PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Uživam tradicijo: Poprtnik za danes

Na Trubarjevi domačiji na Rašici v nedeljo, 30. 9. 2018 od 9. do 17. ure pripravljamo izobraževanje:
Interpretacija kulinarične dediščine priprave poprtnikov

PROGRAM:

9.00-9.30 Zbiranje in spoznavanje udeležencev, individualne predstavitve projektov ohranjanja dediščine priprave poprtnikov, možnost vodenega ogleda Trubarjeve domačije

9.30-12.30 Predstavitev in preizkušanje novega izobraževalnega programa na Trubarjevi domačiji o pripravi poprtnika z delavnico izdelave miniaturne knjige o poprtnikih. Evalvacija vsebin.

12.30-14.00 Čas za kosilo – aktiviranje udeležencev pri pripravi, ogled razstav, individualne predstavitve projektov ohranjanja dediščine priprave poprtnikov.

14.00–15.00 Začetek vsakoletnega srečanja nosilcev kulinarične dediščine priprave poprtnika (interpretacija Temkovega mlina, srečanje udeležencev izobraževanja z nosilci dediščine, predstavitev kratkih kulinaričnih filmov).

15.00–17.00 Priprava poprtnikov za danes: Interpretacija nesnovne dediščine v izvedbi nosilk dediščine iz Loškega Potoka – skupina Povasjenke. Predstavitve interpretacije kulinarične dediščine poprtnika preko posameznih nosilcev dediščine iz Slovenije in Hrvaške, priprava skupnega koledarja, evalvacija dogodka.


Dogodek predstavlja še zadnji del 1. sklopa izobraževanj UŽIVAM TRADICIJO v septembru 2018 (T.1.4.) v projektu »UŽIVAM TRADICIJO« INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014 – 2020. Poteka ob praznovanju Dnevov evropske kulturne dediščine (Priprava poprtnikov – za danes).

Izobraževalne delavnice prinašajo razumevanje in poglabljanje  vsebin interpretacije kulinarične dediščine, s katerimi se srečujejo vodniki in gostitelji interpretatorji. Delavnice so za udeležence brezplačne.  Izobraževanje je namenjeno:

  • različnim zainteresiranim v dediščinski skupnosti priprave poprtnikov,
  • dediščinskim skupnostim partnerjev projekta Uživam tradicijo,
  • vsem ostalim zainteresiranim.

Izobraževalno delavnico bosta moderirali Lili Mahne (Zavod Area Gea) in Metka Starič (Zavod Parnas).
Vsi dogodki na Trubarjevi domačiji potekajo v sodelovanju z Občino Velike Lašče.

Možna je tudi udeležba le na posameznih delih programa.
Prijave zbiramo do 28. 9. 2018 na  info@zavod-parnas.org ali +386 41 833 456.