PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Uživam tradicijo: nosilci izročila na delavnici UNESCA

23. januarja 2018 so se nosilci izročila priprave poprtnikov, ki jih povezuje Zavod Parnas, odzvali povabilu Koordinatorja – SEM in se udeležili pogovora z nosilci dediščine v okviru delavnic UNESCA, ki so potekale pod pokroviteljstvom Unesca od 22.-26.1.2018 v Ljubljani.

Na delavnici dediščinske skupnosti v okviru projekta Uživam tradicijo (Interreg V-A SI-HR) smo svoj način delovanja dediščinske skupnosti  predstavili udeležencem delavnic, med katerimi so bili predstavniki Unesca, Ministrstva za kulturo, Koordinatorja varstva nesnovne kulturne dediščine – Slovenskega etnografskega muzeja in drugih muzejev, Slovenske akademije znanosti in umetnosti – SAZU ter nevladnih organizacij.

Po ogledu dokumentarnega filma Priprava poprtnikov/Baking poprtniki so jim Metka Starič (nosilec- Velike Lašče in Dobrepolje, Zavod Parnas),  Beti Lunder (nosilec- Velike Lašče in Dobrepolje), Ana Zakrajšek (nosilec – Loška dolina in Babno polje), Anica Car (nosilec Loški Potok), Marjeta Cevc (BIC Ljubljana) in Lili Mahne (nosilec-Cerknica, NEC) predstavile naš pogled na nesnovno dediščino, prenos na mlade skozi izobraževalni sistem, Fb akcije in koordinacijo delavnic, sodelovanje v čezmejnih projektih, usmeritve razstav. Po zaključku uspešne predstavitve nas je čakal odličen poprtnik, ki ga je spekla Lili Mahne. Na ogled je bila tudi potujoča razstava o poprtniku. V naši ekipi so bili še Nada Lunder (nosilec-Velike Lašče in Dobrepolje), Marija Levstek (nosilec- Sodražica) ter Katja Orehek Hati in Igor Šušteršič z BIC Ljubljana, saj je pri dogodku poleg projektnega partnerja PP2 Parnas sodeloval tudi vodilni partner PP1 BIC Ljubljana.  V sproščenem razgovoru smo ugotovili, da lahko v kratkem zaključimo akcije pregleda prisotnosti poprtnika v celotni Sloveniji, saj ni potrebno vpisovati v Register vseh najdenih nosilcev.

 

Projekt Uživam tradicijo poteka v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2012, v skupnem trajanju 30 mesecev, od 1.7.2017 do 31.12.2019.  Skupna vrednost projekta je 1.593.700,00 €, projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 1.354.645,00 €.