PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

DEKD 2017 bodo v znamenju vode

 

Organizatorji Dnevov evropske kulturne dediščine (ZVKDS) vsako leto pripravijo več predstavitev po različnih koncih Slovenije. Na predstavitev  v Koprivniku (občina Kočevje), 9. marca 2017, so letos ponovno povabili tudi Zavod Parnas.  Metka Starič je udeležencem prikazala dosedanje izkušnje s predstavitvijo Zakaj smo vsako leto del DEKD. Predstavitve se je udeležilo več Parnasovih sodelavk in prostovoljk.

Kot prijazen gostitelj se je izkazal zasebni Zavod Nesseltal , ki deluje v javnem interesu na področju kulture, posebno pozornost pa namenja dediščini kočevskih Nemcev.

Program je bil res zanimiv:
13.10 – Nataša Gorenc, ZVKDS: Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD), Teden kulturne dediščine (TKD) in letošnja tema Voda – od mita do arhitekture
13.40 – Matjaž Matko, Zavod Nesseltal Koprivnik: Koprivnik v luči razvoja dediščinskega turizma
14.00 – Vesna Jerbič Perko, Pokrajinski muzej Kočevje: Voda in z njo povezana dediščina
14.20 – Lara Jogan Polak in Denis Žitnik, Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana: Varujmo naše vodne vire
15.00 – Milena Antonić, ZVKDS, Območna enota Maribor: Ustvarjalna moč vode
15.15 – Vlasta Henigsman, Osnovna šola Semič: Dediščina v rokah mladih
15.30 – Metka Starič, Zavod PARNAS: Zakaj smo vsako leto del DEKD
15.45 – čas za razpravo

Določena je vodilna tema letošnjih Dnevov evropske kulturne dediščine, ki se tradicionalno odvijejo zadnji teden v septembru: Voda od mita do arhitekture.

Zavod Parnas je svoj dogodek že prijavil in sicer:

Voda-kamen-meč – interpretativni sprehod za odrasle:
sreda, 27. 9. 2017 ob 14h (izhodišče na Trubarjevi domačiji na Rašici).

Prijavite lahko tudi vašo prireditev – vse do 28. aprila 2017, če želite, da je vaš dogodek objavljen v programski knjižici.