PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Programi za šolske skupine

Na TRUBARJEVI DOMAČIJI si poleg osnovne razlage lahko naročite tudi katero od Parnasovih KNJIGOVEŠKIH delavnic:

1. Knjigoveška delavnica – prikaz ročne vezave knjige, animatorka je v delovnem oblačilu knjigovezinje iz 16. stoletja – 45 min – 3 EUR

Klasična knjigoveška delavnica – prikaz vezave in časa, ko nastajajo prve slovenske knjige

2. Izdelajmo miniaturno knjigo – izdelava miniaturke pod vodstvom animatorja, sledimo knjigoveškim postopkom in uporabljamo prave knjigoveške materiale – 60 min – 5 EUR
Če želite miniaturko z vsebino, lahko izberete program Poti knjige.

Izdelajmo miniaturko – vezava miniaturne knjige 5×7 cm

3. Bukvice – šivanje knjižnega bloka (16 strani) in platničenje bukvice formata A6 v trdi polplatneni vezavi – 90 min – 7,5 EUR

Bukvice – vezava knjige formata A6

Program lahko nadaljujete na kmetiji Tekavec na Velikem Osolniku – v programu Pri suhorobarju.Vse izobraževalne programe pripravljamo v javnem interesu na področju kulture – varstva kulturne dediščine. Naše avtorske programe povezuje zaščitena blagovna znamka PARNAS. Na Trubarjevi domačiji jih zagotavljamo že od leta 2000, pri izvedbi sodelujemo z dolgoletno sodelavko Mileno Vintar (Mili fotografija).