PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Zavod Parnas – kdo smo?

Dediščina kot navdih …

Zavod PARNAS je zasebni zavod, nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju kulture – varstva kulturne dediščine. Delujemo na področjih  varovanja kulturne dediščine in narave ter razvoja podeželja.

POSLANSTVO

S sodelovanjem v dediščinski skupnosti oblikujemo tržno zanimive storitve interpretacije dediščine, dediščino prepoznavamo kot razvojno priložnost.

VIZIJA

Postali bomo prepoznavna dediščinska skupnost na evropskem nivoju.

BLAGOVNA ZNAMKA PARNAS

Številka registracije pri Uradu za intelektualno lastnino: 202170163

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: 

Za delovanje zavoda je odgovoren direktor. Zavod Parnas upravlja Svet zavoda, ki deluje tudi kot strokovni organ, vodi ga predsednik in ima še dva člana. Eden je zastopnik zaposlenih, drugi zastopa OE Mladi Parnas. Zavod ima eno redno zaposleno osebo na del. mestu vodje projektov. Poslanstvo uresničujemo s pomočjo številnih prostovoljcev in zunanjih sodelavcev.

PROSTOVOLJSKA ORGANIZACIJA

Parnasovi prostovoljci aktivno sodelujejo pri ohranjaju kulturne dediščine in se vključujejo v medgeneracijske projekte. OE Mladi Parnas združuje mlade iz lokalnega okolja kot  prostovoljce ali zunanje sodelavce pri številnih projektih.

DEDIŠČINSKA SKUPNOST

Dediščinska skupnost priprave poprtnikov skrbi za ohranjanje  nesnovne dediščine priprave poprtnikov v Sloveniji. Sodelujemo s Koordinatorjem nesnovne kulturne dediščine (SEM), s predstavniki nosilcev dediščine priprave poprtnikov, ki delujejo kot naši prostovoljci in z drugimi deležniki: izobraževlne organizacije (BIC Ljubljana, Grm Novo mesto), Občina Velike Lašče (Festival božičnega kruha) idr.

KJE NAS NAJDETE?

Sedež zavoda: Gornje Retje 3, 1315 Velike Lašče 

Prostori delovanja – po predhodnem dogovoru:
Trubarjeva domačija, Rašica 69, 1315 Velike Lašče (po pogodbi in dogovoru z Občino Velike Lašče):
– Knjigoveške delavnice (galerija Skedenj, Trubarjeva čitalnica)
– Info točka Mišja dolina (sprejemnica, po obnovi v TIC pod kozolcem)

Vaška knjižnica v Krvavi Peči (vsak 3. petek v mesecu ob 17h)
Upravljamo z Geološko potjo v Kobilji curek v Robu.

O naših dejavnostih vas obveščamo  na spletni strani in FB Zavod Parnas   in IG Parnas, FB Poprtnik, FB in IG Mišja dolina. Lahko se povežete z nami preko telefona, navadne ali e-pošte. 

KAKO NAS LAHKO PODPRETE?

Lahko sodelujete pri projektih, se udeležujete naših aktivnosti in širite dober glas – oglasite se nam!

Naše aktivnosti lahko podpirate preko sponzorstva ali donacij,
lahko nam namenite 1 % dohodnine.