Zavod PARNAS Gornje Retje 3 1315 Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Življenje ustvarja zgodbe

Življenje ustvarja zgodbe (LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe)

Akronim: ŽUZ

Vodilni partner: Knjižnica Miklova hiša, Ribnica

Partnerji:
Občina Loški Potok
Parnas Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče
Javni zavod Rokodelski center Ribnica

Trajanje projekta: 1. 3. 2018 – 31.12. 2019

Projekt bo sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP (85 %).

Projekt se izvaja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru EKSRP.

Povzetek projekta

Vloga partnerja Zavod Parnas

Aktivnost 5: Zgodbe dediščinske skupnosti – del izročila s slikovnim in zvočnim gradivom se izda v vodniku za odkrivanje naše dediščine z DVD kot prilogo

  • zbiranje in izbor vsebin, priprava navodil in uredniško delo
  • priprava in obdelava fotografij za vodnik
  • oblikovanje in priprava na tisk vodnika
  • tisk vodnika z DVD
  • vsebinska in organizacijska pomoč pri izdaji vodnika

Aktivnost 6: Ustvarjalni izraz mladih na podlagi zbranega gradiva (priprava videospotov) z namenom približevanja vsebin kulturne dediščine mladim

  • najem snemalne opreme
  • scenarij, režija, snemanje in montaža 5 videospotov (3x do 2 min, 2x do 5 min)
  • vsebinska in organizacijska pomoč mladim pri pripravi videospotov ter objava in promocija na spletni strani in FB strani Zavoda Parnas