PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

Dva nova kratka filma – Mala barja Marja

V sodelovanju z Different Angles Tadej Bavdek s.p. smo pripravili dva kratka filma ki predstavita aktivnosti v projektu Mala barja Marja na dveh ogroženih habitatih – na bazičnem nizkem barju, kjer smo odstranjevali zarast ter postavili več vodnih stopenj na kanalu za odvodnjavanje, ter na mokrotnem travniku s prevladujočo modro stožko, kjer smo pri akcijah odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin in sejanju senenega drobirja sodelovali s prostovoljci iz PGD Karlovica.

Daljši film Življenje z Mišjo dolino – v slovenski in angleški verziji je namenjen predstavitvam za obiskovalce info-točke v novem TIC Velike Lašče. TIC ureja Občina Velike Lašče v kozolcu na Trubarjevi domačiji na Rašici. Interpretacija v njem je skupno delo Zavoda Parnas, Urške Hren s sodelavci (Zavod Krpanove novice) in številnih izvajalcev, ki so vsebine izdelali.

Nastalo je tudi 10 kratkih spotov iz rastlinskega in živalskega sveta Mišje doline, ki jih je pripravil Marjan Artnak – Lesart d.o.o.. Vključili smo jih v interpretacijo v info-točki in v mobilno aplikacijo za pametni telefon Mišja dolina 2GO v okolju Nexto (slovenski razvijalci).

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Zavod Parnas sodeluje kot projektni partner, vodilni partner pa je ZRSVN.
Več o projektu na https://www.malabarja-marja.si/