PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Vse ilustracije na strani: Marija Prelog©

Festival Najdihojca (2000-2015)

Festival otroškega gledališča v Velikih Laščah NAJDIHOJCA


NAJDIHOJCA, palček naš,

ne razgrajaj, samopaš,
vedno te je vrisk in smeh
zdaj po odrih, zdaj pri tleh.
(Fran Levstik)

NAJDIHOJCA je festival otroškega gledališča, ki sta ga od leta 2000 do 2015 prirejala KUD Primož Trubar in Zavod PARNAS pod pokroviteljstvom Občine Velike Lašče.Od leta 2016 festival poteka v organizaciji KUD Primož Trubar … RAZPIS IN PRIJAVNICA 2016 …

Arhiv dosedanjih festivalov NAJDIHOJCA v obdobju 2000-2015

 

V letu 2016 se festival NAJDIHOJCA nadaljuje v organizaciji KUD Primož Trubar, vodja festivala pa ostaja Tine Starič. (tine(at)zavod-parnas.org +386 70 551 333)

Na gledališkem odru se predstavijo otroške dramske skupine iz lokalnega vrtca in šole ter nekaj gostujočih dramskih skupin. NAJDIHOJCA je vpeta v letni delovni načrt vrtca in šole in spodbuja in sooblikuje gledališko vzgojo pri najmlajših in šolski mladini.

NAJDIHOJCO vsako leto pripravi skupina prostovoljcev, med katerimi prevladujejo mladi, za razgovore z mentorji pa se povežemo s študenti AGRFT iz Ljubljane. V Levstikovem domu v Velikih Laščah se na odru predstavijo otroške in mladinske skupine, predstave si ogledajo otroci velikolaškega vrtca in šole ter ostali zainteresirani. Festival poteka kot prostovoljska akcija številnih mladih in malo manj mladih prostovoljcev.
Začetki slovenskega ljudskega gledališča segajo v leto 1855, ko so v gostilni pri Drakslerci odigrali Levstikovo dramsko delo Juntez. Danes tradicijo ljubiteljskega gledališča peljeta naprej KUD Primož Trubar in KUD Rob.

NAJDIHOJCA je …

1. NAJDIHOJCA je avtorsko zasnovan festival otroškega gledališča, ki kot prostovoljska prireditev neprekinjeno poteka od leta 2000.
2. NAJDIHOJCA je junak iz Levstikove otroške poezije, podobno kot je to Pedenjped pri Niku Grafenauerju ali Ciciban pri Otonu Župančiču.
3. Festival NAJDIHOJCA pripravljajo mladi kot prostovoljci, ki v sodelovanju z Zavodom Parnas in KUD Primož Trubar skrbijo za:
– otrokom prijazno povezovanje prireditve in animacijo gledalcev med posameznimi predstavami,
– delitev malice, usmerjanje igralskih skupin, podeljevanje priznanj,
– tehnično pomoč pri izvedbi predstav (pripravljanje in pospravljanje scene, glasba, osvetlitev odra, dvigovanje in spuščanje zastora …).
– za organizacijo, razpis, prijave in razpored predstav
– za tehnično podporo – ton, luč, snemanje in fotografiranje
4. Festival NAJDIHOJCA je umeščen v letni koledar Osnovne šole Primoža Trubarja in Vrtca Sončni žarek:
– letno načrtovani kulturni dnevi v nekaterih razredih prve oz. druge triade velikolaške šole,
– dramska interesna dejavnost v šoli in vrtcu s ciljem nastopa na NAJDIHOJCI,
– redna letna aktivnost v programih vrtca.
5. Urnik predstav je prilagojen gledalcem iz šole in vrtca (dopoldanski čas med tednom, usklajenost predstav s šolskimi urami in odmori), predhodno usklajen in promoviran v šoli in vrtcu.
6. Preko lokalnih medijev (Trobla, kabelski sistem, internetne strani, plakati) omogoča tudi obisk individualnih gledalcev (otrok, ki niso vključeni v vrtec, odraslih), ki se iz leta v leto povečuje.
7. Festival NAJDIHOJCA ima stalno spletno stran http://zavod-parnas.org/viewpage.php?page_id=86 , kjer so predstavljena njena izhodišča in je dostopen arhiv aktivnosti.
8. Festival NAJDIHOJCA s sodelovanjem študentov dramaturgije oz. režije na AGRFT, ki kot prostovoljci spremljajo predstave in se po predstavah pogovorijo z mentorji.
9. Glavni pokrovitelj festivala NAJDIHOJCA je vsa leta Občina Velike Lašče. Ob peti obletnici je oba organizatorja nagradila s priznanjem.

NAJDIHOJCA ni …

Festival NAJDIHOJCA se razlikuje od srečanj otroških gledaliških skupin JSKD (srečanje otroških gledaliških skupin Nagajivi oder):
– ni selekcijsko naravnan,
– je namenjen v prvi vrsti predstavitvi domače otroške gledališke produkcije (vrtec, šola, KUD), ki pridobiva s tem možnosti za nastop na večjem odru ob polni dvorani,
– prerašča regijske meje izpostave JSKD OE Ljubljana okolica in omogoča tudi spremljanje gledališke vzgoje na območju LAS Po poteh dediščine Od Idrijce do Kolpe (Ribnica, Sodražica, Kočevje, Dobrepolje) in v sosednjih občinah ( Ivančna Gorica, Škofljica, Ig, Ljubljana).

ZAHVALA:

V letu 2016 Zavod Parnas ni več soorganizator Festivala Najdihojca.
Zahvaljujemo se vsem dosedanjim prostovoljcem, sodelujočim skupinam in njihovim mentorjem ter vsem gledalcem vrtca in šole, soorganizatorju KUD Primož Trubar in pokrovitelju Občini Velike Lašče – za dosedanje sodelovanje in zaupanje.
Zavod Parnas