PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

O poprtnikih vse za nazaj

Pomembnejše prelomnice delovanja dediščinske skupnosti priprave božičnega kruha:

6. ČEZMEJNI FESTIVAL BOŽIČNEGA KRUHA 2023

5. ČEZMEJNI FESTIVAL BOŽIČNEGA KRUHA 2022

4. ČEZMEJNI FESTIVAL BOŽIČNEGA KRUHA 2021

3. ČEZMEJNI FESTIVAL BOŽIČNEGA KRUHA 2020
2. ČEZMEJNI FESTIVAL BOŽIČNEGA KRUHA 2019
1. ČEZMEJNI FESTIVAL BOŽIČNEGA KRUHA 2018

2017

 • Predstavitev poprtnikov na mednarodni konferenci v Novem mestu, 19.12.2017, Organizator: Grm Novo mesto  v okviru projekta Uživam tradicijo – Interreg Slo-Hrv  (Metka Starič, Primer vzorčnega modela: kulturna dediščina poprtnika in aktiviranje dediščinske skupnosti)
 • Zaživela je FB stran POPRTNIKI, ureja jo Beti Lunder.
 • Oživljanje dediščine priprave poprtnikov v Litiji (KSS Litija) – predstavitev, 2 delavnici, razstava
 • 3. skupno srečanje nosilcev dediščine priprave poprtnikov na Trubarjevi domačiji na Rašici – 6.11.2017
 • Napoved srečanja vseh nosilcev dediščine na Trubarjevi domačiji na Rašici (6. 11. 2017 ob 13h) – pripravili bomo tudi skupni KOLEDAR DOGODKOV.
 • V projektu Uživam tradicijo (Interreg Slo/Hrv) skupaj s partnerji pričeli z odkrivanjem nosilcev priprave božičnega kruha na Hrvaškem (Prezid, Žumberak,  – prve informacije so spodbudne) – sodelujejo nosilci iz Vel.Lašč in Dobrepolja, Loškega Potoka ter Loške doline z Babnim poljem.
 • Evidentiranje novih nosilcev v Registru – Bloke (julij), skupaj sedaj v Sloveniji 12 nosilcev (okrog 250 gospodinj).
 • Predstavitev nosilk dediščine priprave poprtnikov in gostovanje premične razstave Poprtnik ali župnek na Srečanju kulturne dediščine Slovenije 2017 na Ptuju – 20.5.2017 – organizatorji: Pokrajinski muzej Ptuj, Koordinator-SEM, SAZU (5 nosilcev – 18 udeleženk)
 • Odobren evropski projekt Interreg V-A Slo-Hrv Uživajmo tradicijo (vodilni partner je BIC Ljubljana, sodelujejo 4 slovenski in 4 hrvaški partnerji – zavod Parnas nastopa kot partner. Projekt vključuje nadgradnjo vsebin o ohranjanju dediščine priprave poprtnikov in odpira sodelovanje z ohranjanjem dediščine božičnega kruha na Hrvaškem. Začetek v juniju 2017.
 • Evidentiranje novih nosilcev v Registru – Ivančna Gorica, Šentrupert, Sodražica (marec), Bloke v pripravi.
 • Skupno aktiviranje nosilcev v projektu CLLD LAS Po poteh dediščine od Turjaka od Kolpe – Življenje ustvarja zgodbe (Loški Potok, Sodražica, Velike Lašče, Ribnica) – projekt odobren v maju 2017, predviden pričetek decembra 2017.
 • Gostovanje potujoče razstave Poprtnik ali župnek v knjižnici Dobrepolje (9.1.-11.1.2017) in pogovorni večer Nesnovna dediščina v Dobrepolju (ZAvod Parnas kot soorganizator)
 • Gostovanje potujoče razstave Poprtnik ali župnek na Trubarjevi domačiji na Rašici in izvedena predstavitev razstave za novega nosilca iz Šentruperta (8.1.2017)

2016

2015
– Zaključki okrogle mize Priprava poprtnika kot živa mojstrovina Slovenije (Dobrepolje, 11.12.2015 – Zavod Parnas ob 3. drž. razstavi poprtnikov)
– Srečanje predstavnic nosilk dediščine priprave poprtnikov ob DEKD 2015 v Robu in Javorjah (26.9.2015)
– Odgovor na pobudo za razglasitev Priprave poprtnikov za živo mojstrovino državnega pomena (14.7.2015)
– Sestanek z Delovno skupino Koordinatorja (Majda Tekavec, Jožica Grandovec, Ana Zakrajšek) objava Trobla 4/215 str. 35 (16.6.2015)
– Oddali pobudo za osmega nosilca dediščine – skupina gospodinj iz Svibnega in okolice Radeč – v sodelovanju z DPŽ Arnika (4.5.2015)
– Predstavitev poprtnikov na sejmu Alpe Adria: Turizem in prosti čas 2015 (Novice s Parnasa, 30.1.2015)
– Oddali pobudo, da se Priprava poprtnikov razglasi za živo mojstrovino državnega pomena. (15.1.2015)
– Oddali pobudo za šest novih nosilcev dediščine – skupine gospodinj iz Cerknice, Dolskega, Loške dolina in Babnega Polja, Loškega Potoka, Ribniške doline, Žužemberka (15.1.2015)

2014
– Pregled sosednjih območij, kjer je dediščina še živa in aktiviranje dediščinskih skupnosti, ki v svojih okoljih najdejo posamezne nosilke, postavijo predstavnico in pripravijo dokumentacijo za vpis novih nosilcev v Register.

2013
– Med dediščino poprtnik, pogača in povitica (S. Fajfar, Delo, 4. 6. 2013)
– Poprtnik vpisan v Register žive kulturne dediščine (Novice s Parnasa, 2.6.2013 )

2012
– Spodbujanje skupnih akcij promocije priprave poprtnika v  Velikih Laščah, Robu, na Turjaku in v Dobrepolju (Novice – 2012)
– Oddaja pobude za vpis priprave poprtnikov v Register (Klara Debeljak, univ. dipl. etnologinja in kult. antropologinja, Zavod Parnas)

2011
– Začetek ponovnega oživljanja razstav poprtnikov v Robu (Velikih Laščah) in Dobrepolju

1997-2007
– Vsakoletne razstave poprtnikov v Gostilni pri Kuklju v Velikih Laščah, sodelujejo gospodinje iz okolice Velikih Lašč, Svetega Gregorja in Dobrepolja

Mednarodno sodelovanje

DELAVNICE

2018 in naprej – organiziramo čezmejni festival božičnega kruha

2017
5.1.2018 – Delavnica za 1. razred OŠ Velike Lašče  (Zavod Parnas – Metka Starič)
5.1.2018 – delavnica priprave poprtnika v Cerknici, ogled filma (Zgodbe rok in krajev, Zavod Jezerski hram – izvedla Lili Mahne)4.1.2018 Druga delavnica peke poprtnikov za odrasle v Sodražici (TD Sodražica – skupina za poprtnike)
dec 2017 – Delavnica priprave poprtnike za študente 1. letnika – Grm Novo mesto (nosilke iz Šentruperta)16. dec. – delavnice peke božičnega kruha v Prezidu na Hrvaškem (Udruga Trbuhovica)
23. 11. 2017 ob 17h – Delavnica priprave poprtnikov v Šmartnem pri Litiji – Turistična kmetija na Hribčku,  (KGZ Ljubljana, Oddelek za kmetijsko svetovanje. Kmetijska svetovalna služba Litija). Sodelujejo Vida Končina, Nada Lunder, Metka Starič.
30. 11. 2017 – Delavnica priprave golobic, ptičkov, angelčkov … iz testa v Loškem Potoku  (DU Loški Potok – kontaktna oseba Marija Turk)
nov –  Prva delavnica peke poprtnikov  v Sodražici (TD Sodražica – skupina za poprtnike)
nov  – Delavnica priprave golobic in poprtnikov v Loški dolini – (v okviru Študijskega krožka Kuharski recepti naših babic – za  člane)
dec – Delavnica za OŠ Loški Potok (vodi Anica Car, DU Loški Potok)
12. 12. 2017 ob 16. uri – Delavnica izdelave poprtnikov v Ribnici  (gostilna Makšar, vodita Nada Lunder in Milka Debeljak) – DPŽ Ribnica
dec  – Delavnica peke golobičk za otroke OŠ Sodražica  v okviru kmetijskega krožka, pod mentorstvom Ernesta Pirnata. Vodi Nada Košir.
dec – delavnica za podružnično OŠ Svibno (Društvo žena in deklet Arnika)
dec- delavnica za Mladi Parnas (vodi Metka Starič)
dec – delavnica za študente GRM Novo mesto (vodili Vida Končina in Nada Uršič, Šentrupert), v projektu Uživam tradicijo -Interreg Slo-Hrv

2016
dec 2016 – Delavnica peke župnekov v krušni peči pri Svetem Gregorju (Sabina Zgonec, TŠD Slemena)
dec 2016 – Delavnica priprave poprtnikov na Turistični kmetiji Pristava (Nada Seliškar, Društvo podeželskih žena Ivanjščice, Ivančna Gorica)
dec 2016 – Delavnica peke poprtnikov v Cerknici (Ana Ivančič, Društvo Klasje)
dec 2016 – Delavnica priprave poprtnika v Domu krajanov v Robu (Majda Tekavec, KUD Rob)
dec 2016 – Delavnica priprave župnekov za šolarje na OŠ Loški Potok (Anica Car in Marija Slavec, DU Loški Potok)
dec 2016 – Delavnice peke župnekov in golobic za gospodinje na OŠ Loška Dolina (Ana Zakrajšek, Društvo Ostrnice Loška dolina)
dec 2016 – Delavnica peke poprtnikov za gospodinje v TD Dolsko (Aktiv Plamen – TD Dolsko)
okt. 2016 – Delavnica Skrivnosti priprave poprtnikov – z Marjeto Cevc in Sabino Zgonec (KULT 316 Ljubljana – v okviru projekta Priprava poprtnikov, Zavod Parnas v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in BIC Ljubljana)
okt. 2016 – Delavnica Poprtnik v turistični ponudbi – z Marjeto Keršič Svetel in Martino Tekavec (KULT 316 Ljubljana – v okviru projekta Priprava poprtnikov, Zavod Parnas v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in BIC Ljubljana)

2015
nov 2015 – Delavnice priprave poprtnika v Dobrepolju, Loškem Potoku, Loški dolini …

2014
dec. 2014 Delavnica za šolarje z Milko Debeljak na OŠ Primoža Trubarja v Velikih Laščah
dec. 2014 Priprava poprtnikov z Majdo Tekavec v Parnas centru Rob
dec. 2014 Priprava brezglutenskega poprtnika s Suzano Kranjec v Parnas centru Rob
dec. 2014 Delavnica z DPŽ Dobrepolje Struge v Kompoljah

2013
dec. 2013 Delavnica z Majdo Tekavec v Parnas centru v Robu
2012
dec. 2012 – Delavnica z Majdo Tekavec v Parnas centru v Robu
2011
dec. 2011 – Delavnica za šolarje z Majdo Tekavec v Parnas centru v Robu
dec. 2011 – Delavnica treh generacij z Majdo Tekavec v Parnas centru v Robu
jan. 2011 – Delavnica z Zofijo Grčar v Parnas centru v Robu

RAZSTAVE

2018 in naprej – v okviru čezmejnega festivala božičnega kruha2017
5. 1. –  Blagoslov poprtnikov v cerkvi na Svibnem (Društvo žena in deklet Arnika)
8.12.  Razstava z državnim ocenjevanjem poprtnikov v Dobrepolju (DPŽ Dobrepolje Struge in Zveza kmetic Slovenije)
16. 12. Razstava poprtnikov iz Ribnice, Velikih Lašč in Dobrepolja v Ribnici – v župnišču, blagoslov po maši okrog 18.30 (DPŽ Ribnica) 16. in 17. 12. – Razstava župnekov in jaslic na Rakeku (DPŽ Klasje, Cerknica)
16.12. Razstava poprtnikov v Prezidu na Hrvaškem  – v hotelu (Društvo Trbuhovica, Prezid)
17. 12. Razstava župnekov v Loškem Potoku – KTC Loški Potok (DU Loški Potok, sodelujeta Zavod Parnas z razstavo Poprtnik ali župnek in Društvo Trbuhovica iz Prezida na Hrvaškem)
19. 12. Razstava poprtnikov in potujoče razstave s filmom v Sodražici (dvorana na trgu, Skupina za poprtnike TD Sodražica)
26. 12. – mednarodna razstava božičnega kruha v Deželi kozolcev Šentrupert (Dežela kozolcev Šentrupert in nosilke dediščine iz Šentruperta, Zavod Parnas z razstavo Poprtnik ali župnek in dokumentarnim filmom)
dec-jan Razstava poprtnikov v Litiji (KSS Litija in TIC Litija)

2016
12.12.2016-6.1.2017 – Slovenski etnografski muzej Ljubljana – potujoča razstava Poprtnik ali župnek? (Zavod Parnas v sodelovanju s Koordinatorjem varstva nesnovne dediščine)
10.12.-11.12.2016 – Dolsko – potujoča razstava Poprtnik ali župnek? (Zavod Parnas v sodelovanju s TD Dolsko – aktiv Plamen)
3.12.-8.12.2016 – Levstikov dom Velike Lašče  – potujoča razstava Poprtnik ali župnek? (Zavod Parnas)
1.10.-14.10.2016 – KULT 316 Ljubljana – potujoča razstava Poprtnik ali župnek? (Zavod Parnas, 2016)
15. in 16. december – Videm Dobrepolje – Ocenjevanje poprtnikov na državni ravni (Občina Dobrepolje, Zveza kmetic Slovenije in Društvo podeželskih žena Dobrepolje Struge)
3.1.2016 Razstava poprtnikov v Robu (Zavod Parnas)
2015
10.-12.12. – 3. državna razstava poprtnikov in drugih božičnih kruhov v Dobrepolju (DPŽ Dobrepolje struge, zavod Parnas, ZKS, Občina Dobrepolje)
Arhiv dogodkov 2015
Razstava poprtnikov v župnišču v Velikih Laščah (Župnišče Velike Lašče, 4. 1. 2015; DPŽ Velike Lašče)
2014
12.-13.12. 2014 – 2. državna razstava poprtnikov v Jakličevem domu na Vidmu (DPŽ Dobrepolje Struge, Zveza kmetic Slovenije in Občina Dobrepolje)
5. 1. 2014 – v centru PARNAS v Robu (Zavod Parnas)
2013
12.-14.12.2013 – 1. državna razstava – v Jakličevem domu na Vidmu (DPŽ Dobrepolje Struge, Zveza kmetic Slovenije in Občina Dobrepolje)
5.1.2013, od 9h do 16h – Razstava poprtnikov v Parnas centru v Robu(Zavod Parnas)
2012
Skupne akcije za promocijo poprtnika 2012-13

DOKUMENTARNI FILM PRIPRAVA POPRTNIKOV

VIDEOPriprava poprtnikov (Zavod Parnas, 2014) – materialne avtorske pravice so prenešene na Ministrstvo za kulturo, film je javno dostopen na internetu.

BOTRI omogočijo nastanek filma
1. dan snemanja / 2. dan snemanja / 3. dan snemanja / 4. dan snemanja / 5. dan snemanja

Nov dokumentarni film Poprtnik v velikolaških krajih in Dobrepolju (Novice s Parnasa, 15.12.2013)
Predstavitev filma na Srečanju filmskih in video ustvarjalcev Osrednje Slovenije – Ta veseli dan kulture, 3.12.2014 Vabilo
10-minutno verzijo filma z naslovom Priprava poprtnikov, prenos pravic na Ministrstvo za kulturo (Novice s Parnasa,11.12.2014)

Božični kruh pri drugih slovanskih narodih:

Božični kruh pri Hrvatih – povezave: Koledo-Plemenšćina – Registar kulturnih dobara (Min. za kulturo Hrvatske)  Litnjak v Hrvaški Kostajnici     Badnjak   Božitnjak – Žumberak

Božični kruh pri Srbih – povezave: česnica recept za česnico

Božični kruh pri Bolgarih – povezave: koledna pitka  2  3

Božični kruh pri Poljakih – povezave: chalka (božični in velikonočni)

Božični kruh pri Rusih: krendl ali krendel

Božični kruh pri Čehih: vanočka

Božični kruh pri Ukrajincih: kolach