PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Aplikacija Mišja dolina 2GO

Mobilna aplikacija Mišja dolina 2GO usmerja obiskovalce Mišje doline (območja Natura 2000) na kolesarske in sprehajalne tematske poti v Mišji dolini in okolici. Zaenkrat so vnešene tri poti:
1. Kolesarska pot modrega bleščavca (Urška Hren)
2. Ptičkov lov na zaklad (Metka Starič)
3. Z Robusom v Kobilji curek (Nina Buh in Metka Starič)

NALOŽI SI APLIKACIJO:

Mišja dolina 2GO za ANDROID
Mišja dolina 2GO za I-PHONE
PAZI – verzija za PC NE OBSTAJA!!

Na telefon ali tablico si aplikacijo naložite pred odhodom na teren, lahko tudi na INFO TOČKI na Trubarjevi domačiji, kjer je na voljo javno dostopno wi-fi omrežje. Poti seveda lahko obiščete tudi večkrat, temu sta pri vsaki poti na črticah levo zgoraj namenjeni povezavi Restart tour in Quit tour.

Simpatična spremljevalca miška Marja in kačji pastir – modri bleščavec ter drugi liki nam pomagajo razumeti delovanje Mišje doline. Osveščajo o ohranjanju in varovanju ogroženih habitatov, pitne vode, o pravilnem gospodarjenju z mokrišči, o spoštovanju in razumevanju usklajenega delovanja živega in neživega sveta, kar omogoča naš obstoj na Zemlji.

Aplikacija je nastala kot del kohezijskega projekta Mala barja Marja, sofinancirali sta jo Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

POTI – Mišja dolina 2GO:

2 KOLESARSKA POT MODREGA BLEŠČAVCA

Podajte se na raziskovalni krog po Trubarjevi domačiji, v nadaljevanju pa s kolesom po cestah in kolovozih mimo mokrišč Mišje doline ter nazaj do izhodišča. Na kontrolnih točkah miška Marja in kačji pastir odkrivata vrednote te doline. Primerno za vse starosti.

Število postaj: 7 (Dobrodošli, Jelšev gaj, Podlog-Veliki log, Šumnik, Na robu Mišje doline, Marinčki in Grič)

Besedilo, struktura, naloge, zasnova, izvedba: Urška Hren
Pregled, svetovanje: Metka Starič-Zavod Parnas, Judita Lea Krek-ZRSVN
Ilustracije: Marija Prelog, akad. slikarka. Fotografije: Metka Starič, Marjan Artnak, Urška Hren, Vladimir Peček. Zvoki živali: Tomi Trilar, Prirodoslovni muzej Slovenije. Filmi: Different Angles Tadej Bavdek s.p., Lesart d.o.o.-Marjan Artnak. Tehnična podpora: NEXTO. December, 2020.

1 PTIČKOV LOV ZA VODNIMI ZAKLADI

Ptiček z božičnega kruha (poprtnika) povabi družine na 5, 7 ali 10 km dolgo pot po okolici Velikih Lašč, ki jih lahko prehodite tudi v nadaljevanjih.

Na poti odkrivate vodne zaklade – potočke, izvire, ponore, podzemne jame in brezna ter ostala čudesa narave (izjemno drevo, zaljubljeno drevo, čarobni gozd …), prisluhnete pripovedkam iz Velikih Lašč, stare velikolaške razglednice pa primerjate z današnjim stanjem.

Med Festivalom božičnega kruha (v mesecu decembru) je pot označena tudi na terenu, na Cereji pa skrijemo zaklade za male raziskovalce. Po aplikaciji pot lahko obiščemo tudi v ostalih letnih časih. Potrebna je športna obutev. Začetek in zaključek sta pri gostišču Tenis Cereja v Velikih Laščah, kjer je tudi veliko parkirišče.

Besedilo, struktura, naloge, zasnova, izvedba: Metka Starič (Zavod Parnas), Stanka Hren (Tenis Cereja) vsebine so bile pripravljene ob sodelovanju s ponudnikom Tenis Cereja, projekt ZID – LAS PPD. Pregled, svetovanje: Urška Hren. Ilustracije: Marija Prelog. Fotografije objavljamo z dovoljenjem Gregorja Puclja in Helene Grebenc Gruden, foto in branje besedil: Metka Starič. Tehnična podpora: NEXTO. December, 2020.

3 KOBILJI CUREK

Kobilji curek je eden od vodotokov, ki prinaša vodo v Mišjo dolino s severozahoda, je pa tudi najvišji dolenjski slap in gozdni rezervat. Na geološki poti v Kobilji curek vam simpatična rimska vojaka Robus in Rebus pomagata raziskovati kamnine in odkrivata zanimivosti iz časa, ko so Rimljani tudi v okolici Roba branili vstop v središče rimskega imperija.

Besedilo, struktura, naloge, izvedba: Metka Starič. Sodelovanje pri interpretaciji: Nina Buh s.p. Ilustracije: Marija Prelog. Fotografije: Metka Starič. Animacije: internet (free gif) Tehnična podpora: NEXTO. Izdelavo poti je podprla tudi Občina Velike Lašče preko razpisa Društva 2021. Avgust, 2021.

Zakaj aplikacija?

Z aplikacijo v lastnem tempu in interaktivno prepoznamo vlogo človeka pri ohranjanju dragocenih življenjskih prostorov Mišje doline (Natura 2000).

Ključno je razumevanje, da so domačini Mišje doline skozi stoletja znali ohranjati mokrotne travnike in nizka barja. Ker Mišja dolina ni neokrnjena narava, ampak je kulturna (torej obdelana) krajina, se v njej srečujejo interesi kmetov, naravovarstvenikov, lovcev, ribičev, ljubiteljev narave, športnikov, turističnih ponudnikov, strokovnih služb in še mnogih drugih. Le s spoštovanjem različnosti in sodelovanjem vseh deležnikov jo bomo ohranili tudi za prihodnje rodove.

V aplikaciji bomo poti dopolnjevali tudi v prihodnje, vse pa imajo podobno sporočilo: spoznajmo, spoštujmo in ohranimo naravo in ostalo dediščino, ki nas obdaja, še zlasti našo pozornost potrebujejo ogroženi habitati, rastline in živali.

Kolofon:

Aplikacijo Mišja dolina 2GO smo razvili preko projekta Mala barja Marja (Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj). Vodilni partner je ZRSVN, projektni partner Zavod Parnas. Projektni sodelavci za vsebine: Krpanove novice, za ilustracije: Gregor Battelino Prelog s.p., za filme: Tadej Bavdek s.p. in Lesart d.o.o. Platforma NEXTO je plod slovenskih razvijalcev programske opreme (www.nexto.io)