PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

Projekt Božič z okusom

Naslov projekta: BOŽIČ Z OKUSOM

Projektni razpis: JPR-NKD 2021 (Ministrstvo za kulturo)

Vrednost projekta: 8.301,18 EUR (od tega 85% sofinanciranje MK 7.056,00 EUR)

Sodelujoči nosilci izročila iz Registra nesnovne kulturne dediščine: 
Skupina gospodinj:
-iz velikolaških krajev in Dobrepolja,
-iz Sodražice,
-iz Loškega Potoka,
-z Blok,
-s Svibnega,
-iz Ribniške doline.  
Vodja projekta: Metka Starič.

Zunanji sodelavci: Rok Borštnik – Experience d.o.o., ALAM Aleš Lampe s.p., DPŽ Ribnica, DKŽ Arnika, TD Bloke, TD Sodražica, DU Loški Potok, MILI fotografija Milena Vintar s.p., Kenig d.o.o.

Trajanje projekta: 7.9.-15.11.2021

Cilj projekta:

  • nadgradnja dediščinske skupnosti priprave poprtnika v Sloveniji z opolnomočenjem nosilcev pri konkretnih akcijah v njihovem okolju ter širšo prepoznavnostjo in ohranjanjem dediščine na državnem nivoju in v mednarodnem okolju.

Projektni rezultati:

  1. Priprava, montaža in snemanje 10-min dokumentarnega filma Župnek iz Loškega Potoka s podnapisi v angleškem jeziku
  2. Priprava, montaža in snemanje treh videorazglednic (Svibno, Bloke, Sodražica)
  3. Izdelan stenski pano o poprtniku za v javni prostor Občine Dobrepolje
  4. Pripravljen prototip poprtnika kot protokolarnega darila.
  5. Prenovljena spletna stran s podstranmi nosilcev, novice za Fb in nova IG stran Poprtnik, prenova Ptičkove poti v aplikaciji za pametni telefon.
  6. Nadgradnja zgodbe Ptiček z božičnega kruha s pripravo pravljice na premične tablice za potrebe FBK.
  7. Predstavitev nesnovne dediščine udeležencem mednarodne konference ob predsedovanju Slovenije Evropski Uniji.