PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Uživam tradicijo: Študijska tura Tisočletje kulinarike

Projektni partner Park prirode Žumberak Samoborsko gorje je v sklopu projekta Uživam tradicijo organiziral že 13. tradicionalno prireditev Tisočletja kulinarike (Tisućljeća kulinarstva) v bližini in na lokaciji Eko centra Budinjak. Dvodnevna prireditev, ki jo omejijo na 100 obiskovalcev dnevno, je namenjena interpretaciji kulinarične dediščine,  vezane tudi na območje Žumberka v različnih zgodovinskih obdobij – od prazgodovine do danes.

Študijske ture z ogledom primerov dobrih praks so primer neformalnega izobraževanja – udeleženci se lahko aktivno vključujejo v dogajanje oz. spoznajo organizacijo dogodkov. Iz turistov opazovalcev se spremenijo v aktivne kreatorje doživetij – svojega lastnega in doživetja celotne skupine. Zavod Parnas kot projektni partner izvaja neformalna izobraževanja za različne ciljne skupine, mednje sodijo tudi študijske ture, ta je bila usmerjena v aktivno spoznavanje kulinaričnega dogodka  na prostem, sledimo pa vodilu: “Vsak se lahko uči od vsakega” (Each one teach one). Udeleženci ob lastnem aktiviranju  prepoznavajo priložnosti za aktiviranje v svojih dediščinskih skupnostih, cilj nef. izobraževanj pa je povečati število inovativnih kulinaričnih prireditev na kulinarični poti od Panonije do Jadrana.

Planiranje: V sodelovanju z zunanjim izvajalcem Zavod Area Gea smo v začetku leta spodbudili dediščinske skupnosti, da si v letne programe društev vnesejo obiske prireditev v okviru projekta Uživam tradicijo in z mednarodnim (čezmejnim) sodelovanjem pridobijo dodatne točke na razpisih. Za leto 2018 so se odločili za sodelovanje na festivalu Štruklijada v Kumrovcu (7.7.), na Tisočletju kulinarike na Žumberku- (8.9.) ter v božičnem Prezidu na mednarodni razstavi poprtnikov ter pri čezmejnih dogodkih na Trubarjevi domačiji na Rašici. Za obisk tega inovativnega kuinaričnega doživetja je aktiviral dediščinsko skupnost priprave poprtnika (Gradež, Velike Lašče, Loški Potok, Ribnica in Cerknica) – 11 udeležencev (člani TD Notranjska, DOD Gradež in ostali zainteresirani).

Delitev prevoza, car sharing: skupen prevoz poleg trajnostnega vidika omogoča tudi medsebojno spoznavanje udeležencev ture in odpira nove priložnosti za sodelovanje. V času zbiranja so  člani DOD poskrbeli za kratko predstavitev njihove iniciative vasi (sušilnica sadja).

Dogajanje v Arheološkem parku Budinjak: Na Tisočletju kulinarike se je del udeležencev študijske ture udeležil pohoda po tematski poti Staza kneževa z nabiranjem užitnih zelišč za kuharske delavnice in spremljal interpretacijo, del udeležencev pa podrobneje spoznal Eko center Budinjak, obiskal degustacijo izdelkov PP1 BIC, ter se s projektnimi partnerji pogovarjal o priložnostih za nadaljnja sodelovanja. Po vrnitvi s krožnega pohoda so se udeleženci študijske ture po lastnih željah razporedili po kulinaričnih delavnicah, na voljo so imeli prazgodovinsko, rimsko, srednjeveško in tradicionalno žumberško kuhinjo, ter po receptih in ob pomoči gostiteljev interpretatorjev dediščine, ki so bile na koncu namenjene tudi degustaciji. Na podlagi lastnih opažanj so v zaključni evalvaciji strnili svoje vtise, ovrednotili dogodek, prepoznane vloge vodnika in gostiteljev interpretatorjev ter interpretacijo ter se dogovorili za nadaljnja sodelovanja.

Zapisala: Metka Starič, vodja projektov