PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Priprava poprtnikov je vpisana v Register žive kulturne dediščine

Ministrstvo za kulturo je 28.5.2013 sprejelo sklep o vpisu priprave poprtnikov v Register žive kulturne dediščine.
Predlog je pripravila Klara Debeljak iz Zavoda Parnas, kot nosilec dediščine pa je vpisana Skupina gospodinj iz velikolaških krajev in Dobrepolja, ki jo zastopa Parnasova prostovoljka Majda Tekavec iz Roba.

V zavodu Parnas hranimo seznam gospodinj iz okolice Velikih Lašč in Dobrepolja, ki pečejo poprtnike. Seznam ves čas dopolnjujemo v sodelovanju z Društvom podeželskih žena Dobrepolje-Struge, Društvom za ohranjanje dediščine in Društvom podeželskih žena Velike Lašče.
Pobuda za vpis priprave poprtnikov v Register je bila februarja 2012 oddana Koordinatorju varstva žive kulturne dediščine, bila s strani Koordinatorja pregledana in dopolnjena in je zdaj dobila svoj epilog tudi na Ministrstvu za kulturo z vpisom v Register. Čestitamo!

OPIS enote žive kulturne dediščine

EID: 2-00022
Ime enote: Priprava poprtnikov

Kratek opis:
Priprava poprtnikov izvira iz tradicije kruhov, ki so morali kot glavna obredna jed stati na mizi od božiča do svetih treh kraljev. Sedaj gospodinje pečejo poprtnik v obliki hlebca s testenimi okraski največkrat pred svetimi tremi kralji.

Opis: (sledi podrobnejši opis priprave poprtnika ter datacija v prvo četrtino 17. stoleta)

OPIS nosilca enote žive dediščine

1. Identifikacija enote dediščine:
EID: 02-00022
Ime enote: Priprava poprtnikov

2. Nosilec izročila:
Identifikacija nosilca: 44
Nosilec: Skupina gospodinj iz velikolaških krajev in Dobrepolja, Majda Tekavec, Rob

3. Opis dejavnosti nosilca:
Peka poprtnikov je bila v zadnjem času močno oživljena na velikolaškem in dobrepoljskem območju. Med letoma 1997 on 2007 je gostilna Pri Kuklju iz Velikih Lašč organizirala razstave in predavanja na temo priprave poprtnikov. Razstave je v letu 2010 oživilo Društvo podeželskih žena Dobrepolje-Struge na Vidmu, od januarja 2011 pa pripravo poprtnikov spodbuja tudi Zavod Parnas iz Roba.
V okviru Zavoda Parnas deluje Skupina gospodinj iz okolice Velikih Lašč in Dobrepolja. Članice na osnovi izročila, s katerim so se spoznavale predvsem pri skupnem delu in z opazovanjem starejših v okviru družin, pripravljajo božični kruh, imenovan poprtnik. V Dobrepolju poprtnik imenujejo župnik. Ime izhaja iz podobnosti poprtnika in zimskega pokrivala duhovnikov, imenovanega župnik.
Peka poprtnika na območju poteka na dan pred praznikom svetih treh kraljev, ko gospodinje pečejo božični kruh v obliki hlebca s testenimi okraski iz kvašenega, nekvašenega in piškotnega testa. Okraski so lahko v obliki ptičkov, kit, vencev, čipk, zvezd, rož, človeških figur, hiš, letnic novega leta, kron, božičnega okrasja (zvezda repatica, Kristusov monogram IHS, Jezušček, jaslice, križ, sveti trije kralji). Okrasje je na hlebček največkrat dodano v simetričnem redu. Poprtnik pečejo za uživanje doma ter za predstavitev na razstavah.
V božičnem času na tem območju potekajo številne dejavnosti, ki omogočajo prenašanje znanja peke poprtnika z generacije na generacijo – od razstav in predavanj do delavnic priprave poprtnikov.

4. Lokacija nosilca:
Rob (Velike Lašče)

5. Karakteristični prikaz:
Foto datoteka: KF_02N_00044.jpg
Avtorstvo in avtorske pravice prikaza_ Metka Starič 2011

Simona Fajfar: Med dediščino poprtnik, pogača in povitica (Delo, 4.6.2013)

____________________________
Več o ohranjanju dediščine poprtnika v Robu:

Delavnica peke poprtnika 19.12.2012
Skupne akcije za promocijo POPRTNIKA iz okolice Velikih Lašč in Dobrepolja
Nosilci znanj žive dediščine – peke poprtnika, javite se nam!
Utrip z razstave poprtnikov 2012
Robarski šolarji pečejo poprtnik
Razstava POPRTNIKOV 6.1. v Robu
Poprtniki so pečeni …
A še pečete poprtnik?
Delavnica in razstava poprtnikov v Robu 2011
Ali še pečete poprtnik? (2011)