Kruh

KRUH
ob rimskih zapornih zidovih

Vsebina in fotografije: Ana Plestenjak, Metka Starič
Oblikovanje: ma3ca
Izdal: Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Lašče
Zloženko je sofinanciralo Ministrstvo RS za kulturo v okviru programa kulturne dediščine.
Naklada: 500 izvodov

Velike Lašče, 2006

Zloženko lahko dobite na kmetiji Grčar v Dedniku in v zavodu Parnas.