PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

PROJEKT KDO ŠE PEČE POPRTNIK

Razpis: Ministrstvo za kulturo – Nesnovna kulturna dediščina (NKD 2023)
Enota nesnovne dediščine: Priprava poprtnikov (EID 2-00022)

Prijavitelj: PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče
v sodelovanju s 15 nosilci izročila (skupine gospodinj iz velikolaških krajev in Dobrepolja, iz Ribniške doline, Sodražice, Loškega Potoka, s Svibnega, z Golega, z Blok, iz Ivančne Gorice, Žužemberka, Šentruperta, z Dolskega, s Tržišča, iz Loške doline, Cerknice in s Škofljice).

Vrednost projekta: 16.879,74 EUR. Sofinanciranje MK: 14.347,00 EUR (85 %).

Cilji projekta:

 • aktivira vse evidentirane (tudi manj aktivne) nosilce dediščine iz Registra, da se projektno organizirajo in se aktivirajo pri skupnem priročniku o pripravi poprtnikov v Sloveniji
 • opolnomoči nosilce na Dolenjskem za prenos znanj v javni program višje strokovne šole na področju gostinstva in turizma in dolgoročno sodelovanje z Dolenjskim muzejem
 • podpre nosilce pri uresničevanju lastnih projektnih idej
 • razvije uporabne didaktične pripomočke za prenos znanj pri vseh nosilcih (priročnik, didaktična igra, filmi)
 • vzpostavi model sodelovanja nosilcev s pristojnim muzejem na regionalni ravni

Namen projekta: 

Projekt opolnomoči nosilce pri vključevanju vsebin izbrane nesnovne dediščine v izobraževalni program višje strokovne šole in v osnovnih šolah. Sistematično nadgradi didaktični material za uporabo na delavnicah in na predstavitvah (nov dokumentarni film, kratek film, didaktična igra). Podpre nosilce pri akcijah v lastnih akcijah v lokalnih okoljih in pri povezovalnih akcijah v širšem okolju, gradi dediščinsko skupnost priprave poprtnikov v
Sloveniji.

Projektni rezultati:

 1. Sistematičen pregled dosedanjih akcij pri vseh 15 nosilcih z nadgradnjo arhivov in predstavitvami v priročniku in spletnih strani pri manjkajočih nosilcih; koordinacija vseh nosilcev in izvajalcev v projektu, promocija dogodkov na spletni strani, socialnih omrežjih in v tiskanih medijih; producentska dela pri obeh filmih in uredniško delo pri pripravi
  priročnika v sodelovanju s 15 nosilci; (v okviru zaposlitve Metke Starič)
 2. Izdaja PRIROČNIKA o podobnostih in razlikah pri pripravi poprtnika po Sloveniji ter poudarjeni vlogi nosilcev pri ohranjanju dediščine (vsi nosilci)
 3. DOKUMENTARNI FILM (do 15 min) o prisotnosti priprave božičnega kruha na Dolenjskem ter sodelovanju z mladimi (Ivančna Gorica, Šentrupert, Tržišče, Žužemberk)
 4. KRATKI FILM (do 2 min): Poprtnik med javnim in zasebnim (Golo)
 5. Priprava DIDAKTIČNE IGRE (tipa Človek ne jezi se) – 200 kos – za potrebe delavnic priprave poprtnika po šolah (in vrtcih) pri vseh skupinah (Ribnica)
 6. Priprava STENSKE TABLE (57 cm x 147 cm) o pripravi poprtnika v Robu (Velikolaški kraji in Dobrepolje)
 7. Nakup 2 PRTOV (140×240 cm) in 2 namiznih tekačev božič – za predstavitev poprtnikov na stojnici (Ivančna Gorica)

4.

Kratki film – videorazglednica z nosilcem izročila GOLO