PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Mala barja Marja: akcija sejanja drobirja

V soboto, 9. maja 2020, so prostovoljci PGD Karlovica skupaj s predstavniki vodilnega partnerja ZRSVN, KGZ Kmetijske svetovalne službe Velike Lašče in Zavoda Parnas posejali seneni drobir in oves na površinah v Kneju na projektnem območju Mišja dolina – Natura 2000.

Posuti seneni drobir, ki so ga zbirali lokalni kmetje pod vodstvom KSS, bo pospešil rast avtohtonih rastlin, hitreje rastoči oves pa jim bo pri rasti ponudil ustrezno zastirko in senco. Na teh površinah je bila predhodno že odstranjena zarast (vlagoljubno drevje) in opravljeno gozdarsko mulčenje parobkov (štorov). Prostovoljci so odstranjevali tudi vejevje, da bi čim bolj pripravili površino za bodoče upravljanje – košnjo enkrat letno. Do takrat je predvideno še odstranjevanje prirastkov. Akcijo je s strani PGD Karlovica koordiniral Primož Ogrinec, gasilci pa so poskrbeli tudi za ustrezno zaščito prostovoljcev (rokavice, maske, orodje …) in malico.

V juniju sledi več prostovoljskih akcij odstranjevanja invazivnih rastlin – zlasti zlate rozge – na površinah v Kneju in v Marinčkih, zadnje pa bomo izvedli predvidoma v septembru, po izvedenem odstranjevanju zarastja in mulčenju na dogovorjenih parcelah v Marinčkih in na Rašici.

Na terenu je ta dan vodilni partner organiziral novinarsko konferenco, v Zavodu Parnas pa smo skupaj s podizvajalcema Different Angles Tadej Bavdek s.p. in zavodom Krpanove novice (Urška Hren) posneli tudi del videogradiva za kratki film o gospodarjenju z mokrišči.

V tem času Zavod Parnas pripravlja tudi ostale interpretacijske vsebine za INFO točko v bodočem občinskem turistično-informativnem centru na Trubarjevi domačiji ter na tematski poti Modri bleščavec – podrobneje jih boste lahko spoznali na Poletni muzejski noči na Trubarjevi domačiji.

Vse akcije potekajo v kohezijskem projektu Mala barja Marja, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prispevek: Radijski dnevnik, 9. 5. 2020 (začetek na 16:05)