Warning: getimagesize(/home/zavodp26/public_html/w/images/news/nika01.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/zavodp26/public_html/w/wp-content/plugins/wonderm00ns-simple-facebook-open-graph-tags/public/class-webdados-fb-open-graph-public.php on line 1072

PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Veličastni pogledi z Velikega Osolnika

Razstava skic študentov Oddelka za krajinsko arhitekturo, Biotehniške fakultete

Veličastni pogledi z Velikega Osolnika

Oddelek za krajinsko arhitekturo in Zavod Parnas sta 16.4.2015 izvedla delavnico skiciranja zanimivih pogledov z Velikega Osolnika. Namen sodelovanja je bil večplasten – študenti so razvijali prostorsko predstavljivost in vadili tehnike risanja ter sočasno spoznavali pestrost velikolaške pokrajine in delovanje dediščinske skupnosti v Robu.

Na uvodnem srečanju v centru Parnas v Robu so se srečali z udeleženkami študijskega krožka. Spoznali so delovanje dediščinske skupnosti in vlogo mokrotnih travnikov Mišje doline kot življenjskega prostora ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, se pogovorili o pomenu ustrezne košnje, problematiki gnojenja in zaraščanja. V času študija namreč spremljajo tudi delovanje človeka v prostoru in posledični izgled kulturne krajine.

Študenti so spoznali naselje Rob, si ogledali pomembne stavbe in začutili podeželski utrip. S skiciranjem krajine z Velikega Osolnika so zajeli zanimive motive in pestre krajinske strukture na našem območju. Opazovali so preplet kmetijskih in gozdnih zemljišč ter umeščenosti največkrat gručastih zasnov naselij. Prepoznavali so potenciale za razvoj turističnih dejavnosti. Ob zaključku so v centru Parnas svoje skice tudi razstavili, na ogled bodo do konca junija.


Delavnico je zasnovala in vodila Nika Perovšek, univ.dipl.inž.kraj.arh. Kot rezultat delavnice so na ogled krajinske skice v črtni tehniki, dopolnjene z akvarelnimi barvami, ki so nastale pod mentorstvom doc.mag. Mateje Kregar Tršar.

Besedilo in foto: Nika Perovšek