PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Vse ilustracije na strani: Marija Prelog©

O poprtnikih vse za nazaj

Pomembnejše prelomnice delovanja dediščinske skupnosti priprave božičnega kruha:

5. ČEZMEJNI FESTIVAL BOŽIČNEGA KRUHA 2022

4. ČEZMEJNI FESTIVAL BOŽIČNEGA KRUHA 2021

3. ČEZMEJNI FESTIVAL BOŽIČNEGA KRUHA 2020
2. ČEZMEJNI FESTIVAL BOŽIČNEGA KRUHA 2019
1. ČEZMEJNI FESTIVAL BOŽIČNEGA KRUHA 2018

2017

 • Predstavitev poprtnikov na mednarodni konferenci v Novem mestu, 19.12.2017, Organizator: Grm Novo mesto  v okviru projekta Uživam tradicijo – Interreg Slo-Hrv  (Metka Starič, Primer vzorčnega modela: kulturna dediščina poprtnika in aktiviranje dediščinske skupnosti)
 • Zaživela je FB stran POPRTNIKI, ureja jo Beti Lunder.
 • Oživljanje dediščine priprave poprtnikov v Litiji (KSS Litija) – predstavitev, 2 delavnici, razstava
 • 3. skupno srečanje nosilcev dediščine priprave poprtnikov na Trubarjevi domačiji na Rašici – 6.11.2017
 • Napoved srečanja vseh nosilcev dediščine na Trubarjevi domačiji na Rašici (6. 11. 2017 ob 13h) – pripravili bomo tudi skupni KOLEDAR DOGODKOV.
 • V projektu Uživam tradicijo (Interreg Slo/Hrv) skupaj s partnerji pričeli z odkrivanjem nosilcev priprave božičnega kruha na Hrvaškem (Prezid, Žumberak,  – prve informacije so spodbudne) – sodelujejo nosilci iz Vel.Lašč in Dobrepolja, Loškega Potoka ter Loške doline z Babnim poljem.
 • Evidentiranje novih nosilcev v Registru – Bloke (julij), skupaj sedaj v Sloveniji 12 nosilcev (okrog 250 gospodinj).
 • Predstavitev nosilk dediščine priprave poprtnikov in gostovanje premične razstave Poprtnik ali župnek na Srečanju kulturne dediščine Slovenije 2017 na Ptuju – 20.5.2017 – organizatorji: Pokrajinski muzej Ptuj, Koordinator-SEM, SAZU (5 nosilcev – 18 udeleženk)
 • Odobren evropski projekt Interreg V-A Slo-Hrv Uživajmo tradicijo (vodilni partner je BIC Ljubljana, sodelujejo 4 slovenski in 4 hrvaški partnerji – zavod Parnas nastopa kot partner. Projekt vključuje nadgradnjo vsebin o ohranjanju dediščine priprave poprtnikov in odpira sodelovanje z ohranjanjem dediščine božičnega kruha na Hrvaškem. Začetek v juniju 2017.
 • Evidentiranje novih nosilcev v Registru – Ivančna Gorica, Šentrupert, Sodražica (marec), Bloke v pripravi.
 • Skupno aktiviranje nosilcev v projektu CLLD LAS Po poteh dediščine od Turjaka od Kolpe – Življenje ustvarja zgodbe (Loški Potok, Sodražica, Velike Lašče, Ribnica) – projekt odobren v maju 2017, predviden pričetek decembra 2017.
 • Gostovanje potujoče razstave Poprtnik ali župnek v knjižnici Dobrepolje (9.1.-11.1.2017) in pogovorni večer Nesnovna dediščina v Dobrepolju (ZAvod Parnas kot soorganizator)
 • Gostovanje potujoče razstave Poprtnik ali župnek na Trubarjevi domačiji na Rašici in izvedena predstavitev razstave za novega nosilca iz Šentruperta (8.1.2017)

2016

2015
– Zaključki okrogle mize Priprava poprtnika kot živa mojstrovina Slovenije (Dobrepolje, 11.12.2015 – Zavod Parnas ob 3. drž. razstavi poprtnikov)
– Srečanje predstavnic nosilk dediščine priprave poprtnikov ob DEKD 2015 v Robu in Javorjah (26.9.2015)
– Odgovor na pobudo za razglasitev Priprave poprtnikov za živo mojstrovino državnega pomena (14.7.2015)
– Sestanek z Delovno skupino Koordinatorja (Majda Tekavec, Jožica Grandovec, Ana Zakrajšek) objava Trobla 4/215 str. 35 (16.6.2015)
– Oddali pobudo za osmega nosilca dediščine – skupina gospodinj iz Svibnega in okolice Radeč – v sodelovanju z DPŽ Arnika (4.5.2015)
– Predstavitev poprtnikov na sejmu Alpe Adria: Turizem in prosti čas 2015 (Novice s Parnasa, 30.1.2015)
– Oddali pobudo, da se Priprava poprtnikov razglasi za živo mojstrovino državnega pomena. (15.1.2015)
– Oddali pobudo za šest novih nosilcev dediščine – skupine gospodinj iz Cerknice, Dolskega, Loške dolina in Babnega Polja, Loškega Potoka, Ribniške doline, Žužemberka (15.1.2015)

2014
– Pregled sosednjih območij, kjer je dediščina še živa in aktiviranje dediščinskih skupnosti, ki v svojih okoljih najdejo posamezne nosilke, postavijo predstavnico in pripravijo dokumentacijo za vpis novih nosilcev v Register.

2013
– Med dediščino poprtnik, pogača in povitica (S. Fajfar, Delo, 4. 6. 2013)
– Poprtnik vpisan v Register žive kulturne dediščine (Novice s Parnasa, 2.6.2013 )

2012
– Spodbujanje skupnih akcij promocije priprave poprtnika v  Velikih Laščah, Robu, na Turjaku in v Dobrepolju (Novice – 2012)
– Oddaja pobude za vpis priprave poprtnikov v Register (Klara Debeljak, univ. dipl. etnologinja in kult. antropologinja, Zavod Parnas)

2011
– Začetek ponovnega oživljanja razstav poprtnikov v Robu (Velikih Laščah) in Dobrepolju

1997-2007
– Vsakoletne razstave poprtnikov v Gostilni pri Kuklju v Velikih Laščah, sodelujejo gospodinje iz okolice Velikih Lašč, Svetega Gregorja in Dobrepolja

Mednarodno sodelovanje

DELAVNICE

2018 in naprej – organiziramo čezmejni festival božičnega kruha

2017
5.1.2018 – Delavnica za 1. razred OŠ Velike Lašče  (Zavod Parnas – Metka Starič)
5.1.2018 – delavnica priprave poprtnika v Cerknici, ogled filma (Zgodbe rok in krajev, Zavod Jezerski hram – izvedla Lili Mahne)4.1.2018 Druga delavnica peke poprtnikov za odrasle v Sodražici (TD Sodražica – skupina za poprtnike)
dec 2017 – Delavnica priprave poprtnike za študente 1. letnika – Grm Novo mesto (nosilke iz Šentruperta)16. dec. – delavnice peke božičnega kruha v Prezidu na Hrvaškem (Udruga Trbuhovica)
23. 11. 2017 ob 17h – Delavnica priprave poprtnikov v Šmartnem pri Litiji – Turistična kmetija na Hribčku,  (KGZ Ljubljana, Oddelek za kmetijsko svetovanje. Kmetijska svetovalna služba Litija). Sodelujejo Vida Končina, Nada Lunder, Metka Starič.
30. 11. 2017 – Delavnica priprave golobic, ptičkov, angelčkov … iz testa v Loškem Potoku  (DU Loški Potok – kontaktna oseba Marija Turk)
nov –  Prva delavnica peke poprtnikov  v Sodražici (TD Sodražica – skupina za poprtnike)
nov  – Delavnica priprave golobic in poprtnikov v Loški dolini – (v okviru Študijskega krožka Kuharski recepti naših babic – za  člane)
dec – Delavnica za OŠ Loški Potok (vodi Anica Car, DU Loški Potok)
12. 12. 2017 ob 16. uri – Delavnica izdelave poprtnikov v Ribnici  (gostilna Makšar, vodita Nada Lunder in Milka Debeljak) – DPŽ Ribnica
dec  – Delavnica peke golobičk za otroke OŠ Sodražica  v okviru kmetijskega krožka, pod mentorstvom Ernesta Pirnata. Vodi Nada Košir.
dec – delavnica za podružnično OŠ Svibno (Društvo žena in deklet Arnika)
dec- delavnica za Mladi Parnas (vodi Metka Starič)
dec – delavnica za študente GRM Novo mesto (vodili Vida Končina in Nada Uršič, Šentrupert), v projektu Uživam tradicijo -Interreg Slo-Hrv

2016
dec 2016 – Delavnica peke župnekov v krušni peči pri Svetem Gregorju (Sabina Zgonec, TŠD Slemena)
dec 2016 – Delavnica priprave poprtnikov na Turistični kmetiji Pristava (Nada Seliškar, Društvo podeželskih žena Ivanjščice, Ivančna Gorica)
dec 2016 – Delavnica peke poprtnikov v Cerknici (Ana Ivančič, Društvo Klasje)
dec 2016 – Delavnica priprave poprtnika v Domu krajanov v Robu (Majda Tekavec, KUD Rob)
dec 2016 – Delavnica priprave župnekov za šolarje na OŠ Loški Potok (Anica Car in Marija Slavec, DU Loški Potok)
dec 2016 – Delavnice peke župnekov in golobic za gospodinje na OŠ Loška Dolina (Ana Zakrajšek, Društvo Ostrnice Loška dolina)
dec 2016 – Delavnica peke poprtnikov za gospodinje v TD Dolsko (Aktiv Plamen – TD Dolsko)
okt. 2016 – Delavnica Skrivnosti priprave poprtnikov – z Marjeto Cevc in Sabino Zgonec (KULT 316 Ljubljana – v okviru projekta Priprava poprtnikov, Zavod Parnas v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in BIC Ljubljana)
okt. 2016 – Delavnica Poprtnik v turistični ponudbi – z Marjeto Keršič Svetel in Martino Tekavec (KULT 316 Ljubljana – v okviru projekta Priprava poprtnikov, Zavod Parnas v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo in BIC Ljubljana)

2015
nov 2015 – Delavnice priprave poprtnika v Dobrepolju, Loškem Potoku, Loški dolini …

2014
dec. 2014 Delavnica za šolarje z Milko Debeljak na OŠ Primoža Trubarja v Velikih Laščah
dec. 2014 Priprava poprtnikov z Majdo Tekavec v Parnas centru Rob
dec. 2014 Priprava brezglutenskega poprtnika s Suzano Kranjec v Parnas centru Rob
dec. 2014 Delavnica z DPŽ Dobrepolje Struge v Kompoljah

2013
dec. 2013 Delavnica z Majdo Tekavec v Parnas centru v Robu
2012
dec. 2012 – Delavnica z Majdo Tekavec v Parnas centru v Robu
2011
dec. 2011 – Delavnica za šolarje z Majdo Tekavec v Parnas centru v Robu
dec. 2011 – Delavnica treh generacij z Majdo Tekavec v Parnas centru v Robu
jan. 2011 – Delavnica z Zofijo Grčar v Parnas centru v Robu

RAZSTAVE

2018 in naprej – v okviru čezmejnega festivala božičnega kruha2017
5. 1. –  Blagoslov poprtnikov v cerkvi na Svibnem (Društvo žena in deklet Arnika)
8.12.  Razstava z državnim ocenjevanjem poprtnikov v Dobrepolju (DPŽ Dobrepolje Struge in Zveza kmetic Slovenije)
16. 12. Razstava poprtnikov iz Ribnice, Velikih Lašč in Dobrepolja v Ribnici – v župnišču, blagoslov po maši okrog 18.30 (DPŽ Ribnica) 16. in 17. 12. – Razstava župnekov in jaslic na Rakeku (DPŽ Klasje, Cerknica)
16.12. Razstava poprtnikov v Prezidu na Hrvaškem  – v hotelu (Društvo Trbuhovica, Prezid)
17. 12. Razstava župnekov v Loškem Potoku – KTC Loški Potok (DU Loški Potok, sodelujeta Zavod Parnas z razstavo Poprtnik ali župnek in Društvo Trbuhovica iz Prezida na Hrvaškem)
19. 12. Razstava poprtnikov in potujoče razstave s filmom v Sodražici (dvorana na trgu, Skupina za poprtnike TD Sodražica)
26. 12. – mednarodna razstava božičnega kruha v Deželi kozolcev Šentrupert (Dežela kozolcev Šentrupert in nosilke dediščine iz Šentruperta, Zavod Parnas z razstavo Poprtnik ali župnek in dokumentarnim filmom)
dec-jan Razstava poprtnikov v Litiji (KSS Litija in TIC Litija)

2016
12.12.2016-6.1.2017 – Slovenski etnografski muzej Ljubljana – potujoča razstava Poprtnik ali župnek? (Zavod Parnas v sodelovanju s Koordinatorjem varstva nesnovne dediščine)
10.12.-11.12.2016 – Dolsko – potujoča razstava Poprtnik ali župnek? (Zavod Parnas v sodelovanju s TD Dolsko – aktiv Plamen)
3.12.-8.12.2016 – Levstikov dom Velike Lašče  – potujoča razstava Poprtnik ali župnek? (Zavod Parnas)
1.10.-14.10.2016 – KULT 316 Ljubljana – potujoča razstava Poprtnik ali župnek? (Zavod Parnas, 2016)
15. in 16. december – Videm Dobrepolje – Ocenjevanje poprtnikov na državni ravni (Občina Dobrepolje, Zveza kmetic Slovenije in Društvo podeželskih žena Dobrepolje Struge)
3.1.2016 Razstava poprtnikov v Robu (Zavod Parnas)
2015
10.-12.12. – 3. državna razstava poprtnikov in drugih božičnih kruhov v Dobrepolju (DPŽ Dobrepolje struge, zavod Parnas, ZKS, Občina Dobrepolje)
Arhiv dogodkov 2015
Razstava poprtnikov v župnišču v Velikih Laščah (Župnišče Velike Lašče, 4. 1. 2015; DPŽ Velike Lašče)
2014
12.-13.12. 2014 – 2. državna razstava poprtnikov v Jakličevem domu na Vidmu (DPŽ Dobrepolje Struge, Zveza kmetic Slovenije in Občina Dobrepolje)
5. 1. 2014 – v centru PARNAS v Robu (Zavod Parnas)
2013
12.-14.12.2013 – 1. državna razstava – v Jakličevem domu na Vidmu (DPŽ Dobrepolje Struge, Zveza kmetic Slovenije in Občina Dobrepolje)
5.1.2013, od 9h do 16h – Razstava poprtnikov v Parnas centru v Robu(Zavod Parnas)
2012
Skupne akcije za promocijo poprtnika 2012-13

DOKUMENTARNI FILM PRIPRAVA POPRTNIKOV

VIDEOPriprava poprtnikov (Zavod Parnas, 2014) – materialne avtorske pravice so prenešene na Ministrstvo za kulturo, film je javno dostopen na internetu.

BOTRI omogočijo nastanek filma
1. dan snemanja / 2. dan snemanja / 3. dan snemanja / 4. dan snemanja / 5. dan snemanja

Nov dokumentarni film Poprtnik v velikolaških krajih in Dobrepolju (Novice s Parnasa, 15.12.2013)
Predstavitev filma na Srečanju filmskih in video ustvarjalcev Osrednje Slovenije – Ta veseli dan kulture, 3.12.2014 Vabilo
10-minutno verzijo filma z naslovom Priprava poprtnikov, prenos pravic na Ministrstvo za kulturo (Novice s Parnasa,11.12.2014)

Božični kruh pri drugih slovanskih narodih:

Božični kruh pri Hrvatih – povezave: Koledo-Plemenšćina – Registar kulturnih dobara (Min. za kulturo Hrvatske)  Litnjak v Hrvaški Kostajnici     Badnjak   Božitnjak – Žumberak

Božični kruh pri Srbih – povezave: česnica recept za česnico

Božični kruh pri Bolgarih – povezave: koledna pitka  2  3

Božični kruh pri Poljakih – povezave: chalka (božični in velikonočni)

Božični kruh pri Rusih: krendl ali krendel

Božični kruh pri Čehih: vanočka

Božični kruh pri Ukrajincih: kolach