Priprava poprtnikov

PRIPRAVA POPRTNIKOV – v Registru nesnovne kulturne dediščine

Vpis v Register žive kulturne dediščine in prvi nosilec dediščine priprave poprtnika:
Skupina gospodinj iz velikolaških krajev in Dobrepolja
(28.5.2013)

Med nosilci skupini gospodinj iz Cerknice in Žužemberka (Novice Koordinatorja, 27.10.2015)
Med nosilci skupina gospodinj iz Loške doline in Babnega polja (Novice Koordinatorja, 13.8.2015)
Med nosilci skupini gospodinj s Svibnega in iz Loškega Potoka (Novice Koordinatorja, 3.8.2015)
Med nosilci skupini gospodinj iz Ribniške doline in iz okolice Dolskega (Novice Koordinatorja, 15.7.2015)
Med nosilci gospodinje iz Ivančne Gorice, Šentruperta in Sodražice (Novice Koordinatorja, 22.3.2017)
– Med nosilci gospodinje z Blok (Novice Koordinatorja, 5.7.2017)

Pomembnejše prelomnice:

2017

  • V projektu Uživam tradicijo (Interreg Slo/Hrv) skupaj s partnerji pričeli z odkrivanjem nosilcev priprave božičnega kruha na Hrvaškem (Prezid, Žumberak, Hrvatsko Zagorje – prve informacije so spodbudne).
  • Evidentiranje novih nosilcev v Registru – Bloke (julij), skupaj sedaj v Sloveniji 12 nosilcev (okrog 250 gospodinj).
  • Predstavitev nosilk dediščine priprave poprtnikov in gostovanje premične razstave Poprtnik ali župnek na Srečanju kulturne dediščine Slovenije 2017 na Ptuju – 20.5.2017 – organizatorji: Pokrajinski muzej Ptuj, Koordinator-SEM, SAZU (5 nosilcev – 18 udeleženk)
  • Odobren evropski projekt IPA Slo-Hrv Uživajmo tradicijo (vodilni partner je BIC Ljubljana, sodelujejo 4 slovenski in 4 hrvaški partnerji – zavod Parnas nastopa kot partner. Projekt vključuje nadgradnjo vsebin o ohranjanju dediščine priprave poprtnikov in odpira sodelovanje z ohranjanjem dediščine božičnega kruha na Hrvaškem. Začetek v juniju 2017.
  • Evidentiranje novih nosilcev v Registru – Ivančna Gorica, Šentrupert, Sodražica (marec), Bloke v pripravi.
  • Skupno aktiviranje nosilcev v projektu CLLD LAS Po poteh dediščine od Turjaka od Kolpe – Življenje ustvarja zgodbe (Loški Potok, Sodražica, Velike Lašče, Ribnica) – projekt odobren v maju 2017, predviden pričetek poleti 2017.
  • Gostovanje potujoče razstave Poprtnik ali župnek v knjižnici Dobrepolje (9.1.-11.1.2017) in pogovorni večer Nesnovna dediščina v Dobrepolju (ZAvod Parnas kot soorganizator)
  • Gostovanje potujoče razstave Poprtnik ali župnek na Trubarjevi domačiji na Rašici in izvedena predstavitev razstave za novega nosilca iz Šentruperta (8.1.2017)

2016

2015
Zaključki okrogle mize Priprava poprtnika kot živa mojstrovina Slovenije (Dobrepolje, 11.12.2015 – Zavod Parnas ob 3. drž. razstavi poprtnikov)
Srečanje predstavnic nosilk dediščine priprave poprtnikov ob DEKD 2015 v Robu in Javorjah (26.9.2015)
Odgovor na pobudo za razglasitev Priprave poprtnikov za živo mojstrovino državnega pomena (14.7.2015)
– Sestanek z Delovno skupino Koordinatorja (Majda Tekavec, Jožica Grandovec, Ana Zakrajšek) objava Trobla 4/215 str. 35 (16.6.2015)
– Oddali pobudo za osmega nosilca dediščine – skupina gospodinj iz Svibnega in okolice Radeč – v sodelovanju z DPŽ Arnika (4.5.2015)
Predstavitev poprtnikov na sejmu Alpe Adria: Turizem in prosti čas 2015 (Novice s Parnasa, 30.1.2015)
– Oddali pobudo, da se Priprava poprtnikov razglasi za živo mojstrovino državnega pomena. (15.1.2015)
– Oddali pobudo za šest novih nosilcev dediščine – skupine gospodinj iz Cerknice, Dolskega, Loške dolina in Babnega Polja, Loškega Potoka, Ribniške doline, Žužemberka (15.1.2015)

2013
Med dediščino poprtnik, pogača in povitica (S. Fajfar, Delo, 4. 6. 2013)
Poprtnik vpisan v Register žive kulturne dediščine (Novice s Parnasa, 2.6.2013 )

Mednarodno sodelovanje

DOKUMENTARNI FILM PRIPRAVA POPRTNIKOV

VIDEO: Priprava poprtnikov (Zavod Parnas, 2014) – materialne avtorske pravice prenešene na Ministrstvo za kulturo

BOTRI omogočijo nastanek filma
1. dan snemanja / 2. dan snemanja / 3. dan snemanja / 4. dan snemanja / 5. dan snemanja

Nov dokumentarni film Poprtnik v velikolaških krajih in Dobrepolju (Novice s Parnasa, 15.12.2013)
Predstavitev filma na Srečanju filmskih in video ustvarjalcev Osrednje Slovenije – Ta veseli dan kulture, 3.12.2014 Vabilo
10-minutno verzijo filma z naslovom Priprava poprtnikov, prenos pravic na Ministrstvo za kulturo (Novice s Parnasa,11.12.2014)

 

DELAVNICE

VIDEO: Delavnica priprave poprtnika, Parnas Rob (Miha Brkinjač, 2013)

2016

dec 2016 – Delavnica peke župnekov v krušni peči pri Svetem Gregorju (Sabina Zgonec, TŠD Slemena)
dec 2016 – Delavnica priprave poprtnikov na Turistični kmetiji Pristava (Nada Seliškar, Društvo podeželskih žena Ivanjščice, Ivančna Gorica)
dec 2016 – Delavnica peke poprtnikov v Cerknici (Ana Ivančič, Društvo Klasje)
dec 2016 – Delavnica priprave poprtnika v Domu krajanov v Robu (Majda Tekavec, KUD Rob)
dec 2016 – Delavnica priprave župnekov za šolarje na OŠ Loški Potok (Anica Car in Marija Slavec, DU Loški Potok)
dec 2016 – Delavnice peke župnekov in golobic za gospodinje na OŠ Loška Dolina (Ana Zakrajšek, Društvo Ostrnice Loška dolina)
dec 2016 – Delavnica peke poprtnikov za gospodinje v TD Dolsko (Aktiv Plamen – TD Dolsko)
okt. 2016 – Delavnica Skrivnosti priprave poprtnikov – z Marjeto Cevc in Sabino Zgonec (KULT 316 Ljubljana – v okviru projekta Priprava poprtnikov, Zavod Parnas v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in BIC Ljubljana)
okt. 2016 – Delavnica Poprtnik v turistični ponudbi – z Marjeto Keršič Svetel in Martino Tekavec (KULT 316 Ljubljana – v okviru projekta Priprava poprtnikov, Zavod Parnas v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in BIC Ljubljana)

2015
nov 2015 – Delavnice priprave poprtnika v Dobrepolju, Loškem Potoku, Loški dolini …

2014
dec. 2014 Delavnica za šolarje z Milko Debeljak na OŠ Primoža Trubarja v Velikih Laščah
dec. 2014 Priprava poprtnikov z Majdo Tekavec v Parnas centru Rob
dec. 2014 Priprava brezglutenskega poprtnika s Suzano Kranjec v Parnas centru Rob
dec. 2014 Delavnica z DPŽ Dobrepolje Struge v Kompoljah
2013
dec. 2013 Delavnica z Majdo Tekavec v Parnas centru v Robu
2012
dec. 2012 – Delavnica z Majdo Tekavec v Parnas centru v Robu
2011
dec. 2011 – Delavnica za šolarje z Majdo Tekavec v Parnas centru v Robu
dec. 2011 – Delavnica treh generacij z Majdo Tekavec v Parnas centru v Robu
jan. 2011 – Delavnica z Zofijo Grčar v Parnas centru v Robu

RAZSTAVE

 

2016

12.12.2016-6.1.2017 – Slovenski etnografski muzej Ljubljana – potujoča razstava Poprtnik ali župnek? (Zavod Parnas v sodelovanju s Koordinatorjem varstva nesnovne dediščine)
10.12.-11.12.2016 – Dolsko – potujoča razstava Poprtnik ali župnek? (Zavod Parnas v sodelovanju s TD Dolsko – aktiv Plamen)
3.12.-8.12.2016 – Levstikov dom Velike Lašče  – potujoča razstava Poprtnik ali župnek? (Zavod Parnas)
1.10.-14.10.2016 – KULT 316 Ljubljana – potujoča razstava Poprtnik ali župnek? (Zavod Parnas, 2016)
15. in 16. december – Videm Dobrepolje – Ocenjevanje poprtnikov na državni ravni (Občina Dobrepolje, Zveza kmetic Slovenije in Društvo podeželskih žena Dobrepolje Struge)
3.1.2016 Razstava poprtnikov v Robu (Zavod Parnas)
2015
10.-12.12. – 3. državna razstava poprtnikov in drugih božičnih kruhov v Dobrepolju (DPŽ Dobrepolje struge, zavod Parnas, ZKS, Občina Dobrepolje)
Arhiv dogodkov 2015
Razstava poprtnikov v župnišču v Velikih Laščah (Župnišče Velike Lašče, 4. 1. 2015; DPŽ Velike Lašče)
2014
12.-13.12. 2014 – 2. državna razstava poprtnikov v Jakličevem domu na Vidmu (DPŽ Dobrepolje Struge, Zveza kmetic Slovenije in Občina Dobrepolje)
5. 1. 2014 – v centru PARNAS v Robu (Zavod Parnas)
2013
12.-14.12.2013 – 1. državna razstava – v Jakličevem domu na Vidmu (DPŽ Dobrepolje Struge, Zveza kmetic Slovenije in Občina Dobrepolje)
5.1.2013, od 9h do 16h – Razstava poprtnikov v Parnas centru v Robu(Zavod Parnas)
2012
Skupne akcije za promocijo poprtnika 2012-13

 

Ostalo:

Božični kruh pri Hrvatih – povezave:
Koledo-Plemenšćina – Registar kulturnih dobara (Min. za kulturo Hrvatske)

Litnjak v Hrvaški Kostajnici     Badnjak   Božitnjak – Žumberak

Božični kruh pri Srbih – povezave: Česnica

Božični kruh pri Bolgarih – povezave:

Božični kruh pri Poljakih – povezave: