Warning: getimagesize(/home/zavodp26/public_html/w/images/news/pano1.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/zavodp26/public_html/w/wp-content/plugins/wonderm00ns-simple-facebook-open-graph-tags/public/class-webdados-fb-open-graph-public.php on line 1072

PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče info@zavod-parnas.org +386 41 833 456

Vsem Slovencem …

V pričakovanju 500. obletnice Trubarjevega rojstva
Vsem Slovencem …

Razstava Vsem Slovencem … širi ljubezen do slovenskega jezika in naroda in je dragocen prispevek k praznovanjem ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja, očeta slovenskega naroda in prve slovenske knjige. Pripravili smo jo v nevladni organizaciji Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Lašče, sofinancira jo Ministrstvo za kulturo in nekateri donatorji. Avtorji – Barbara Pečnik, Andrej Perhaj, Niko Samsa in Metka Starič – ki soustvarjamo na Trubarjevi domačiji na Rašici, želimo z njo povezati vse Slovence.

VODA povezuje kraje, kjer je Trubar živel in deloval, JEZIK jih loči med seboj, PRVA KNJIGA je Slovence že v 16. stoletju popeljala v Evropo.

Na stenskih panojih je predstavljena Trubarjeva življenjska pot, v vitrinah pa razvoj knjige. Simpatične lutke iz ličkanja prikazujejo poklice, ki se pojavljajo ob nastajanju knjige – pisar, pergamentar, papirničar, knjigovezinja (na sliki), stavec in tiskar. So rokodelsko delo Marije Zlobko, lesene dele pa je izdelal Jože Starič, ter prispevajo tudi k estetskemu sporočilu razstave.

Središče razstave predstavlja delo kiparja Aleksandra Arharja, ki prikazuje Trubarja, kako preprostim ljudem podarja knjigo.
Spremljevalni program k razstavi sestavljajo polurno predavanje Andreja Perhaja, dolgoletnega vodnika na Trubarjevi domačiji, 10-minutni film Nika Samse ter ustvarjalne delavnice ročne vezave knjige pod vodstvom Metke Starič. Besedila zgodovinarke Barbare Pečnik so pripravljena v slovenskem jeziku, in obogatena s prevodi v hrvaški, italijanski, nemški in angleški jezik. Razstavo spremlja tudi katalog, za likovno podobo razstave pa je poskrbela Špela Andolšek.

Razstava bo prvič gostovala v oktobru 2007 v Slovenskem domu na Reki (na sliki) v sodelovanju s Kulturno prosvetnim društvom Bazovica z Reke.
Odprli jo bomo 12. oktobra 2007 ob 19. uri, v programu bo sodeloval Mešani pevski zbor KPD Bazovica, o Trubarjevi življenjski poti bo spregovoril Andrej Perhaj, vodnik s Trubarjeve domačije, razstavo bo slavnostno odprl predsednik KPD Bazovica Vitomir Vitaz.

V Trubarjevem letu 2008 nameravajo s pomočjo donatorskih sredstev z njo odpotovati po krajih, kjer je deloval Trubar: septembra v Trst, kjer je Trubar preko škofa Bonoma, svojega duhovnega očeta, prišel v stik z “novo Evropo” in začel svojo reformacijsko pot, predvidoma aprila na Dunaj, kjer je najverjetneje obiskoval meščansko šolo pri sv. Štefanu, a je zaradi turške nevarnosti moral po dveh letih študij opustiti, in junija v Tuebingen, kjer je Trubar natisnil prvo slovensko knjigo in v bližnjem Derendingenu deloval do svoje smrti, tam je tudi pokopan. Na domači Trubarjevi domačiji na Rašici bo na ogled v oktobru, dogovarjajo pa se za gostovanja tudoi po drugih krajih v Sloveniji in zamejstvu.

V zavodu Parnas se povezujejo z organizacijami in ustanovami Slovencev v tujini: s Slovenskim domom – KPD Bazovica na Reki, s Knafljevim dom oziroma galerijo Korotan na Dunaju, s Slavističnim oddelkom Univerze v Tuebingenu in slovenskim duhovnikom iz Stuttgarta, dr. Zvonetom Štrubljem, z Narodno in študijsko knjižnico v Trstu). Razstavi vsakič dodamo še po en pano, ki je posvečen delovanju Slovencev v kraju, kjer razstava gostuje. Tokrat smo nanj dodali tudi dragoceno povezavo med OŠ Primoža Trubarja v Velikih Laščah in OŠ Nikola Tesla z Reke.

Želimo, da se čim več Slovencev zave svojih korenin, zato smo jo tudi poimenovali tako, kot je zapisal Trubar v prvi slovenski tiskani knjigi: Vsem Slovencem …


Spoštovani!

Vabimo vas, da tudi vi postanete del tega dogajanja. Tudi vaša donatorska sredstva nam lahko pomagajo, da uresničimo vse te načrte.

Sredstva lahko nakažete na:
Parnas, zavod za kulturo in turizem Velike Lašče
Gornje Retje 3, 1315 Velike Lašče
ID za DDV SI80103081
Poslovni račun: 02321-0087817839 NLB Ljubljana
Sklic: 00 2008

Veseli bomo prav vsakega prispevka.

Metka Starič, Zavod Parnas