PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

Programi za šolske skupine

Na Trubarjevi domačiji na Rašici za vas pripravljamo različne knjigoveške delavnice, ki jih lahko naročite na Trubarjevi domačiji 01 7881 006 ali v Parnasu na 041 833 456 ali info@zavod-parnas.org

1. KNJIGOVEŠKA DELAVNICA – prikaz ročne vezave knjige, animatorka je v delovnem oblačilu knjigovezinje iz 16. stoletja – 45 min – 3 EUR

2. IZDELAJMO MINIATURNO KNJIGO – pod vodstvom animatorja sledimo knjigoveškim postopkom in uporabljamo prave knjigoveške materiale – 60 min – 5 EUR

3. BUKVICE – šivanje knjižnega bloka (16 strani) in platničenje bukvice formata A6 v trdi polplatneni vezavi – 90 min – 7,5 EUR


4. Programe lahko nadaljujete tudi na kmetiji Tekavec na Velikem Osolniku – v programu Pri suhorobarju. Nadgradnje obstoječih programov vedno naročite pri nas na 041 833 456.5. Pridemo lahko tudi k vam NA VAŠO ŠOLO, kjer programe poljubno kombiniramo oz. jih prilagodimo vašim vsebinam. Pokličite na 041 833 456, pa se dogovorimo.

*Vsaj za 2 oddelka učencev, poleg vstopnine zaračunamo še potne stroške.)

Vse izobraževalne programe pripravljamo v javnem interesu na področju kulture – varstva kulturne dediščine. Naše avtorske programe povezuje zaščitena blagovna znamka PARNAS. Na Trubarjevi domačiji jih zagotavljamo že od leta 2000, pri izvedbi sodelujemo z našo dolgoletno sodelavko Mileno Vintar (Mili fotografija).