PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Odkrita nova Natura vrsta

V Sloveniji je strašničin mravljiščar Phengaris teleius ali Maculinea teleius zavarovan in kot ranljiva (V) vrsta uvrščen na Rdeči seznam. Z namenom ohranjanja biotske pestrosti za naslednje generacije ga je Evropska skupnost uvrstila med Natura 2000 vrste, s tem pa se je tudi Slovenija obvezala k varovanju te vrste in njenega življenjskega prostora.

V tem času se intenzivno izvaja monitoring za mravljiščarje. Biolog Primož Glogovčan je v petek, 15.7.2022, v Mišji dolini našel populacijo strašničnega mravljiščarja. Gre za travnik, ki ga je v preteklih letih že večkrat mimobežno opazoval, saj je bila na njem opazna zdravilna strašnica.

Imajo zapleten, a zelo zanimiv življenjski krog. Samica jajčece odloži na socvetje zdravilne strašnice. Ko iz jajčeca izleže ličinka, se ta nekaj tednov hrani z razvijajočimi semeni zdravilne strašnice. Ko dovolj zraste, se gosenica splazi na tla, kjer s svojim vonjem pritegne delavke določene vrste mravelj. Mravlja gosenico odvleče v svoje mravljišče, tu pa se metuljeva ličinka začne hraniti z zarodom mravelj. Ko se dovolj razvije, se zabubi, nato se iz bube izleže odrasel metulj, ki mora hitro pobegniti iz mravljišča, saj ne diši več po mravljah. (Vir: www.notranjski-park.si)

Zdravilna strašnica

Travnik se nahaja pri Podstrmcu, gre za mezotrofni travnik, sicer pred kratkim pokošen. Ob 18. uri je opazoval kakšnih 10 osebkov, predvsem samcev, ki so obletavali in posedali po sicer redko posejanih, nizkih strašnicah, ki so ravno pričele cveteti. Habitat torej izgleda daleč od primernega, ravno zato ga je presenetilo takšno število osebkov.