Šmirarji

ŠMIRARJI
z Velikega Osolnika

Vsebina in fotografije: Anja Pečnik, Metka Starič
Informatorja: Milan Tekavec, Rajko Zgonc
Oblikovanje: ma3ca
Izdal: Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Lašče
Sofinanciralo Ministrstvo RS za kulturo v okviru programa kulturne dediščine
Naklada: 500 izvodov

Velike Lašče, 2006