki ga je v prenovljenem kozolcu Trubarjeve domačije uredila Občina Velike Lašče v sodelovanju z Zavodom Parnas.

Povezane vsebine:

Več o prenovi KOZOLCA in VABILO
Trobla 1/22: Novi TIC na Rašici …
Več o projektu Mala barja Marja

GALERIJA
Kako je nastajalo INFO(rmacijsko) središče Mišja dolina Natura 2000 (najstarejše fotografije so na dnu strani)

OTVORITEV 24. 3. 2022 – Občinsko glasilo TROBLA 3/22