PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Kaj se dogaja v Mišji dolini?

V projektu Mala barja Marja na vnaprej določenih projektnih območjih poteka tudi odstranjevanje lesne zarasti. V Kneju in pod vasjo Logarji so akcije potekale že v lanskem letu, letos se nadaljujejo na Rašici, v Marinčkih in v Podlogu. Dela potekajo v dogovoru z lastniki parcel, ki jim ostane les, če želijo pa tudi biomasa, ki jo je možno spremeniti v lesne sekance.

Akcije potekajo z namenom, da ponovno vzpostavimo mokrotne travnike – oz. travnike s prevladujočo modro stožko, ponekod prepletene z nizkimi bazičnimi barji, ki jih bo možno kositi enkrat letno in kmetje pa bodo z ustreznim gospodarjenjem na teh površinah lahko uveljavljali finančna nadomestila – subvencije. Nova oblika, zanimiva tudi za manjše kmete, je pogodbeno varstvo, ki bo kmetom omogočala vstop v sistem tudi samo s posameznimi površinami.

Za izvedbo del (posek, spravilo hlodovine in lesne biomase) so potrebne dovolj nizke temperature in dovolj zmrznjena zemlja, ki omogočajo delo izbranemu podizvajalcu s strani vodilnega partnerja.

Pri ocenjevanju uspešnosti ali neuspešnosti teh akcij imejmo pred očmi, da gre za dolgotrajen proces – po poseku in spravilu sledi mulčenje, najprej gozdarsko, nato še travniško, da se postopoma začne vzpostavljati mokrotni travnik, ki je bil v preteklosti opuščen zaradi opuščanja kmetijskih dejavnosti oz. posegov v odvodnjavanje, ki so nekje situacijo izboljševali, drugje pa jo poslabšali. Potreben je temeljit razmislek o ustrezni mreži odvodnih kanalov, ki so se v času zaraščenih površin zaraščali ali preusmerjali in potrebujejo dodatne posege. Tudi zaradi velike namočenosti območja v Kneju mulčenje ni bilo zaključeno.

Ker za urejanje vodotokov v projektu ni zagotovljenih sredstev, skupaj z lastniki zemljišč in Občino Velike Lašče iščemo nove rešitve.

Za vse informacije, pobude, vprašanja se lahko obrnete na info točko Mišje doline in pomagali vam bomo poiskati sogovornike za vaša vprašanja (041 833 456 ali info@zavod-parnas.org). Sprotne informacije lahko najdete tudi na FB in IG Mišja dolina.