PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Je kaj novega v Mišji dolini?

V pripravah na nove akcije v Mišji dolini v zadnjih mesecih skupaj s strokovnimi sodelavci Zavoda za varstvo narave preverjamo interes lastnikov parcel v Mišji dolini za ohranjanje nizkih barij. V Mišji dolini kot območju Natura 2000 so še posebej dragoceni mokrotni travniki z modro stožko in nizka barja.  Med terenskimi obiski  včasih odkrijemo tudi kakšen še nepoznan, a zelo dragocen prostor s še bolj dragocenimi ljudmi.

Eden takih dragocenih ljudi je gotovo Franc Marolt – Njivčar. Živi v hiši, ki je bila postavljena še v 18. stoletju in še vedno kaže del svoje prvotne podobe, kar je v Mišji dolini silno redek in zato še toliko bolj dragocen motiv.  Gospod Franc si je vzel čas in nam razkazal nizka barja na njegovih zemljiščih, kjer je polno raznovrstnih metuljev in pravkar cvetijo navadne močvirnice in kukavičniki, sem in tja pa je opaziti tudi mesojede alpske mastnice.  Čeprav bo letos decembra napolnil okroglih 80, še vedno vso zemljo obdela sam, nekaj s stroji, nekaj ročno. Čebelje panje pa je pred medvedom, ki je njegov reden obiskovalec, pospravil kar na balkon nove hiše, pravi, da medved marsikatero noč presedi pod njim, a do medu ne more. Ponovno se mi potrjuje misel, da je varstvo narave pravzaprav zdrava kmečka pamet, in da Mišja dolina ne bi obdržala vseh svojih naravnih biserov, če bi ljudi gnala želja po hitrem zaslužku in intenzivnem kmetijstvu. A v kolikšni meri ji bodo zmogli slediti mlajši rodovi?