PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

V ŠK Parnas popisali še en “Richtni Confin” iz leta 1673!

“Od tam po Pothi pruthi velki chleutzi nad Meshnarjo je Supet Richtni kanin”  (od tam po poti proti Veliki Slevici nad mežnarijo je zopet mejni kamen …)

je bilo izhodišče, na podlagi katerega smo se v ŠK Parnas (Hišna in ledinska imena) odločili najti še en mejni kamen med ortneškim in turjaškim gospostvom, o čemer pripravlja samostojno poglavje zgodovinarka in članica ŠK Teja Hočevar. Nahajališče tega kamna je poznal Jože Brinjšek, eden večjih poznavalcev in ljubiteljskih raziskovalcev velikolaške zgodovine.  S skupnimi močmi smo kamen uspeli prevaliti na bok, nato pa z vodo in krtačo odstranili blato, in pokazal se je napis, za katerega ni vedel niti g. Brinjšek.

Na kamnu je zapisana letnica 167_ (od zadnje številke je vidna le vodoravna črtica na zgornjem robu) in spodaj črka C (najverjetneje iz besede confin). Ker je zadnja številka delno odkrušena, smo vsebino primerjali še z mejnim kamnom pri Kouparjevih (1673), o katerem piše Teja Hočevar v svoji knjigi Gospostvo Ortnek.

Gre za mejne kamne, ki se ujemajo z opisano mejo med ortneškim in turjaškim gospostvom. Meja je opisana v osnutku najstarejšega zapisa naših krajev v slovenskem jeziku o mejah ortneškega gospostva (verjetno je bil pripravljen za izgubljeni urbar 1589. leta). Je pa ta zapis lepo berljiv tudi v urbarju iz leta 1655. Dokumenti izvirajo iz arhiva graščine Ortnek.

V bližini smo si ogledali še enega, malo mlajšega,  iz leta 1826 – žal grobo prebarvan ob postavljanju parcelnih meja …

Več o tem boste lahko prebrali v nastajajočem Vodniku po naši dediščini, že sedaj pa vodnik lahko rezervirate, ga naročite oz. drugače sponzorsko pripomorete, da se bo nabralo dovolj sredstev za njegovo tiskano obliko.

Nekaj utrinkov si oglejte še v galeriji (foto Metka Starič):