PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Nov korak za Geološko pot v Kobilji curek

Kot upravljavec Geološke poti v Kobilji curek se predstavniki Zavoda Parnas že dalj časa udeležujemo tudi aktivnosti, vezanih na zapuščino rimskih zapornih zidov (Claustra Alpium Iuliarum), saj rimski zaporni zid v Kobiljem curku predstavlja kontrolno točko 6 na geološki poti.

Kot aktivni deležniki smo sodelovali že pri prvem projektu čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška CLAUSTRA, pri njegovem nadaljevanju CLAUSTRA+ pa smo bili povabljeni že v fazi načrtovanja projekta, ki se je zares pričelo v avgustu 2017.

V mesecu aprilu 2018 je Metka Starič udeležencem izobraževanja za vodnike po lokacijah Claustre predstavila, kako z zavodom Parnas upravljamo s tem delom naše največje arheološke dediščine, saj del zapore “Gradišče” v Kobiljem curku vključujemo kot točko 6 na tematski poti Geološka pot v Kobilji curek. Prikazala je tudi del interpretativnega vodenja, ki je zasnovano kot rezultat izobraževanja za vodnike interpretatorje pod okriljem evropske mreže za interpretacijo dediščine Interpret Europe (vodila ga je Janja Sivec), programe pa v Parnasu na podlagi  sporočil in pričakovanj obiskovalcev ves čas dopolnjujemo.

V soboto, 26. maja 2018, je Zavod Parnas v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki je v projektu Claustra+ vodilni partner, organiziral čistilno akcijo rimskega zapornega zidu na dolžini od potoka Kobilji curek do zaključka pod Dednikom. Akcije se je udeležilo 25 udeležencev, ki so odlično opravili zastavljeno delo in poskrbeli, da je zid sedaj dosti bolje viden in dostopen.  Iskrena hvala vsem, od najmlajših do najstarejših, da smo skupaj uspeli. Ob tem smo sodelovali tudi z društvom Claustra Alpium Iuliarum. Sledila je  “rimska” malica na kmetiji Podhojca v bližnjem Podhojnem Hribu ter rimsko popoldne s konji, kjer smo sodelovali ob predstavitvi rimske zapuščine v Kobiljem curku.

V  mesecu juniju in začetku julija 2018 so potekala strokovna arheološka in restavratorsko-konservatorska dela, in sicer na delu zidu v dolini Kobiljega curka, kjer gozdna cesta preseka rimsko zaporo.  Na ta delu je sedaj že restavriran in konserviran presek zidu, in s tem dodana edinstvena interpretacijska točka, dostopna tudi invalidom, ki je do sedaj manjkala. Večina zapore “Gradišče” (v celoti meri 1548 m) je namreč skrita pod zemljo in je vidna le kot greben, porasel z gozdom in grmovjem, nevešče oko ga skoraj ne opazi.

V projektu Claustra + sta v načrtih tudi nova tematska tabla in poseben poglednik, skozi katerega bo mogoče opazovati poskus rekonstrukcije zidu v tem delu. Vabljeni k ogledu prenovljenega dela zidu, za manjše skupine (8-15) pa imamo v ponudbi tudi interpretativni sprehod. Najave na info@zavod-parnas.org.