Warning: getimagesize(/home/zavodp26/public_html/w/images/news/SK_Parnas.JPG): failed to open stream: No such file or directory in /home/zavodp26/public_html/w/wp-content/plugins/wonderm00ns-simple-facebook-open-graph-tags/public/class-webdados-fb-open-graph-public.php on line 1072

PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Študijski krožek Parnas – šol. l. 2015/16

Študijski krožek PARNAS – 4. letnik
(Deluje v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje Velike Lašče).

Mentorica: Metka Starič
Delovanje krožka zagotavlja Zavod Parnas s (predvidenim projektnim) sofinanciranjem Občine Velike Lašče in prispevkom članov krožka.
Termin: vsak četrtek od 10.00 do 11.00 in po dogovoru
Lokacija: center Parnas Rob

Letošnja vodilna tema: Hišna in ledinska imena
Okrog nas je polno zanimivih imen, vsaka reber, gozd, celo njiva ima včasih svoje domače ime. Poiskali in zbrali bomo čim več nenavadnih imen, iskali njihove izvore in zgodbe, s katerimi so povezana. Nekaj bo dela na terenu, snemanja, raziskovanja ob zemljevidih pa tudi kakšna rokodelska delavnica vmes nam ne uide. Lepo vabljeni!

Zaenkrat krožek obiskuje 12 članov, še vedno se nam lahko pridružite.

Prispevek za ŠK – 1. semester (nov-jan): 12 EUR
Prispevek za ŠK – 2. semester (feb-apr): 12 EUR
Letna članarina za UTŽO Velike Lašče: 3 EUR

VEČ O DELOVANJU ŠK PARNAS

Študijski krožek deluje v centru Parnas v Robu kot odraz delovanja dediščinske skupnosti. Namen študijskega krožka je v aktiviranju dediščinske skupnosti, da se svoje dediščine zave, jo odkrije in v čim večji možni meri vključuje v sodobno življenje. Povezuje domačine Roba z okolico, enako dobrodošli so udeleženci iz drugih krajev pa tudi sosednjih občin.

Ob četrtkih dopoldne po obvezni čajanki (odprti urici za domačine ob čaju in kavi) pod vodstvom mentorice Metke Starič člani raziskujejo vnaprej določene teme. Nekatere vsebine predstavijo udeleženci krožka, druge mentorica, včasih poiščemo zunanje sodelavce. Ker je osebna izkušnja pri učenju še kako pomembna, vsebine zasnujemo kolikor se da praktično, vežemo pa jih tudi na aktualna dogajanja v Robu in širši okolici.

Skozi vsebine in oblike dela se učimo poslušanja, konstruktivnega razgovora, sprejemanja drugače mislečih, razreševanja konfliktov in pozitivnega razmišljanja. Vadimo, kako se sodeluje z drugimi organizacijami, predstavljamo svoje dejavnosti drugim. Trudimo se biti ponosni na to, kako si znamo polepšati življenje skozi lastno aktiviranje in sodelovanje.

V študijskem krožku Parnas sledimo principu, da vsak nekaj da in nekaj dobi, znanje pa se prenaša in nadgrajuje na izkušnjah udeležencev po sistematičnem in z udeleženci usklajenem programu. Za lažjo predstavo so tu vsebine 3. letnika ŠK Parnas – Rokodelstvo: pletarsko rokodelskim spretnostim je sledilo učenje tehnike polstenja, tej pa oblikovanje glinenih posodic. V drugem semestru so prišla na vrsto tradicionalna rokodelska znanja našega okolja: priprava božičnih kruhov, izdelovanje zobotrebcev, cvetnonedeljskih butaric in krašenje pirhov na sodobnejši način. Raziskali smo pridelovanje eteričnih olj v Robu, se odpravili na ogled zbirke kmečkega orodja v Javorje in se javno predstavili na zaključni razstavi naših izdelkov v Krvavi Peči in ob odprtju prenovljenega središča Roba.

Zavod Parnas deluje v javnem interesu na področju kulture – kulturne dediščine in člane študijskega krožka vključuje tudi v ostale aktivnosti: posneli smo precej arhivskega gradiva, člani so sodelovali v promocijskem filmu, objavljeni so članki in fotoreportaže na spletnih straneh zavoda Parnas, v občinskem glasilu Trobla, v Kmečkem glasu in Slovenskih novicah.

Članice so aktivno sodelovale z učenci Podružnične šole Rob ob Dnevih evropske kulturne dediščine, na državni razstavi poprtnikov v Dobrepolju, na državni razstavi cvetnonedeljskih butaric v Kamniku, se predstavile v Knjižnici Jožeta Udoviča v Cerknici in na mednarodni konferenci v Loški dolini.

Po uspešnih treh letih pod naslovi “Moja rodbina”, “Pri nas se je vedno dobro jedlo” in “Rokodelstvo” bo 4. letnik Študijskega krožka Parnas usmerjen v raziskovanje etimološke dediščine lokalnega okolja pod naslovom “Hišna in ledinska imena”. Pričeli bomo z imeni voda, primerjali naša poimenovanja z zapisi v različnih zemljevidih – od Franciscejskega katastra dalje, poiskali ledinska poimenovanja in stara hišna imena ter obdelovali zgodbe, ki so vezane nanje. Zahtevnost vsebin in oblike dela se prilagaja interesom in odzivom članov krožka, glede na dosedanje izkušnje pa bo tudi tokrat nekaj praktičnega dela in ekskurzij – skratka, nikoli nam ni dolgčas.

Metka Starič, Zavod Parnas