PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Filmski večeri na Trubarjevi domačiji

Vabimo vas na FILMSKE VEČERE na Trubarjevi domačiji, ki jih Zavod PARNAS pripravlja od meseca marca naprej enkrat mesečno. Filmski večeri  zajemajo ogled kratkih dokumentarnih filmov ter pogovore z moderatorko Brino Puntar kot navezava na prihajajoče akcije na območju Natura 2000 – Mišja dolina in ostale naravovarstvene aktivnosti. Filmski večeri so del aktivnosti, ki jih izvajamo ob podpori in sofinanciranju Občine Velike Lašče v okviru razpisov za nevladne organizacije v letu 2018. 

Vsebina filmov govori o biotski pestrosti Slovenije in varstvu njenih naravnih vrednot, saj s tem želimo zbuditi zanimanje občanov za naravovarstvo in jim predstaviti kakšen naravni kapital ima Občina Velike Lašče ter kako pomembno je njeno varovanje. Slovenija je v zadnjih letih postala ena najbolj turistično zaželenih destinacij na svetu.
Naša naravna dediščina in zavarovana območja so veliko bogastvo in imajo bogate možnosti za ekološki turizem in njegovo trženje, ki lahko postane pomembna dopolnilna panoga občanov.

3. filmski večer: DRAGOCENA MOKRIŠČA
v torek, 22. 5. 2018 ob 19. uri na Trubarjevi domačiji

Dokumentarni film Dragocena mokrišča je nastal v sklopu projekta WETMAN – Ohranjanje in upravljanje sladkovodnih mokrišč Slovenije pod vodstvom Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN). Cilj projekta je bila obnova in izboljšanje stanja sladkovodnih mokrišč Slovenije v območjih Natura 2000. S predvajanjem filma želimo gledalcem približati vrednost in pomen mokrišč. Poleg bogate vrstne raznolikosti so mokrišča izrednega pomena pri prečiščevanju pitne vode.

Zavod Parnas je leta 2017 postal strokovni sodelavec na evropskem projektu Mala barja – Marja, ki se bo pod vodstvom ZRSVN med drugim ukvarjal tudi z ohranjanjem mokrišč na območju Mišje doline. S predvajanim filma želimo gledalce spoznati z biotsko raznovrstnostjo mokrišč in velikim pomenom njihovega ohranjanja.

Dodatne info: brina.puntar@gmail.com

ŽE MINILO:

2. filmski večer: RDEČI SEZNAM
v nedeljo, 22. 4. 2018 ob 19. uri na Trubarjevi domačiji 

Kratki igrani film je nastal v okviru projekta Rdeči seznam Mišje doline pod okriljem Zavoda Parnas kot ena začetnih akcij aktiviranja mladih pri ohranjanju in promocije varstva naravne dediščine Mišje doline.

ŽE MINILO:

1. filmski večer: Reka Drava-darilo narave za vse generacije
v četrtek, 22. 3. 2018 ob 19. uri na Trubarjevi domačiji 

Dokumentarni film predstavlja naravna bogastva reke Drave. Predstavlja redke in ogrožene življenjske prostore ter živalske in rastlinske vrste. V kratkem dokumentarnem filmu boste izvedeli, kako živa je Drava danes, in spoznali prizadevanja mnogih, da takšna tudi ostane. Zahvaljujemo se DOPPS za dovoljenje za javno predvajanje filma.

Vabilo     Plakat      Povezava na film na Youtube

Če ste zamudili 1. filmski večer …