PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456 Večina ilustracij: Marija Prelog©

Kruh ob rimskih zapornih zidovih

Vsebina in fotografije: Ana Plestenjak, Metka Starič
Oblikovanje: ma3ca
Izdal: Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Lašče
Zloženko je sofinanciralo Ministrstvo RS za kulturo v okviru programa kulturne dediščine.
Naklada: 500 izvodov (samo še e-verzija)
Velike Lašče, 2006