PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Vse ilustracije na strani: Marija Prelog©

Heritage Community Parnas – dobra praksa Evrope

Dediščinska skupnost Parnas je prepoznana kot  primer dobre prakse v Evropski dediščinski strategiji za 21. stoletje pri Svetu Evrope – Council of Europe (angleški opis).

Področje: S9 – Podpora medgeneracijskih in medkulturnih projektov za promocijo dediščine

Družbeni izzivi

Živeti v miru.

Izboljšati kakovost življenja.

Doprinos k dobremu počutju in dobremu zdravju.

Ohranjanje kolektivnega spomina.

Vzpostavitev dobrega upravljanja.

Spodbujanje participativnega upravljanja.

Optimizirano izvajanje konvencij

Spodbujanje vključujočega pristopa k dediščini.

Razvojni izzivi

Oblikovanje bolj vključujoče in povezane družbe.

Zagotavljanje, da Evropejci uživajo visoko kakovost življenja, v skladu s svojim kulturnim in naravnim okoljem.

Izzivi znanja

Prepoznavanje, ohranjanje, posredovanje in izmenjava znanja in veščin o dediščini.

Zagotavljanje dostopa do vseživljenjskega učenja na področju dediščine zainteresiranim stranem.