PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Uživam tradicijo: Strategija kulturne dediščine 2018-2028

Ministrstvo za kulturo je pripravilo osnutek Strategije kulturne dediščine za obdobje 2018–2026. Zainteresirano javnost vabijo, da do 5. marca 2018 odda morebitne predloge in pripombe v zvezi s predlagano strategijo (prek elektronskega naslova gp.mk@gov.si ali po pošti na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana). Več: Ministrstvo za kulturo

Strategija govori o treh stebrih: DRUŽBA, RAZVOJ, ZNANJE,
na vseh smo se nosilci izročila priprave poprtnika že aktivirali, zato Strategijo lahko beremo tudi skozi oči svojih osebnih izkušenj:

  • DRUŽBA:  obveščanje javnosti in aktiviranje medijev, medgeneracijsko sodelovanje in izkušnje pri čezmejni gradnji dediščinske skupnosti poprtnika, interpretacija, vključevanje v turistične aktivnosti, akcije za razglasitev dediščine državnega pomena in umestitev  na UNESCO seznam …
  • RAZVOJ: vključevanje v politike, razvojne dokumente …, zagotavljanje virov financiranja za ohranjanja dediščine priprave poprtnikov, odziv državnih in občinskih služb pri aktivnostih … promocija dobrih praks … razvoj trajnostnega kulturnega turizma
  • ZNANJE: sodelovanje z osnovnimi šolami, sodelovanje nosilcev z BIC Ljubljana in GRM Novo mesto, vključevanje vsebin kulinarične dediščine v šolske programe, formalni in neformalni izobraževalni programi,  uporaba sodobnih tehnologij, raziskovalne dejavnosti …

Vabimo NOSILCE IZROČILA PRIPRAVE POPRTNIKOV, da si preberete osnutek STRATEGIJE
in nam preko svojih predstavnic posredujete svoje PRIPOMBE najkasneje teden dni pred rokom za oddajo na Ministrstvo.

Vaše predloge bomo upoštevali pri pripravi usklajenega  predloga dediščinske skupnosti priprave poprtnika v okviru projekta Uživam tradicijo (Interreg V-A SI-HR).

Dodatne info: Metka 041 833 456 ali info@zavod-parnas.org