PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Kuharica Fižolov dan

Kuharica Fižolov dan (LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe)

Akronim: KFD

Vodilni partner: EQUUS -Stanislav Škrabec s.p., Ribnica

Partnerja:
Parnas Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče
Lesart, d.o.o. Stara Cerkev

Trajanje projekta: 21.2.2018 – 31.3.2019

Projekt bo sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP (85 %).
Vrednost projekta: 26.983,83 EUR. Vrednost sofinanciranja EKSRP: 21.163,50 EUR

Rezultati projekta prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče v letu 2017-2018. Projekt se izvaja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru EKSRP.

Povzetek projekta

Cilji projekta:

 • povečanje uporabe fižola v vsakdanji prehrani v vseh občinah LAS PPD
 • prepoznavanje fižola kot nadomestka mesa v vseh občinah LAS PPD
 • spodbujanje pridelave fižola v vseh občinah LAS PPD
 • povečanje prepoznavnosti avtohtone slovenske sorte fižola ribničan ter predstavitev njegove zgodovinske umeščenosti
 • povečanje prepoznavnosti vasi Hrovača in njenih aktivnosti, s katerimi ohranjajo kulturno dediščino
 • povečanje števila turistov na območju občine Ribnica, še posebej na prireditvi Fižolov dan ter posledično povečanje dohodka lokalnega prebivalstva
 • prenos znanj s starejše na mlajšo generacijo
 • povečati interes mladih, da se prehranjujejo zdravo in jih ozavestiti o tem, da je fižol kvalitetno in polnovredno živilo
 • spodbuditi ljudi k pripravi sveže pripravljenih jedi in jih podučiti, da je priprava dobre in kvalitetne hrane lahko zanimiva in hitra

Rezultati projekta: 

 • izdana kuharica o fižolovih jedeh (300 kos),
 • izdana predstavitvena zloženka (500 kos)
 • 8 izvedenih predstavitev knjige po vseh občinah LAS, donacija knjige šolam, knjižnicam, občinam, javnim ustanovam na območju  8 občin LAS
 • 50 preizkušenih receptov fižolovih jedi
 • 60 fotografij fižolovih jedi
 • 300 sledilcev na Fb strani

Vloga partnerja Zavod Parnas:

 1. Oblikovanje in digitalni tisk predstavitvene zloženke
 2. Pomoč prostovoljcev zavoda Parnas pri predstavitvah in promociji knjige o fižolovih jedeh v vseh 8 občinah območja LAS PPD od Turjaka do Kolpe