PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Uživam tradicijo: študenti in nosilke dediščine pekli poprtnike

V četrtek, 14.12., so študenti 1. letnika študijskega programa GOSTINSTVO IN TURIZEM, GRM – Novo mesto, pekli poprtnike pod vodstvom nosilk dediščine priprave poprtnika, Vide Končina in Nade Uršič iz Šentruperta. Poprtnik je obredni božični kruh, ki je kot nesnovna dediščine  vpisan v Register nesnovne dediščine Slovenije. Delavnica je potekala v okviru projekta Uživam tradicijo (Interreg V-A Slo-Hrv), v sodelovanju sta jo izvedla dva projektna partnerja – GRM Novo Mesto – center biotehnike in turizma in  Zavod Parnas, ki skupaj s številnimi gospodinjami po Sloveniji spodbuja ohranjanje priprave poprtnikov.
Sodelovali sta tudi Patricija Jaklič in Ajda Kos s Srednje turistične in gostinske šole iz Ljubljane, ki v Zavodu Parnas opravljata obvezno prakso.
Poprtniki bodo na ogled v torek, 19.12., na razstavi v šolski avli, ko bosta v okviru projekta podrobneje predstavljeni tudi dediščinski skupnosti priprave poprtnikov in dediščinska skupnost iz Prezida.
Foto: Metka Starič

Projekt Uživam tradicijo poteka v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2012, v skupnem trajanju 30 mesecev, od 1.7.2017 do 31.12.2019.  Skupna vrednost projekta je 1.593.700,00 €, projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti 1.354.645,00 €.