PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Mala barja Marja: odstranjevanje invazivnih rastlin


V projektu Mala barja Marja so za nami zelo uspešne prve štiri akcija odstranjevanja invazivne zlate rozge v projektu Mala barja – Marja, ki smo jih organizirali na projektnem območju MIšja dolina – v Marinčkih, 29.6.2019 ter v Kneju in Marinčkih 6.7.2019. Udeležilo se je je prvič 30, drugič pa 28 prostovoljcev v organizaciji PGD Karlovica (Matic Krašovec, Franci Zakrajšek, Primož Ogrinec), strokovno so akcijo spremljali Jasna Mulej z ZRSVN, Primož Glogovčan z ZRSVN ter Metka Starič iz Zavoda Parnas. Prostovoljci so populili okrog 1000 kg invazivnih rastlin, jih balirali in dvakrat predali na deponijo na Barju. Čestitke vsem udeležencem!

O prvi akciji tudi na spletni strani projekta Mala barja Marja …

Utrinki z akcij junija in julija 2019 – foto: Metka Starič