PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Metulji in kačji pastirji MIK – LAS PPD

Projektni partnerji: Zavod Parnas (vodilni partner- VP), Pokrajinski muzej Kočevje (P1), Lesart d.o.o. (P2), Tran-sport d.o.o. (P3).

Trajanje projekta: 7.10.2021 – 15.6.2023

Vrednost projekta: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR (80 %). Celotna vrednost projekta: 87.240,67 EUR. Višina sofinanciranja iz EKSRP: 64.658,96 EUR.

Cilji projekta:

 • usmerja prebivalce LAS PPD v konkretne aktivnosti pri varovanju in ohranjanju vodnih virov
 • nadgradi, izobražuje in povezuje mrežo ponudnikov pri aktivnostih interpretacije vodnih virov,
 • turistično ponudbo območja obogati s sodobnimi interpretativnimi prijemi, športnimi aktivnostmi, večjo okoljsko ozaveščenostjo in digitalnimi pristopi
 • opolnomoči ranljive ciljne skupine, da z lastnim kreativnim delovanjem vzpostavijo uporabne in trajnostne produkte,
 • gradi mrežo javno-zasebnega partnerstva pri ohranjanju vodnih virov na območju LAS PPD.

Rezultati projekta: 

 • izveden fotografski natečaj ODSEV 2022 z zaključno prireditvijo, 4 gostovanja razstave, 3 predavanja, natisnjena knjiga (200 izv.)
 • 1 kupljen in z vsebino opremljen zaslon na dotik z omarico, izdelana igrifikacija v muzeju, pripravljenih 8 posnetkov za zaslon na dotik
 • 7 posnetih kratkih filmov
 • 3 izvedene akcije čiščenja vodnih virov v Velikih Laščah, 1 nova interaktivna pot za mobilno aplikacijo, 10 pridobljenih avtorskih ilustracij, 300 natisnjenih izvodov vodnika z interpretacijo vodnih virov
 • Izvedenih bo 15 delavnic, od tega 11 za ranljive skupine
 • razvitih bo 7 inovativnih produktov (2x interpretacija dediščine, 1x športni produkt, 3 x turistični produkt)
 • izvedenih bo 8 promocij projekta na obstoječih dogodkih in 4 promocije inovativnega športnega produkta, pridobljen promocijski material (majice, zastavi, kape, lončki, dežniki, povečevalniki)

Podrobnejše aktivnosti zavoda Parnas v 1. fazi:

Aktivnost A3: Ohranjanje vodnih virov:

 1. Aktiviranje mladih pri ohranjanju vodnih virov (v sodelovanju s četrtošolci OŠ Primoža Trubarja, učiteljici Janja Samsa in Renata Gradišar), izvedba dveh čistilnih akcij ob velikolaških vodotokih: Mladi v projektu Metulji in kačji pastirji – zaključeno
 2. Ureditev dostopa do vodnega telesa Podtrn (v sodelovanju z izvajalcem Gozdarske storitve Domen Indihar, s.p.) – zaključeno
 3. Priprava avtorskih ilustracij za tiskan vodič (ilustratorka Marija Prelog) – zaključeno

Aktivnost A4: Metulji – blago in kulinarika

 1. Raziskava nesnovne dediščine vezenja in možnosti ponovne uporabe tradicionalnih vezenin v sodobnih izdelkih – v sodelovanju s prof. Olgo Marguč (feb-avg): Metulji in kačji pastirji – ŠK Parnas

Aktivnost A6: Digitalne predstavitve

Snemanje in montaža dveh kratkih filmov o ponovni uporabi tradicionalnih vezenin in čipk ter rokodelskih znanj v sodobnih izdelkih v sodelovanju z Different Angles Tadej Bavdek s.p. – zaključeno
Neskončne niti (2:16)
Naj ponovno zaživijo (1:08)

Aktivnosti v 2. fazi:

1. delavnica ponovne uporabe: kozarčniki (Velike Lašče, 15.9.2022)