Zavod PARNAS Gornje Retje 3 1315 Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Stritarjeva kašča

Zbirka kmečkega orodja
Stritarjeva kašča na Podsmreki

Vsebinska zasnova: Metka Starič
Fotografije: Metka Starič in arhiv družine Praznik
Oblikovanje: avenija.si, d.o.o.
Izdal: Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Lašče
Sofinanciranje: Ministrstvo za kulturo v okviru programa Varovanje ogrožene kulturne dediščine
Naklada: 500 izvodov

Velike Lašče, 2003