PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

Parnas kot primer dobre prakse v evropskem merilu

S ponosom objavljamo novico, ki nam jo je posredovala ga. Zvezda Koželj iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine:

Svet Evrope je aprila 2015 na 6. srečanju ministrov Sveta Evrope, ki so odgovorni za kulturno dediščino, sprejel Deklaracijo iz Namurja, ki je začrtala cilje Strategije za kulturno dediščino za 21. stoletje. Takrat so dodelili nalogo Vodilnemu odboru za kulturo, dediščino in krajino, da v letu 2016 pripravi to Strategijo s pomočjo široke podpore evropske strokovne in zainteresirane javnosti. S strani Slovenije sodeluje pri njeni pripravi dr. Jelka Pirkovič.

Strategija naj bi poleg splošnih ciljev obsegala štiri osrednje teme, ki se tudi vsebinsko približujejo in delno prekrivajo:
– družbeni vidik,
– vidik teritorialnega in gospodarskega razvoja,
– vidik znanja in
– njihovo vzajemno delovanje ter približevanje.

Pripravljavci Strategije so zaprosili nacionalne koordinatorje HEREIN, ki predstavljajo zastopnike držav članic Sveta Evrope, ki se ukvarjajo z dediščinskimi politikami in vključitvijo dediščinskih konvencij Sveta Evrope v nacionalno varstveno zakonodajo, da posredujejo primere dobre prakse na omenjene štiri nosilne teme – za lažje in dediščini ustreznejše dokončanje Strategije.

Slovenija je kot primer dobre prakse, ki pokriva družbeni vidik in vidik znanja, predstavila primer Dediščinske skupnosti Parnas. Vsebino njenega zglednega in uspešnega delovanja, sodelovanja članov, uspelih raznolikih projektov itd. je vključila v poseben vprašalnik, ki ga bodo naprej obdelali na Svetu Evrope.

Strategija je bila predvidoma sprejeta sredi junija.

Povezava na Svet Evrope …