PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Mišja dolina

INFO SREDIŠČE MIŠJA DOLINA …


MIŠJA DOLINA je varovano območja Natura 2000.

KDAJ JE NAJBOLJE NA OBISK MIŠJE DOLINE:
od sredine aprila do sredine junija – vodenje po dogovoru.

IZ NAŠE DOSEDANJE PONUDBE:

Voden sprehod po Mišji dolini

V spremstvu vodnika interpretatorja obiščete lokacije v Mišji dolini z okolico, kjer trenutno cvetijo najbolj zanimive rastline. Po predhodnem dogovoru za  manjše skupine (2 do 6) z izhodiščem na Rašici. 
V maju in juniju: DIVJE ORHIDEJE 
V avgustu: LOV NA MESOJEDKE

Vodnica-interpretatorka: Metka Starič 


Trajanje: 2-3 ure (po predhodnem dogovoru za male skupine 2-6 oseb)
Cena lokalnega vodenja: 15-20 EUR/osebo, potrebujete lasten prevoz.

Posamezniki se med tednom lahko (brezplačno) pridružite našim rednim oglednim turam v sklopu delovanja INFO točke. Primerna oprema: škornji, močnejši gojzarji. Po predhodnem dogovoru.

*Na povezavi si lahko ogledate celostni popis rastlinskih vrst Mišje doline, ki ga je pripravil Branko Dolinar, eden največjih poznavalcev divjih orhidej na Slovenskem.Kulinarično-botanični sprehodi po Mišji dolini

Botanični sprehod po Mišji dolini z okolico lahko nadgradimo v kulinarični sprehod.  Za pokušino lokalnih specialitet v kulinaričnem nahrbtniku ali na dogovorjenih lokacijah poskrbijo lokalni gostinci. Več na: HOJA Z OKUSOM


Kolesarske ture
po Mišji dolini z okolico
Ideje za kolesarske ture na GPS tour
INFO: lokalni vodnik Jože Starič
(joze@staric.net, 031 361 564)

Tradicionalno kolesarjenje v  organizaciji TVD Partizan (do korone):
3. nedelja v juniju:  kolesarski kronometer po Mišji dolini Knej-Karlovica
3. nedelja v septembru:  kolesarski vzpon na Sveti Primož


MIŠJA DOLINA je edinstveno območje ohranjene naravne in kulturne dediščine.

Več oblik varovanja Mišje doline:

1. Kot območje NATURA 2000 je Mišja dolina varovana od aprila 2013.

Velikost območja: 6 km2 (637,25 ha): severni rob poteka v smeri ceste od Rašice do Roba (Veliki log, Log, Konjski log); osrednji del se razteza po dolini od Kneja preko Stop vse do Karlovice (Trnovec); južni del se pričenja na logovih pod Malo Slevico in sega po dolini do Podstrmeca, Brloga in ob potoku Kozmanjka.

Najdragocenejši deli območja so mozaiki mokrotnih travnikov z modro stožko, in nizkih bazičnih barij (habitatni tipi 6410, 7210, 7230). V Mišji dolini je prisotnih 8 zavarovanih vrst  Natura 2000 (1193, 1098, 1903, 1093, 1065, 6169).

2. Kot kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline pri Ministrstvu za kulturo (Register nepremične kulturne dediščine – evidenčna št.  18465)

Kulturna krajina obsega uravnano dno Robarice, Črnega potoka in Rašice z mozaično parcelno strukturo njivskega sveta ter vasi in kulturne terase ob vznožju pobočij. Kulturna krajina obsega dno doline Robarice od Roba na zahodu in Rašice do Rašice na vzhodu ter Mišjo dolino na jugu.


Projektne aktivnosti:

V obdobju jan. 2017- okt. 2021 v Mišji dolini poteka kohezijski projekt MALA BARJA – MARJA (Izboljšanje stanja bazičnih nizkih barij in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem),  ki ga vodi Zavod RS za varstvo narave, kot projektni partner pa v njem nastopa tudi Zavod Parnas. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Več na INFO TOČKA Mišje doline Natura 2000.

Povezava na FB Mišja dolina
Povezava na Instagram Mišja dolina

  • Delovanje Interpretacijskega centra v Robu (feb 2010 – feb 2016)
  • Rdeči seznam Mišje doline (Zavod Parnas, 2010, sof. Ministrstvo za okolje in prostor ter Urad za komuniciranje)
  • Mokrišče – izziv za podeželje (Zavod Parnas, 2009, sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor ter Urad za komuniciranje)