PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

Zavod Parnas – kdo smo?

Dediščina kot navdih …

Zavod PARNAS je zasebni zavod, nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju kulture – varstva kulturne dediščine. Delujemo tudi na področjih varstva narave ter razvoja podeželja.

POSLANSTVO

S sodelovanjem v dediščinski skupnosti oblikujemo tržno zanimive storitve interpretacije dediščine, dediščino prepoznavamo kot razvojno priložnost.

VIZIJA

Smo prepoznavna dediščinska skupnost na evropskem nivoju.

BLAGOVNA ZNAMKA PARNAS

Številka registracije pri Uradu za intelektualno lastnino: 202170163

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 

Za delovanje zavoda je odgovoren direktor. Zavod Parnas upravlja Svet zavoda, ki deluje tudi kot strokovni organ, vodi ga predsednik in ima še dva člana. Eden je zastopnik zaposlenih, drugi zastopa OE Mladi Parnas. Zavod ima eno redno zaposleno osebo na del. mestu vodje projektov. Poslanstvo uresničujemo s pomočjo zunanjih sodelavcev na projektih in v sodelovanju s Parnasovimi prostovoljci.

PROSTOVOLJSKA ORGANIZACIJA

Zavod PARNAS je pri Ajpes-u evidentiran kot prostovoljska organizacija.

Parnasovi prostovoljci (40-60 na leto) aktivno sodelujejo pri ohranjaju kulturne dediščine in se vključujejo v medgeneracijske projekte.
OE Mladi Parnas združuje mlade iz lokalnega okolja kot  prostovoljce (pa tudi kot zunanje sodelavce) pri Parnasovih projektih.
OE Priprava poprtnikov
povezuje prostovoljce / kontaktne osebe večine nosilcev izročila priprave poprtnika, ki so evidentirane pri Ministrstvu za kulturo. Povezuje nas (čezmejni) Festival božičnega kruha.

DEDIŠČINSKA SKUPNOST

Dediščinska skupnost Parnas je v svojem najširšem smislu prepoznana kot dobra praksa na ravni EVROPE, in je del Evropske dediščinske strategije za 21. stoletje pri Svetu Evrope.

Dediščinska skupnost priprave poprtnikov skrbi za ohranjanje  nesnovne dediščine priprave poprtnikov v Sloveniji. Sodelujemo s Koordinatorjem nesnovne kulturne dediščine (SEM), s predstavniki nosilcev dediščine priprave poprtnikov, ki delujejo kot naši prostovoljci in z drugimi deležniki: izobraževalne organizacije, občine, idr.

KJE NAS NAJDETE?

Sedež zavoda: Gornje Retje 3, 1315 Velike Lašče 

Prostori delovanja – po predhodnem dogovoru:
Trubarjeva domačija, Rašica 69, 1315 Velike Lašče (po pogodbi in dogovoru z Občino Velike Lašče in Javnim zavodom Trubarjevi kraji):
– Knjigoveške delavnice (galerija Skedenj, Trubarjeva čitalnica – ali na vaši šoli – po dogovoru)
– Interpretacijski center MIŠJA DOLINA (TIC Kozolec na Trubarjevi domačiji – po dogovoru)

Vaška knjižnica v Krvavi Peči (vsak 3. četrtek ob 17h v sezoni od aprila do novembra)

Upravljamo z Geološko potjo v Kobilji curek in smo konzorcijski partner mreže CLAUSTRA.

Metka Starič, vodja projektov je bila kot predstavnica Zavoda Parnas izvoljena za:
– podpredsednico LAS PPD,
– članico Upravnega odbora LAS PPD, v katerem zastopa nevladni sektor,
– članico Upravnega odbora slovensko-hrvaškega konzorcija CLAUSTRA.

O naših dejavnostih vas obveščamo  na spletni strani, FB in IG Zavod Parnas , IG Poprtnik (ureja Metka Starič), FB Poprtnik (ureja Beti Lunder), FB in IG Mišja dolina (ureja Urška Hren).

Lahko se povežete z nami preko telefona, navadne ali e-pošte. 

KAKO NAS LAHKO PODPRETE?

Lahko se udeležujete naših dogodkov,
sodelujete pri projektih,
širite dober glas – oglasite se nam!

Naše aktivnosti lahko podprete tudi preko
sponzorstva,
donacij,
lahko nam namenite 1 % dohodnine.