PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Mišja dolina

MIŠJA DOLINA je edinstveno območje ohranjene naravne in kulturne dediščine.

 • Kot območje NATURA 2000 je Mišja dolina varovana od aprila 2013.
 • velikost območja: 6 km2 (637,25 ha)
 • Najdragocenejši varovani deli:
  – travnik s prevladujočo modro stožko,
  – nizko bazično barje
  (habitatni tipi 6410, 7210, 7230). V Mišji dolini je prisotnih tudi 8 zavarovanih vrst  Natura 2000 (1193, 1098, 1903, 1093, 1065, 6169)
 • Zajema večinoma mokrotne travnike in nizka barja ob Rašici in potokih, ki jo napajajo (severni rob poteka po cesti od Rašice do Roba, osrednji del od Kneja preko Stop po Mišji dolini do Karlovice, kjer zavije proti zahodu in sega do Podstrmeca, Brloga v Kozmanjko).
 • kulturna krajina reke Rašice in Mišje doline (Register nepremične kulturne dediščine – evidenčna št.  18465)
  Kulturna krajina obsega uravnano dno Robarice, Črnega potoka in Rašice z mozaično parcelno strukturo njivskega sveta ter vasi in kulturne terase ob vznožju pobočij. Kulturna krajina obsega dno doline Robarice od Roba na zahodu in Rašice do Rašice na vzhodu ter Mišjo dolino na jugu.
 • ekološko pomembno območje  Mišja dolina z Velikimi logi (ident. številka 36500)
 • Branko Dolinar, največji poznavalec kukavičevk v Sloveniji, je kot Parnasov prostovoljec vodil ali sodeloval  pri številnih popisih Mišje doline. Je glavni pobudnik celostnega popisa rastlinskih vrst Mišje doline .
 • V obdobju 2017-2021 v Mišji dolini potekajo številne akcije preko kohezijskega projekta MALA BARJA – MARJA 

Ponudba Mišje doline:

Botanični sprehodi z vodnikom (maj, junij, julij, avgust)

– po predhodnem dogovoru za individualne obiskovalce, družine in manjše skupine. Obvezna oprema: škornji
NOVO: v avgustu: Lov na mesojedke

 

Kulinarični sprehodi 

 • po predhodnem dogovoru za manjše skupine
 • Izvedeni kulinarični sprehodi Uživam tradicijo:
 • Ob dnevu očarljivih rastlin
 • Čigav je Krpan
 
Kolesarske ture po Mišji dolini in okolici

Info: Jože Starič
(joze@staric.net, 031 361 564)

Ideje na GPS tour

Tradicionalno kolesarjenje v organizaciji TVD Partizan:
3. nedelja v juniju:  kolesarski kronometer po Mišji dolini Knej-Karlovica
3. nedelja v septembru:  kolesarski vzpon na Sveti Primož

Kohezijski projekt Mala barja – Marja

Na območju Mišje doline od 1.11.2017 do 30.10. 2021 poteka kohezijski projekt Mala barja – Marja (Izboljšanje stanja bazičnih nizkih barij in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem),  ki ga vodi Zavod RS za varstvo narave, kot projektni partner pa v njem nastopa tudi Zavod Parnas. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Več na:  Trenutne projektne akcije Zavoda Parnas

Dosedanji Parnasove akcije v Mišji dolini:

 • Rdeči seznam Mišje doline (Zavod Parnas, 2010, sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor ter Urad za komuniciranje)
 • Mokrišče – izziv za podeželje (Zavod Parnas, 2009, sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor ter Urad za komuniciranje)

Delovanje Interpretacijskega centra v Robu (feb 2010 – feb 2016)

Video: Ob pripravah na projekt MALA BARJA-MARJA (2016-17)

Želite vedeti več?

Mišja dolina je tudi:

 • ledinsko ime doline med  Knejem in Karlovico, ki leži v osrčju občine Velike Lašče, slabih 30 km južno od Ljubljane.
 • menda svoje ime dobila po miših, saj je ob Rašici in njenih pritokih v preteklosti delovalo 18 mlinov. Po drugi verziji se bilo prvotno ime Menišja dolina, stiški menihi so namreč v 12. stoletju krčili gozdove okrog Velikih Lašč in pomembno oblikovali velikolaško deželo. Sčasoma naj bi se ime obrusilo v Mišja dolina.
 • dolina Mirodolskega, o kateri v svojih delih piše Josip Stritar, doma iz Podsmreke nad Mišjo dolino.
 • mokrotna dolina, po kateri teče potok Veliki graben, ki se v Kneju združi z Robarico (izg. Robarko) v Rašico . Mokrotni travniki ob ponikalnici Rašici in njenih pritokih delujejo kot naravni zadrževalniki vode. Voda ob večjih deževjih prestopi meje struge in se razlije po bližnjih travnikih. S tem se razbremenijo požiralniki v Ponikvah (občina Dobrepolje), kjer ponikalnica Rašica izginja v kraško podzemlje.
 • življenjski prostor številnih zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. Med rastlinami so gotovo najbolj opazne pisane divje orhideje – kukavičevke, tu najdemo kar štiri vrste mesojedih rastlin (alpsko mastnico, dolgolistno in okroglolistno rosiko in malo mešinko).  Tu je življenjski prostor treh vrst kačjih pastirjev z rdečega seznama (koščični škratec, veliki studenčar, povirni studenčar), 12 vrst netopirjev, 45 vrst ptic, od tega je 14 vrst na rdečem seznamu najbolj ogroženih vrst.

V projektu Mala barja – Marja zavod Parnas s sodelavci postopno ureja INFO točko Mišja dolina na Trubarjevi domačiji in tematsko pot MODRI BLEŠČAVEC ob Rašici.

Gibljiva slika zgoraj: Marija Prelog v tehniki kirigami upodablja tudi živali iz Mišje doline.