PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Vpisani novi nosilci dediščine priprave poprtnika

Vpisani so bili novi nosilci/ nosilke dediščine PRIPRAVE POPRTNIKA.
Sedaj je poleg Skupine gospodinj iz okolice Velikih Lašč in Dobrepolja (predstavnica Majda Tekavec) vpisanih še pet nosilcev:

Skupina gospodinj iz Ribniške doline – predstavnica Marinka Vesel
Skupina gospodinj iz okolice Dolskega – predstavnica Dora Škafar
Skupina gospodinj iz Svibnega in okolice Radeč – predstavnica Marjana Dolinšek
Skupina gospodinj iz Loškega Potoka – predstavnica Marija Turk
Skupina gospodinj iz Loške doline in Babnega polja – predstavnica Ana Zakrajšek

Čestitke!
Več lahko preberete na spletni strani Ministrstva za kulturo …

ter novici na strani Koordinatorja:
http://www.nesnovnadediscina.si/sl/v-register-evidentirani-4-novi-nosilci
http://www.nesnovnadediscina.si/sl/novi-vpisi-v-register-zive-dediscine

Le še nekaj popravkov pa loči do vpisa skupini iz Žužemberka in Cerknice.

Pa še obvestilo o pobudi, da se priprava poprtnikov razglasi za živo mojstrovino državnega pomena. 14. 7. 2015 smo prejeli naslednji odgovor:

Spoštovani!

Delovna skupina Koordinatorja varstva žive kulturne dediščine je v mesecu juniju 2015 obravnavala prejeto pobudo za razglasitev priprave poprtnikov za živo mojstrovino državnega pomena. Sporočamo vam, da je Delovna skupina mnenja, da je enota Priprava poprtnikov primerna za razglasitev za živo mojstrovino državnega pomena. Pred razglasitvijo pa bi bilo potrebno evidentirati vse kraje v Sloveniji, kjer še vedno pripravljajo poprtnik.

Dr. Bojana Rogelj Škafar
direktorica
Slovenski etnografski muzej

Odgovor je torej spodbuden, zavezuje pa še k celovitejši (vseslovenski) akciji pri iskanju te čudovite dediščine na terenu. Srčno upamo, da nas bodo pri tem podprli tudi ostali slovenski muzeji.

Zato vas pozivamo,
da nam sporočite, če se še v katerih drugih krajih pripravlja božični kruh – poprtnik, oz. da na zavod Parnas napotite ljudi, ki nam pri iskanju nosilcev lahko pomagajo.
Po naših informacijah je ta dediščina še vedno živa tudi v okolici Iga, Šentruperta (na Dolenjskem) in na Blokah, manjkajo pa nam kontaktne osebe, ki bi nam bile pripravljene pomagati pri pripravi dokumentacije in beleženju posameznih gospodinj, ki še pečejo poprtnik oz. božični kruh s kakšnim drugim imenom a enakim pomenom.

Vsake informacije bomo veseli. Hvala že vnaprej!

Na sliki:
Poprtnik iz Dolskega (Foto Dora Škafar)