PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Klara Debeljak o poprtnikih na posvetu Interpretacije kulturne dediščine v SEM, nabrali dovolj botrov za film

Slovensko etnološko društvo organizira dvodnevni posvet z naslovom INTERPRETACIJE KULTURNE DEDIŠČINE (Slovenski etnografski muzej, 18. in 19. oktober 2013). Na posvetu se bo z vsebinami o POPRTNIKU predstavila tudi Parnasova prostovoljka Klara Debeljak. Objavljamo napoved njene predstavitve iz programa posveta.

Obenem vam z veseljem sporočamo, da nam je ob podpori prijaznih posameznikov in Občine Dobrepolje v Parnasu uspelo nabrati dovolj BOTROV, da bomo v novembru lahko pričeli s snemanjem kratkega filma o poprtniku (Klara Debeljak & Rok Borštnik)!!
Najlepša hvala vsem, ki verjamete v nas!
Še vedno pa vas vabimo, da postanete BOTER novega filma, saj s tem film lahko dobi večje razsežnosti. Več o BOTRSTVU …

Slovenski etnografski muzej
sobota, 19. oktobra ob 16h

Klara Debeljak

INTERPRETACIJA DEDIŠČINE POPRTNIKA V DOBREPOLJU IN VELIKIH LAŠČAH. MED NEFORMALNIM, NEVLADNIM IN JAVNIM

Nevladne organizacije postajajo vse pomembnejši deležnik pri interpretaciji kulturne dediščine. Njihova prednost pred javnimi službami je v intenzivnejši navzočnosti na terenu. Izhodišče so jim konkretne razmere, potrebe in želje v skupnosti. Na drugi strani so pogosto deležne kritik nestrokovnosti, romantičnega odnosa, izrabe dediščine v tržne namene.
V referatu avtorica predstavlja delovanje nevladne organizacije v lokalnem okolju na primeru dejavnosti Zavoda Parnas v povezavi z Društvom podeželskih žena Dobrepolje-Struge in Društvom podeželskih žena Velike Lašče, kakor se kažejo pri interpretaciji dediščine poprtnika. Priprava poprtnikov je bila v sodelovanju s Slovenskim etnografskim muzejem v letu 2013 tudi vpisana v državni register žive dediščine.
Predstavila in analizirala bo mehanizme delovanja, interpretacije in probleme, s katerimi se spoprijema nevladna organizacija pri svojem delovanju. Pri tem jo bodo zanimala razmerja med različnimi deležniki – nosilci dediščine, nevladnimi organizacijami in javnimi, strokovnimi ustanovami, torej razmerja med neformalnim, nevladnim in javnim sektorjem.
Prispevek zaznamujeta različna vidika, ki izhajata iz vloge avtorice kot diplomantke etnologije in kulturne antropologije (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) in prostovoljke v Zavodu Parnas.

Ključne besede: nesnovna dediščina, nevladne organizacije, poprtnik, Velike Lašče

Klara Debeljak, Zavod Parnas / klara.de@gmail.com

Na sliki:
Poprtnik Nade Lunder iz Predstrug – z razstave poprtnikov v Dobrepolju (2012)
(Foto Metka Starič)