PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Uživam tradicijo ob DEKD: Priprava poprtnika – za danes

Ob Dnevih evropske kulturne dediščine so se 30.9. na Trubarjevi domačiji že tradicionalno srečali nosilci izročila priprave poprtnikov. Tokrat pod okriljem celodnevnega izobraževanja za različne ciljne skupine (Uživam tradicijo – INTERREG Slovenija-Hrvaška).

Dopoldanskega izobraževanja so se udeležili predstavniki nosilcev dediščine in projektnih partnerjev.  Po programu  sta Metka Starič (Zavod Parnas) in Lili Mahne (Area Gea) predstavili skupne aktivnosti dediščinske skupnosti priprave poprtnikov in skupaj z udeleženci preizkusili in ovrednotili novi program vključevanja kulinarične  dediščine poprtnikov na Trubarjevo domačijo.

Kulinarična delavnica z Lili Mahne je vsebovala praktični del z oblikovanjem izdelkov iz testa, pripravo prigrizkov iz malih kruhkov – ptičkov z nadevi iz samooskrbe, načine priprave daril, pripravo deklaracij in ob tem zagotavljanje HACCP pravil. V delavnico so se lahko vključevali tudi naključni udeleženci Trubarjeve domačije (ob DEKD!), tovrstne aktivnosti oplemenitijo obisk za individualne obiskovalce Trubarjeve domačije. Namen kulinarične delavnice  je bil preizkusiti, kako bi lahko vsebine kulinarične dediščine poprtnika interpretirali skozi vse leto. Čeprav je poprtnik časovno umeščen v kratek božični čas, lahko skozi leto izpostavljamo njegove vrednote (dom, družina, prenos znanja, povezanost, delitev dobrin) in na podlagi okraskov s poprtnika ter spremljajočih malih kruhkov (ptički, golobice)  in izdelkov iz lokalne samooskrbe tudi v drugih časovnih obdobjih pripravljamo okusne prigrizke.  Obiskovalci sodelujejo pri pripravi hrane, osebna izkušnja omogoča močnejše doživetje. Navdušeni so bili tudi nad spoznanji ob pripravi embalaže, deklaracij in označevanju darilnih  kulinaričnih spominkov.

Po degustaciji pripravljenih jedi je sledila rokodelska delavnica z Metko Starič -izdelava miniaturne knjige z vsebine o poprtnikih (spominek nastaja preko lastne aktivnosti udeležencev). Udeleženci so rokodelske spretnosti prepoznali kot primerno dopolnitev kulinaričnim vsebinam, saj močneje povežejo obiskovalca z izbrano lokacijo kulturne dediščine, ob delu se prijetno počutijo, osvojijo nova rokodelska znanja in izdelek lahko odnesejo domov.

Udeleženci so se aktivno vključili tudi v pripravo kosila, po kosilu pa je sledilo vsakoletno srečanje nosilcev nesnovne dediščine priprave poprtnika iz Slovenije in Hrvaške. Ogledali so si promocijske filme, vezane na kulinariko in prenos dediščinskih znanj na mlade (Življenje ustvarja zgodbe – LAS PPD projekt).

Popoldanski del smo pričeli z odličnim kulturnim programom – pevke skupine Povasjenke iz Loškega Potoka so interpretirale potoške ljudske pesmi, predstavile predenje, in popestrile program z deklamacijami in skečem.

Beti Lunder, urednica Fb portala POPRTNIK, je vse nosilce tudi letos povabila k pravočasnem obveščanju in promoviranju dogodkov, ter objavi reportaž po dogodkih, Metka Starič  pa je moderirala razgovor o prihajajočem Festivalu poprtnikov 2018. Ta naj bi v sodelovanju z Občino Velike Lašče in najemnikom gostinskega lokala dobil imel svoje centralno mesto na Trubarjevi domačiji, pričel pa se bo z novinarsko konferenco in delavnico za družine na Ta veseli dan kulture (3.12. od 15h dalje).

Anica Car iz Loškega Potoka (DU) je izpostavila različne možnosti sodelovanja pri projektu Uživam tradicijo, opisala je paleto aktivnosti, ki se jih je udeležila kot prostovoljka. Predstavila je aktivnosti izobraževanja o kulinarični dediščini poprtnika v Loškem Potoku ter načrte za prihajajočo sezono – delavnico za mlade mamice preko projekta Uživam tradicijo (peka župneka), ter delavnico za šolarje (izdelava ptičkov) in razstavo župnekov, ki bo letos v prostorih osnovne šole. Predvidevajo, da bodo na razstavi že v novih nošah (z Občino Loški Potok sodelujejo v LAS projektu Življenje ustvarja zgodbe – LAS PPD).

Tina Zobec iz Skupine za poprtnike Sodražica je napovedala več kulinaričnih delavnic za različne ciljne skupine in povabila k sodelovanju na razstavi poprtnikov (Sodražica – stara trgovina, 20.-23.12.), Marija Levstek pa je predstavila pred kratkih nastalo knjižico receptov “V kuhinji Šedržank skozi letne čase” (LAS projekt, kjer jih je Občina Sodražica povabila k sodelovanju).

Tončka in Viktor  Uhan iz Šentruperta sta povabila na razstavo poprtnikov pod kozolci v Šentrupertu (Dežela kozolcev, sobota, 22. 12. – popoldne).

Majda Tekavec iz Roba je povabila na tekmovanje in ogled razstave kruha iz krušne peči, kjer so lahko predstavljeni tudi poprtniki iz krušne peči (organizira DPŽ Velike Lašče v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije – v začetku decembra v Robu).

Jožica Zabukovec z Gradeža je predstavila aktivnosti ob razstavi jaslic – Božični čas na Gradežu, kjer bodo spet poskrbeli za priložnostno razstavo in pokušino poprtnikov domačih gospodinj (Društvo za ohranjanje dediščine, 16.12. – 3.1.2019) .

Marinka Vesel iz Ribnice (DPŽ Ribnica) je opozorila na težave pri zagotavljanju občinskih sredstev za organizacijo razstave, ob prijavah na razpis se lahko obrne na Zavod Parnas po pomoč.

Nada Lunder iz Dobrepolja je napovedala več delavnic priprave pletenic in poprtnikov v skupnih prostorih v Predstrugah (nov., dec.).

Lili Mahne iz Cerknice je napovedala aktivnosti TD Notranjska (predstavitev v Mercator centru) ter na kratko predstavila zastavljeno izobraževanje in odzive udeležencev ter pomen vzpostavljanja zaposlitvenih priložnosti za mlade in pravočasnega planiranja vsebin v letnih programih društev (prijava na občinske razpise, LAS projekti).

Aktivnosti so že napovedane tudi na Svibnem (delavnica v šoli, blagoslov poprtnikov v cerkvi) v Dolskem (delavnice, zamanjave v vodstvu društva, v Loški dolini (delavnica, sodelovanje na razstavi v Prezidu) in v Ivančni Gorici (delavnice, tržnica). Nosilci so zainteresirani tudi za sodelovanje na državni razstavi poprtnikov na Vidmu, če jim jo bo uspelo organizirati, zaenkrat še ne vedo, če bo.

Mojca Smerajec z BIC Ljubljana je opisala vključevanje  vsebin v šolski program pekarstva na BIC Ljubljana. Mirjana Žagar iz Društva Trbuhovica – Prezid pa je napovedala aktivnosti delavnice za otroke in  čezmejne razstave poprtnikov v Prezidu. Predstavila je tudi uspešno umeščanje priprave župneka v Register nesnovne dediščine Hrvaške, pri čemer so v sodelovanjem z Zavodom Parnas in Slovenskim domom v Zagrebu uspeli dobiti povezavo z Ministrstvom za kulturo Hrvaške kot slovenska skupnost na Hrvaškem.

Sledila je degustacija kulinaričnih specialitet, čestitke Nadi Lunder za prejeto zlato priznanje za sodelovanje na natečaju Fala, ter Anici Car za občinsko priznanje ter neformalno druženje. , Srečanje je tudi letos podprla Občina Velike Lašče.