PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

Velikolaški kozolci

VELIKOLAŠKI KOZOLCI
raziskava študentov arhitekture

raziskava študentov arhitekture pri predmetu Elementi arhitekture I
2004/2005
prof. dr. Borut Juvanec, prof. Domen Zupančič, Srđan Nad, Samo Oblak, Boštjan Parkelj, Tjaša Pečnik

Vse fotografije in risbe so delo študentov.
Oblikovanje: Jaro Ješe
Naslovnica: ma3ca
Izdal: Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Lašče
Zloženko je sofinanciralo Ministrstvo RS za kulturo v okviru programa kulturne dediščine.
Naklada: 500 izvodov

Velike Lašče, 2005

Obseg: 24 strani
Cena: 2 EUR V ceni je vključen DDV. Publikacijo lahko kupite v Sušilnici sadja Gradež ali naročite v zavodu Parnas. Za pokušino si oglejte strani Strletovega kozolca na Gradežu.

Kozolec je najbolj naša arhitektura, kar jih imamo. Gre skoraj za popolnost, kjer se stapljajo potreba, možnosti in red v najbolj občutenem objektu, kar jih je naš človek postavil: rezultat je usklajena arhitektura, ki jo sprejemamo kot del narave. Ne nazadnje je delo človeka. Našega človeka, saj kozolec stoji le na našem etničnem ozemlju.
Študentje arhitekture so nekaj kozolcev okrog Velikih Lašč pregledali, jih izmerili, narisali, analizirali in jih predstavili: na papirju in na računalniku.
Ne gre le za akademsko delo, ki je daleč od ljudi. Gre za predstavitev kozolca ljudem. Ljudem, ki ga poznajo, ga uporabljajo, negujejo in vzdržujejo. Morda ga bodo z njihovim delom, z razlago pravil in možnosti, ki smo jih morda že pozabili, spet spoznali, spet vzljubili. Kot smo ga spoštovali pred časom.
To ni poklon stari arhitekturi. Je poklon delu in misli slovenskega človeka.
prof. dr. Borut Juvanec

Med pomembnejšimi nalogami zavoda Parnas so predstavitev, razvoj in promocija velikolaške kulturne dediščine. Lotevamo se jih s pripravo publikacij, ter organizacijo programov in prireditev s področja dediščine.

Kot nevladna organizacija predstavljamo vez med stroko oz. študijskimi vsebinami (v tem primeru Fakultete za arhitekturo) ter stanjem na terenu. Ob sofinanciranju programov s strani Ministrstva za kulturo in Občine Velike Lašče tako pridobimo vsebine, ki so kvalitetene, strokovno pripravljene in uporabne, ter predstavljajo pomemben korak pri razvoju podeželja.
Metka Starič