PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

Življenje z Mišjo dolino, Mala barja – Marja

Film ŽIVLJENJE Z MIŠJO DOLINO govori o Mišji dolini v občini Velike Lašče, ki je za območje Natura 2000 razglašena od leta 2013 po habitatni direktivi – med najbolj dragocenimi v njej so mokrotni travniki s prevladujočo modro stožko in bazična nizka barja. V 6 km2 velikem območju najdemo številne zavarovane in ogrožene rastline in živali.

Mišja dolina deluje kot kulturna krajina. Pri ohranjanju ogroženih rastlin in živali nizkih barij in mokrotnih travnikih ima torej ključno vlogo človek. V dolini se prepletajo interesi in pričakovanja številnih deležnikov – biologov, agronomov, lovcev, kmetov, naravovarstvenikov in številnih drugih, ki tu živijo in delajo. Če jo želimo ohraniti za prihodnje rodove, bomo morali začeti poslušati drug drugega – in kdaj prisluhniti tudi sami Mišji dolini.

Angleška verzija filma je dostopna na povezavi Life in Mišja dolina – YouTube

Film je nastal v kohezijskem projektu Mala barja – Marja, v katerem izboljšujemo stanje na manjših območjih Natura 2000 v Osrednji Sloveniji in na Gorenjskem. Splošna interpretacija z vzpostavitvijo infotočke za Mišjo dolino je zaupana projektnemu partnerju Zavodu Parnas, vodilni partner pa je Zavod RS za varstvo narave.

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Produkcija: Different Angles Tadej Bavdek s.p.
Avgust, 2020

Scenarij in režija: Tadej Bavdek, Urška Hren, Metka Starič
Kamera in montaža: Tadej Bavdek
Dodatni material: Marjan Artnak, Lesart d.o.o.
Arhivski posnetki: Maruša Kaplan, Metka Starič

Sodelovali so:
Sara Gačnik, biologinja
Gregor Šilc, agronom
Franc Purkat, lovec
Primož Glogovčan, ZRSVN (biolog, vodja projekta)
Peter Indihar, Kmetijski zavod Ljubljana (agronom, kmetijski svetovalec)
Franc Oražem, Zavod za gozdove Slovenije KE Velike Lašče
Milan Kaplan, ekološki kmet
Petra in Gašper Zgonc, kmetija Mouse Valley Ranch

Urška Hren, agronominja
člani PGD Karlovica (predsednik Primož Ogrinec)
Danica in David Škulj

Vezni tekst:
Metka Starič
Brano slovensko besedilo: Alenka Peterc
Brano angleško besedilo: Aleksandra Marijanović,
Prevod v angleški jezik ALAM Aleš Lampe s.p.

Zahvala:
KUD Primož Trubar Saša Škulj Urban Gruden