PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Uživam tradicijo (Interreg Slo-Hrv)

Projekt Uživam tradicijo poteka v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2012, v skupnem trajanju 30 mesecev, od 1.7.2017 do 31.12.2019.  Skupna vrednost projekta je 1.593.700,00 €, projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 1.354.645,00 €.

Projekt Uživam tradicijo je vezan na kulinarično dediščino Slovenije in Hrvaške, pomemben del projekta je izobraževanje različnih ciljnih skupin o kulinarični dediščini s konkretnimi prikazi priprave posameznih jedi, priprava različnih dogodkov, okroglih miz in konferenc, vključevanje kulinarične dediščine v turistične produkte in povezavo vsega v čezmejno turistično kulinarično destinacijo.

Zavod Parnas bo s svojimi podizvajalci sodeloval predvsem pri spremljanju dediščinskih skupnosti pri vseh partnerjih ter pripravi izobraževalnih programov s področja kulinarične dediščine. Pripravili bomo model sodelovanja partnerjev pri čezmejni nadgradnji kulturne dediščine priprave božičnega kruha in aktiviranja dediščinskih skupnosti. Vsebine mednarodnega ohranjanja nesnovne dediščine priprave božičnega kruha pa bomo v času “mrtve” sezone (nov – jan) kot inovativne programe  interpretacije dediščine umestili na Trubarjevo domačijo na Rašici.

Glavni cilj projekta je vzpostaviti kulinarično transverzalo od Panonije do Jadrana, ki bo obiskovalcem ponudila edinstveno doživetje avtohtone tradicije, običajev in kulinarike v obliki privlačnih programov, ki bodo na podlagi trajnostnega sodelovanja lokalnih ponudnikov potekali v edinstvenih območjih dediščine: zidanica na Trški gori, Botanični vrt in Muzej mesta Ljubljana, Trubarjeva domačija na Rašici, Lončarska vas Filovci – muzej na prostem, Naravni park Žumberak-Samoborsko gorje, vaško jedro Prezida, staro mestno jedro Vrsarja in muzeji Krapine. V projekt so tako vključena območja v regijah Osrednje in JV Slovenije, Pomurske regije ter Primorsko-goranske, Zagrebške, Karlovške, Istrske in Krapinsko-zagorske županije z nesnovno in naravno dediščino projektnega območja.

Pri projektu sodeluje 8 partnerjev iz omenjenih regij, po 4 partnerji iz Slovenije in po 4 partnerji s Hrvaške.  Vodilni partner je Biotehniški izobraževalni center Ljubljana. Poleg njega smo partnerji na slovenski strani še:
Zavod Parnas,
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma,
Najtura d.o.o.

ter hrvaški partnerji:
Park prirode Žumberak -Samoborsko gorje,
Udruga “Trbuhovica”,
Turistična zajednica općine Vrsar in
Zagorska razvojna agencija d.o.o.

Skupna nit vsem partnerjem v projektu je izobraževanje o kulinarični dediščini, ohranjanje, promocija in trženje kulinarične dediščine preko razvijanja turističnih produktov, ki imajo trajnejši značaj. Projekt med drugim vključuje tudi obnovo zidanice na Trški gori (investicija) in vzpostavitev centra za obiskovalce v Prezidu, vzpostavitev šolske turistične agencije.

Projekt predvideva, da morajo biti aktivnosti izvajane na področjih naravne in kulturne dediščine (na to so vezani potem tudi kazalniki; eden od kazalnikov po katerih bo projekt Uživam tradicijo merjen je tudi ta, za koliko se bo povečal obisk v muzejih in naravnih parkih, ki so vključeni v statistična poročanja o dogodkih oz. obiskovalcih le-teh in v našem primeru je to za 8500).

Projekt Uživam tradicijo bo torej omogočil, da bomo oblikovali kulinarično transverzalo – skupno tematsko turo, ki bo prepletala zgodbe tradicije in kulinarike na vseh vključenih območjih. Ključne koristi in s tem inovativne čezmejne spremembe bodo za ciljne skupine:

– deležnike v lokalnih okoljih bomo povezali v dediščinske skupnosti in jih izobrazili, da bodo predajali tradicijo na mlade in na obiskovalce,
– predstavniki javnih ustanov, šolstva, nevladnih organizacij in podjetij se bodo znotraj območij in med njimi povezali v skupen večdnevni program in ponujali celoten spekter storitev,
– obiskovalci, od mladih, družin, do starejših in tujih obiskovalcev, bodo aktivno vključeni v izkušnjo doživljanja tradicije v unikatnem okolju,
– z inovativnim čezmejnim pristopom bomo dvignili splošno znanje o dediščini in ustvarili privlačna delovna mesta v lokalnem okolju.

 

(povzeto po skrajšanem opisu projekta s strani vodilnega partnerja BIC Ljubljana)

Povezava na skupno spletno stran projekta Uživam tradicijo

Spremljajte aktivnosti Zavoda Parnas (KLIK na izbiro v zgornjem meniju Uživam tradicijo)!