PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

Življenje ustvarja zgodbe ŽUZ – LAS PPD

Projektni partnerji: Knjižnica Miklova hiša, Ribnica (vodilni partner- VP), Občina Loški Potok (P1), Zavod Parnas (P2), Javni zavod Rokodelski center Ribnica (P3).

Trajanje projekta: 1. 3. 2018 – 31.12. 2019

Vrednost projekta: Projekt je sofinanciran iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja – EKSRP (85 %). Celotna vrednost projekta: 79.595,07 EUR. Višina sofinanciranja iz EKSRP: 67.655,80 EUR.

Cilji projekta:

Življenje ustvarja zgodbe s svojo aktivnostjo zbiranja in publiciranja zgodb (pripovedi in Miklove), pripovedovanja in izobraževanja ter vzgojo najmlajših (delavnice za otroke) dviguje kakovost lokalnega življenja, krepi lokalno identiteto in povečuje sinergijo kulture bivanja, ohranjanja kulturne dediščine v pisni in elektronski obliki.

Rezultati projekta: 

 • Udeleženih bo več kot 5% prebivalcev občin Sodražice, Loškega Potoka, Ribnice in Velikih Lašč.
 • V projektu bo aktivno sodelovalo več kot 300 udeležencev.
 • Skupina mladih bo nagovorila mlade z lastnim izrazom pogleda na dediščino, v operaciji bo aktivno sodelovalo več kot 20 mladih.
 • V petih vsebinskih temah bodo skozi zvočne posnetke, videospote, fotografije in besedila prikazane vse aktivnosti operacije na didaktično interaktivnem ekranu.
 • Izdani bosta 2 knjigi in vodnik o preteklih in sedanjih zgodbah.
 • Digitalizirane bodo fotografije in dokumenti iz Miklove zbirke Muzeja Ribnica.
 • Izdana bo dvojezična zloženka »Miklovi«.
 • S pesemskim izročilom in oblačilno kulturo – ljudskimi nošami se bo seznanilo več kot 10% ljudi Loškega Potoka.
 • Na podlagi zbranega pesemskega izročila in izdelanih 11 ženskih ljudskih noš bodo izvedeni trije javni nastopi.
 • Izvedenih bo 20 delavnic pripovedovanja ter 20 delavnic ustvarjanja zgodb otrok s 3 predstavitvami
 • Izvedene bodo po 4 predstavitve knjige Ljudske pripovedi in knjige o Miklovih.
 • Organizirani bodo 4 glasbeno-pripovedni in literarni večeri za odrasle.

Povzetek projekta