PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

Poprtnik v Dobrepolju

Nesnovna dediščina: Priprava poprtnikov
Nosilec izročila: Skupina gospodinj iz velikolaških krajev in Dobrepolja
Skupino zastopa Majda Tekavec.

Skupina zajema gospodinje iz obeh občin (preko 100), v Dobrepolju vsebine pripravljajo nosilke izročila samostojno ali pod okriljem Društva podeželskih žena Dobrepolje-Struge. Pri aktivnostih nas podpira Občina Dobrepolje.

Nosilci izročila iz Dobrepolja so v dogovoru z Občino Dobrepolje pripravili stenski pano za občinske prostore, ki v slovensko/angleški različici sporoča o pomenu prenosa znanj in veščin priprave poprtnika na mlade.
Sofinanciralo: Ministrstvo za kulturo, november 2021

V Dobrepolju je priprava božičnega kruha poprtnika še vedno živa. Občina Dobrepolje je podprla pobudo nosilk izročila v projektu Božič z okusom, da v Jakličev dom na Vidmu umestijo stenski pano, ki govori o pomenu prenosa tega izročila na mlade. Ves čas čezmejnega festivala božičnega kruha mu bodo družbo simbolično delali trije poprtniki – prvi po predlogi Toneta Ljubiča iz leta 1939, drugi je spečen po današnji maniri, tretjega so pomagali oblikovati otroci iz vrtca v Dobrepolju.

Razstava je tudi del dogajanj Ta veseli dan kulture. Ogled je možen v času delovanja dobrepoljske knjižnice.

Zavod Parnas spodbuja in povezuje aktivnosti nosilk tudi v Dobrepolju. Beti Lunder iz Dobrepolja je urednica strani POPRTNIK na socialnem omrežju Facebook, ki povezuje aktivnosti vseh skupin v času čezmejnega Festivala božičnega kruha. Za potrebe promocije poprtnika v Sloveniji se vedno odzove Nada Lunder (promocijska kampanja Okusimo Slovenijo, sodelovanje s Slovenskim etnografskim muzejem …)

DPŽ Dobrepolje-Struge v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije in Občino Dobrepolje organizira ocenjevanje in razstavo poprtnikov.
Več info: DPŽ Dobrepolje-Struge