PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Geološka pot med 7 prioritetnimi tematskimi potmi Občine Velike Lašče

Občina Velike Lašče je upravljavcem aktivnih tematskih poti v občini Velike Lašče na delovnem sestanku (30.11.) predstavila načrte za boljše povezovanje upravljavcev, enotno zasnovo usmerjevalnih tabel in dopolnitev vsebin za usklajeno promocijo tematskih poti. Zavod Parnas je v sodelovanju s prostovoljci pripravil načrt za nadgradnjo Geološke poti v Kobilji curek.

Nadgradnja tematske poti Geološka pot v Kobilji curek v letu 2017

 1. LOGOTIP
  SKLEP 1: V logotipu poti bo stilizirana oblika kranjskega jegliča Primula carniolica.
  Pojasnilo: Kranjski jeglič Primula carniolica je slovenski endemit in od leta 1922 sodi med zavarovane rastline. V slovenskem Rdečem seznamu ogroženih rastlin je uvrščen med neogrožene vrste, na seznamu pa ostaja zaradi možne ponovne ogroženosti. Eno od nahajališč kranjskega jegliča je tudi ob najvišjem dolenjskem slapu Kobilji curek v istoimenskem gozdnem rezervatu (točka 9 na Geološki poti v Kobilji curek). Cveti od aprila do sredine maja in za svoj razvoj in cvetenje potrebuje ustrezno kamninsko podlago. Cvetoči kranjski jeglič je tudi med pomembnejšimi razlogi za obisk tematske poti oz. vsakoletnih botaničnih sprehodov po njej, v izvedbi Parnasovega prostovoljca Branka Dolinarja.
  SKLEP 2: Grafično bo logotip pripravila Marija Prelog, akademska slikarka, ki je dolgoletna sodelavka zavoda Parnas in je avtorica tudi ostalih ilustracij, vezanih na tematsko pot. Rok: 20. 1. 2017
  SKLEP 3: Izdela se nov žig poti z novim logotipom.
  Pojasnilo: Na sedanji lokaciji ob izhodišču pri zadružnem domu v Robu je bil jeseni 2016 iz skrinjice odtujen žig poti. Upravljavec bo poskrbel za nov žig (z novim logotipom) in ga skupaj z vpisno knjig po že opravljenem dogovoru namestil pri gostinskem ponudniku ob poti – Okrepčevalnica Škrabec – Klemen Škrabec s.p.
 2. TRADICIONALNI POHOD
  SKLEP 4: Tradicionalni sprehod po Geološki poti v Kobilji curek bomo izvajali 2. nedeljo v mesecu maju
  (akcije obeleževanja Dneva očarljivih rastlin).
  Pojasnilo: velika pestrost rastlinskega sveta ob poti v tem času (ujeti je možno tudi kak cvetoči kranjski jeglič in že cvetoče divje orhideje) in navezava na že uveljavljene botanične sprehode v Kobilji curek ter Mišji dolini z okolico z Brankom Dolinarjem. Po pogovoru z različnimi organizatorji Robarjade (Društvo Divja horda, KUD Rob), zaradi vremenskih pogojev ni možno natančneje določiti izvedbo vsakoletne galopske dirke in nanjo vezane aktivnosti ob Robarjadi.
 3. SMEROKAZI
  Zainteresirani smo za sodelovanje pri postavitvi smerokazov od izhodišča poti pri Zadružnem domu  do začetka in ob Geološki poti v Kobilji curek, ki jih namerava zagotoviti in postaviti Občina Velike Lašče.
  SKLEP 5: Po dogovoru s ponudnikom Okrepčevalnica Škrabec bomo za pohodnike, ki se vračajo z Geološke poti v Kobilji curek na izhodišče pri Domu krajanov, označili pešpot po t.i. Rutarski poti in mimo okrepčevalnice Škrabec.
 4. NOVI INFORMACIJSKI TABLI OB POTI
  Občini je bil posredovan predlog za novi informacijski tabli ob poti (v občinski celostni podobi in s sofinanciranjem Občine):
  – na izhodišču poti pri Zadružnem domu Rob – vodilna tabla (delna vsebinska predelava obstoječe)
  – pri Okrepčevalnici Škrabec – vodilna + informacijska tabla: vsebino se pripravi v sodelovanju upravljalca poti (Metka Starič) in gostinskega ponudnika (Zdenka Škrabec), izpostavi se elemente kulturne dediščine na tej lokaciji – gostilna s tradicijo, urejena kmečka soba in zbirka, peka kruha iz krušne peči, …)
 5. NUJNA POPRAVILA IN OSTALE AKCIJE:
  Nekaj interpretacijskih pomagal za invalidne osebe (kamnin na verižicah) je bilo zaradi vremenskih vplivov poškodovanih (lokacija zid – beli apnenec, lokacija odcep k slapu – lehnjak). Pred začetkom sezone bomo dopolnili manjkajoče elemente v sodelovanju z Aleksandrom Arharjem. Opravljen bo reden pregled in po potrebi izvedena obnova oznak (barvanje). Tudi v letu 2017 bomo izvajali vodenja po poti za organizirane skupine in posameznike po predhodnem dogovoru. Še naprej bomo pot promovirali na spletnih straneh, v propagandnem materialu in v sklopu sejma Natour Alpe Adria.

Na sliki: Rimski vojščak (delo Aleksandra Arharja)  na izhodišču poti ob geološkem otoku (pred Zadružnim domom v Robu)